Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính Phân Biệt Luật Hành Chính

Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính Phân Biệt Luật Hành Chính
Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính Phân Biệt Luật Hành Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính Phân Biệt Luật Hành Chính? Bài thi học kỳ luật hành chính này phù hợp với các bạn sinh viên chuyên ngành luật, chính vì thế ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nguồn tài liệu hữu ích này nhé. Nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là mở đầu, nội dung, kết luận của bài thi học kỳ luật hành chính và phân biệt văn bản nguồn của luật hành chính với quyết định hành chính. Từ đó đánh giá hoạt động ban hành văn nguồn của Luật hành chính và quyết định hành chính cá biệt hiện nay.

Ngoài việc chia sẻ đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích này thì ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê tiểu luận với rất nhiều đề tài đạt điểm cao. Nếu bạn đang gặp rắc rối về vấn đề phải làm hoàn thiện một bài tiểu luận thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận viết thuê tiểu luận qua zalo/telegram : 0917.193.864 để được chúng tôi tư vấn báo giá và hỗ trợ lựa chọn ngay một đề tài xịn xò nhất có thể nhé.

1.Mở Đầu Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung và phát triển nguyên tắc: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp’’. Với vị trí pháp lý là cơ quan thực hiện quyền hành pháp, cơ quan quản lý nhà nước vừa phản ánh nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước, vừa có vị thế và thẩm quyền độc lập, chịu trách nhiệm thực hiện quyền lực hành pháp. Hiến pháp quy định cơ quan quản lý nhà nước có 08 nhiệm vụ và quyền hạn. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Hiến pháp giao, bên cạnh quyền trình dự án luật, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung quyền ban hành văn bản pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước như một nhiệm vụ, quyền hạn độc lập để thực hiện chức năng hành pháp. Các văn bản pháp luật do cơ quan quản lý nhà nước ban hành, từ góc nhìn của quản lý, thực chất là những quyết định hành chính được sử dụng trong quản lý nhà nước. Quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước chiếm vị trí trung tâm trong hoạt động quản lý nhà nước, là phương tiện không thể thiếu để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quyền hành pháp, thực hiện vai trò hành chính nhà nước và chấp hành của Quốc hội.

XEM THÊM : 159+ Đề Tài Tiểu Luận Ngành Luật Khoa Luật

Về quyết định hành chính nói chung đã có nhiều công trình nghiên cứu, kể cả nghiên cứu chuyên sâu, nhưng quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước chưa được nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, nhiều vấn đề lý luận về quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước chưa được nghiên cứu: khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò, những yếu tố tác động đến việc ban hành quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước; chưa có những nghiên cứu đánh giá thực tiễn ban hành quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước cũng như quan điểm thống nhất và các giải pháp tổng thể để hoạt động ban hành Quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước đáp ứng được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.
Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính Phân Biệt Luật Hành Chính pháp luật quy định về quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, chưa đầy đủ, chủ yếu quy định về quyết định hành chính quy phạm, đó là các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, còn các quyết định hành chính cá biệt, quyết định hành chính chính sách được quy định rất tản mạn, chưa đầy đủ và rõ ràng. Thực tiễn ban hành quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước còn nhiều bất cập như: ban hành chưa đúng thẩm quyền, còn có nội dung trái pháp luật, quy định không phù hợp, lạc hậu với thực tiễn của đời sống xã hội, có tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo; việc ban hành còn chậm, thiếu, chưa kịp thời, hiệu lực, hiệu quả còn thấp. Từ những thực tế nêu trên, việc làm sáng tỏ những vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn có liên quan đến quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước như khái niệm, đặc điểm, vai trò, mối tương quan, các yếu tố ảnh hưởng cũng như nghiên cứu về tính hợp pháp, tính hợp lý quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước và đưa ra quan điểm thống nhất cùng những giải pháp tổng thể hoàn thiện hoạt động ban hành quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước là một trong những nhiệm vụ có tính cấp thiết, góp phần xây dựng cơ quan quản lý nhà nước liêm chính, sáng tạo, đổi mới. Với mong muốn làm sáng tỏ các vấn đề trên tác giả đã quyết định chọn đề tài : “Quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sỹ để nghiên cứu. Quá trình hoạt động quản lý nhà nước thì các cơ quan hành chính của Nhà nước ban hành rất nhiều văn bản để điều chỉnh các đối tượng do mình quản lý trong tất cả các lĩnh vực quản lý. Trong đó việc ban hành các quyết định hành chính là văn bản dưới luật do các chủ thể ban hành để thực hiện nhiệm vụ chức năng trong lĩnh vực do mình quản lý. Trên cơ sở đó tác giả đã tiến hành nghiên cứu “Anh ( chị) hãy phân biệt văn bản nguồn của Luật hành chính với Quyết định hành chính. Từ đó đánh giá hoạt động ban hành văn nguồn của Luật hành chính và quyết định hành chính cá biệt hiện nay” làm tiểu luận.

2.Nội Dung Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính

1 Trên cơ sở đó thì việc phân biệt văn bản nguồn của Luật Hành Chính với Quyết định hành chính, điều này thể hiện trên một số phương diện sau:

Quyết định hành chính nhà nước được ban hành nhằm: – Đưa ra các quy tắc xử sự chung buộc các đối tượng quản lý có liên quan phải tuân thủ trong lĩnh vực hoạt động hành chính nhà nước; hoặc – Ấn định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của cá nhân hay tổ chức liên quan nhằm giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong hoạt động hành chính nhà nước. Thuật ngữ quyết định hành chính không chỉ xuất hiện trong khoa học mà còn cả trong những quy định của luật thực định như: Luật khiếu nại, tố cáo, Luật tố tụng hành chính. Chính vì vậy, việc làm rõ khái niệm quyết định hành chính cũng như việc giới hạn nội hàm của khái niệm là điều rất cần thiết cho việc nghiên cứu và thực tiễn hoạt động quản lý hành chính Nhà nước. Theo Từ điển Tiếng Việt, “quyết định” là: định một cách chắc chắn với ý nhất định phải thực hiện Theo giáo trình Luật hành chính Khoa Luật Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội thì quyết định bắt nguồn từ thuật ngữ La tinh “actus” có nghĩa là hành động, hành vi. Bởi vậy, sách báo tạp chí nước ngoài thường gọi quyết định là hành động, một hành động dẫn đến một hậu quả pháp lý được gọi là quyết định pháp luật. Người ta gọi quyết định pháp luật là mệnh lệnh, là sự thể hiện ý chí quyền lực, là văn bản, là kết quả và hình thức thể hiện của hoạt động Nhà nước. Trong sách báo pháp lý nước ta thường đồng nhất khái niệm văn bản và quyết định pháp luật với văn bản. Cách hiểu này chưa thật sự đúng bởi vì thực chất văn bản chỉ là một hình thức thể hiện, hình thức bên ngoài của quyết định pháp luật, ngoài ra nó còn có cả ký hiệu, tín hiệu, hoặc hình thức nói. Văn bản thể hiện tính ưu việt hơn hẳn so với các hình thức khác bởi nó phản ánh tính khuôn mẫu, có căn cứ chắc chắn tạo nên sự ổn định của hoạt động quản lý hành chính. Có thể do tính ưu việt đó nên nhiều người đã mắc sai lầm khi đồng ý với khẳng định trên. Mục đích của những văn bản này chính là nhằm truyền tải những nội dung về chủ trương, chính sách lớn, xây dựng quy tắc ứng xử hoặc áp dụng pháp luật cho một công việc cụ thể. Trong khoa học luật hành chính, các quyết định hành chính nhà nước là sản phẩm của hoạt động quản lý hành chính nhà nước như đã nêu trên được gọi chung là quyết định hành chính. Từ điển giải thích thuật ngữ luật học đã định nghĩa quyết định hành chính là “kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những người có chức vụ, các tổ chức và cá nhân được Nhà nước trao quyền, thực hiện trên cơ sở và để thi hành pháp luật, theo trình tự và hình thức do pháp luật quy định hướng tới việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hành hành chính trong lĩnh vực hoặc vấn đề được phân công phụ trách”
Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính Phân Biệt Luật Hành Chính quyết định hành chính là một trong những văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể, để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Quyết định hành chính mang tính quyền lực Nhà nước từ địa phương đến trung ương, được thể hiện quyền lực chính
Luật hành chính quy định việc tổ chức các cơ quan nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành; quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan đó và của cán bộ, nhân viên cũng như của các cơ quan, tổ chức nhà nước, xã hội và công dân trong lĩnh vực quản lí nhà nước.
Quyết định hành chính là biện pháp giải quyết công việc của chủ thể quản lý hành chính trước một tình huống đang đặt ra, là sự phản ứng của chủ thể quản lý hành chính Nhà nước trước một tình huống đòi hỏi phải có sự giải quyết của Nhà nước theo thẩm quyền do luật định. Việc ban hành quyết định hành chính là nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm định ra chính sách, quy định, sửa đổi hoặc của những người có chức vụ, người đại diện cho quyền lực hành chính nhất định. Như vậy, quyết định hành chính là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực nhà nước của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc của những người có chức vụ, người đại diện cho quyền lực hành chính nhất định.

XEM THÊM : Tiểu Luận Hình Thức Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính 

Thứ hai, về nguồn của luật hành chính và quyết định hành chính

Nguồn của Luật Hành chính Việt Nam chỉ có 1 hình thức duy nhất đó là các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Đó chính là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.
Chỉ có những văn bản quy phạm pháp luật mới tạo ra tiền đề cần thiết cho việc thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa – một trong những nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước. Tính chật chẽ và ổn định tương đối của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có những văn bản quy phạm pháp luật để xác định rõ cơ cấu, thẩm quvền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước các cấp, những mối liên hệ công tác chủ yếu giữa chúng nhằm bảo đảm cho hoạt động của cả bộ máy nhà nước được tiến hành đồng bộ, cùng hướng tới việc thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước bộ máy nhà nước nói chung và trước từng cơ quan nhà nước nói riêng. Nguồn của luật hành chính không phải là tất cả các vấn bản quy phạm pháp luật mà chỉ bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật có các quy phạm pháp luật hành chính, tức là những quy phạm pháp luật được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Phần lớn và là phần quan trọng trong nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan hành chính nhà nước ban hành trong phạm vi thẩm quyền của từng cơ quan. Thông thường , các văn bản quy phạm pháp luật hành chính được ban hành bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng có những văn bản do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc một quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội phối hợp ban hành.
Tuy nhiên không phải bất cứ văn bản QPPL nào có chứa đựng các quy phạm pháp luật hành chính – những quy phạm được ban hành ra để điều chỉnh quan hệ quản lý hành chính nhà nước mới được coi là nguồn của Luật hành chính. Nguồn của luật hành chính là các văn bản quy phạm pháp luật trong đó có chứa các quy phạm pháp luật hành chính. Nguồn của luật hành chính là các văn bản quy phạm pháp luật trong đó có chứa các quy phạm pháp luật hành chính. Một văn bản được coi là nguồn của luật hành chính nếu văn bản đó thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu sau:
– Do chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật theo quy định của pháp luật.
– Văn bản được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, dưới hình thức theo luật định. Nội dung văn bản đó có chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính.
Phần lớn và là phần quan trọng trong nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan hành chính nhà nước ban hành trong phạm vi thẩm quyền của từng cơ quan.

Thông thường, các văn bản quy phạm pháp luật hành chính được ban hành bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng có những văn bản do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc một cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị-xã hội phối hợp ban hành.

Từ những điều dã phân tích ở trên cho thấy luật hành chính có hệ thống nguồn khá phức tạp. Nếu xem xét kĩ hơn thì điều đó có nghĩa là không có cơ quan chuyên ban hành chỉ riêng các văn bản quy phạm pháp luật hành chính. Chúng được ban hành bởi nhiều cơ quan khác nhau, có chức năng và nhiệm vụ khác nhau, ở những cấp khác nhau. Tuy nhiên, những văn bản quy phạm pháp luật hành chính đểu xuất phát từ một nguồn – đó là luật hiến pháp.
Căn cứ vào cơ quan ban hành, nguồn của luật hành chính gồm sáu loại:
– Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quyền lực nhà nước.
– Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước.
– Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước.
– Văn bản quy phạm pháp luật của Tòa án nhân dán tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
– Văn bản quy phạm pháp luật của Tổng kiểm toán nhà nước.
– Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.
Như vậy nguồn của luật hành chính là cơ sở để ban hành ra quyết định hành chính. Quyết định của ủy ban nhân dân xã đay là quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của cá nhân được nhà nước trao quyền để thi hành theo quy định của pháp luật đã được ban hành. Cụ thể là ủy ban nhân dân xã sẽ căn cú vào nguồn của luật hành chính để ban hành ra quyết định hành chính. Đây là văn bản dưới luật nên sẽ đương nhiên có giá trị thấp hơn các văn bản pháp luật là nguồn của luật hành chính.

Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính Phân Biệt Luật Hành Chính
Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính Phân Biệt Luật Hành Chính

* Đánh giá hoạt động ban hành văn nguồn của Luật hành chính và quyết định hành chính cá biệt hiện nay

Chỉ có những văn bản quy phạm pháp luật mới tạo ra tiền đề cần thiết cho việc thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa – một trong những nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước. Tính chật chẽ và ổn định tương đối của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có những văn bản quy phạm pháp luật để xác định rõ cơ cấu, thẩm quvền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước các cấp, những mối liên hệ công tác chủ yếu giữa chúng nhằm bảo đảm cho hoạt động của cả bộ máy nhà nước được tiến hành đồng bộ, cùng hướng tới việc thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước bộ máy nhà nước nói chung và trước từng cơ quan nhà nước nói riêng. Luật 2008 và Luật 2004 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL ở Trung ương và địa phương, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta. Tuy nhiên, việc song song tồn tại cả 2 luật cùng điều chỉnh về hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL nhưng nội dung của hai Luật này lại có những quy định không thống nhất, thậm chí mâu thuẫn nhau. Để khắc phục tình trạng nêu trên, trên cơ sở kế thừa và phát triển hai luật là Luật 2008 và Luật 2004, Luật 2015 đã hợp nhất thành một Luật áp dụng thống nhất cho việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL từ Trung ương đến địa phương. Thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, Văn bản số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư. Để tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội. Trong thời gian tới, chúng ta phải tiến hành đồng bộ những biện pháp sau:
Trước hết, cần phải phân định thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của UBND. Cần xác định rõ ràng, cụ thể về trách nhiệm và thẩm quyền quản lý của từng cấp chính quyền địa phương phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng vùng; giao hẳn một số lĩnh vực cho địa phương gắn với quyền quyết định về bộ máy, nhân sự và kinh tế, tiến hành phân cấp mạnh hơn, rõ hơn cho các cấp địa phương theo hướng việc nào do cấp nào giải quyết .
Hoàn thiện những quy định pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND để đảm bảo chất lượng cao, đi vào nề nếp, theo một thủ tục, trình tự chặt chẽ, khoa học và hợp lý .
Đồng thời, cần nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phương với những biện pháp chủ yếu như: Trên cơ sở xác định đúng vị trí, vai trò, kiện toàn về cơ cấu, tổ chức, phân định rõ ràng, cụ thể và hợp lý thẩm quyền của các cơ quan chính quyền địa phương.
Tiếp đến, là cần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ quan nhà nước ở địa phương. Đó là thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kiến thức về pháp luật, về quản lý nhà nước một cách cơ bản, có hệ thống cho đội ngũ cán bộ, công chức .
Ngoài ra, cần kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của chính quyền địa phương với những nội dung: Trước hết, cơ quan ban hành văn bản QPPL phải tự kiểm tra các văn bản đã ban hành và kiểm tra việc ban hành văn bản của cơ quan, đơn vị cấp dưới để kịp thời xử lý văn bản sai trái; Cần quy định trách nhiệm pháp lý của cơ quan và những người có liên quan trực tiếp đến việc banh hành những văn bản đó; Và để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đòi hỏi cần có một cơ chế kiểm tra phù hợp bao gồm các yếu tố: thế chấp pháp luật, tổ chức nhân sự, nguồn thông tin, tư liệu, cơ sở vất chất….

Kết Luận Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, coi đây là một giải pháp quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Chúng ta đã tiến hành cải cách hành chính từng bước thận trọng và đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cải cách hành chính ở Việt Nam được triển khai trên nhiều nội dung trong đó cải cách thủ tục hành chính là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách. Thủ tục hành chính không chỉ liên quan đến công việc nội bộ của một cơ quan, một cấp chính quyền, mà còn đến các tổ chức và công dân trong mối quan hệ với Nhà nước. Các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp hay ở các văn bản pháp luật khác có được thực hiện hay không, thực hiện như thế nào về cơ bản đều phải thông qua thủ tục hành chính do các cơ quan, các cấp chính quyền nhà nước quy định và trực tiếp giải quyết.

Trên đây là toàn bộ Bài Thi Học Kỳ Luật Hành Chính Phân Biệt Luật Hành Chính là toàn bộ nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Nếu như toàn bộ nguồn tài liệu trên đây chưa đủ để làm hài lòng các bạn thì hiện tại bên mình có nhận viết thuê tiểu luận với đa dạng đề tài phổ biến khác nhau, nếu bạn đang loay hoay về vấn đề hoàn thành bài tiểu luận thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê tiểu luận của chúng tôi qua zalo/telegram : 0917.193.864 để được tư vấn báo giá và lựa chọn ngay cho mình một đề tài tiểu luận phù hợp nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*