Báo Cáo Thực Tập Luật Công An Nhân Dân: Danh Sách 100 Đề Tài Mới Nhất

Rate this post

Các đề tài Báo Cáo Thực Tập Luật Công An Nhân Dân sẽ rất hữu dụng cho các bạn sinh viên chuyên ngành. Nhưng việc tìm kiếm của các bạn trở nên khó khăn hơn khi thông tin về các đề ít được chia sẻ. Dù vậy các bạn cũng đừng quá lo lắng vì chúng tôi đã dành thời gian để tìm kiếm và chọn lọc được 100 đề tài báo cáo thực tập Luật Công An Nhân Dân hay nhất trong thời gian gần đây, để các bạn tham khảo và chọn cho mình một đề tài phù họp nhất cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của các bạn.

Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với đa dạng các đề tài ngành luật phổ biến khác nhau, có phải bạn đang cần làm bài báo cáo thực tập vì bạn quá bận rộn chưa có thời gian để hoàn thành, hoặc thậm chí giáo viên đưa ra yêu cầu quá khó so với năng lực của bạn. Nếu bạn đang cần làm một bài báo cáo thực tập thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập ngành luật của chúng tôi qua zalo/telegram : 0917.193.864 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Công An Nhân Dân Chọn Lọc

Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Công An Nhân Dân Chọn Lọc
Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Công An Nhân Dân Chọn Lọc

Tài liệu tham khảo : Báo Cáo Thực Tập Luật Phòng Chống Tham Nhũng

Tài liệu tham khảo : Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Với Các Đề Tài Được Chọn

 1. Hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và thực tiễn hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia tại biên giới Việt Nam
 2. Hoạt động đảm bảo an toàn, trật tự xã hội và thực tế việc thực hiện tại Hà Nội
 3. Nguyên tắc tổ chức của lực lượng công an nhân dân trong hệ thống bộ máy chính trị nhà nước
 4. Nguyên tắc hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội
 5. Hoạt động xây dựng công an nhân dân của toàn dân và thực tế tại TP Hồ Chí Minh
 6. Trách nhiệm tham gia xây dựng Công an nhân dân của công dân và đánh giá việc thực hiện xây dựng lực lượng công an nhân dân của cơ quan nhà nước
 7. Báo Cáo Thực Tập Luật Công An Nhân Dân Nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của công dân và thực tế tại tỉnh Cao Bằng
 8. Hoạt động tuyển chọn công dân vào công an nhân dân và thời gian thực hiện tuyển chọn công dân vào công an nhân dân
 9. Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào công an nhân dân và thực tế việc thực hiện tại TP Hà Nội
 10. Vấn đề ưu tiên trong tuyển chọn công an nhân dân và những đối tượng được ưu tiên trong tuyển chọn công an nhân dân
 11. Chế độ phục vụ của sĩ quan trong lực lượng công an nhân dân và thực tiễn tại các cơ sở đào tạo tại Hà Nội
 12. Chế độ phục vụ của hạ sĩ quan trong lực lượng công an nhân dân và thực tiễn tại các cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh
 13. Chế độ phục vụ của chiến sĩ công an nhân dân trong lực lượng công an nhân dân và thực tiễn tại các cơ sở đào tạo tại Quảng Ngãi
 14. Chế độ phục vụ của công nhân công an trong lực lượng công an nhân dân và thực tiễn tại các cơ sở đào tạo tại Vĩnh Phúc
 15. Thẩm quyền giám sát hoạt động của công an nhân dân và đánh giá hoạt động của công an nhân dân
 16. Thực trạng việc giám sát hoạt động của công an nhân dân của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
 17. Quan hệ phối hợp giữa quân đội nhân dân, dân quân tự vệ với công an nhân dân và thực tiễn tại huyện Mê Linh – Hà Nội
 18. Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong Luật công an nhân dân 2018
 19. Trách nhiệm của chính phủ và bộ trong luật công an nhân dân 2018
 20. Trách nhiệm của ngành trung ương đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân.
 21. Quản lý của chính phủ đối với hoạt động của công an nhân dân trong Luật công an nhân dân 2018
 22. Trách nhiệm của bộ công an với hoạt động của lực lượng công an trong Luật công an nhân dân 2018
 23. Trách nhiệm của bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền liên quan trong luật công an nhân dân
 24. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Luật Công An Nhân Dân Thực tiễn hoạt động xây dựng nền anh ninh nhân dân toàn dân và thực tế tại Quảng Ninh
 25. Hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật
 26. Trách nhiệm của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân
 27. Xây dựng các biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia , bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật
 28. Vấn đề quyết định các chủ trương, phương hướng xây dựng các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh
 29. Vấn đề ngân sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia , bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương
 30. Thẩm quyền giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn ở địa phương.
 31. Trách nhiệm trình hội đồng nhân dân cùng cấp dự toán ngân sách đảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
 32. Thẩm quyền chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp về ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương
 33. Thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan phối hợp với công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
 34. Trách nhiệm tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong Luật công an nhân dân
 35. Trách nhiệm sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân ở địa phương.
 36. Trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác hỗ trợ công an nhân dân
 37. Chế độ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác hỗ trợ công an nhân dân
 38. Chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác hỗ trợ công an nhân dân
 39. Chức năng của công an nhân dân trong hoạt động bảo vệ an ninh, an toàn và trật tự xã hội
 40. Nhiệm vụ của công an nhân dân trong hoạt động bảo vệ an ninh, an toàn, trật tự xã hội
 41. Quyền hạn của công an nhân dân trong hoạt động bảo vệ an ninh, an toàn và trật tự xã hội
 42. Hoạt động thu thập thông tin, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình và đề xuất với đảng, nhà nước ban hành, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách
 43. Thẩm quyền giám sát hoạt động của công an nhân dân của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
 44. Hoạt động tình báo của công an nhân dân và quy định về tình báo của công an nhân dân trong luật công an nhân dân 2018
 45. Thẩm quyền thực hiện quản lý hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, chủ trì thực hiện quản lý về xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài
 46. Thẩm quyền quản lý thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam của cơ quan có thẩm quyền
 47. Đề Tài Thực Tập Luật Công An Nhân Dân Hệ thống tổ chức của công an nhân dân trong bộ máy chính trị quốc gia
 48. Thẩm quyền quy định chức năng công an nhân dân của cơ quan có thẩm quyền và thực tiễn việc thực hiện chức năng của công an nhân dân
 49. Thẩm quyền quy định nhiệm vụ của công an nhân dân của cơ quan có thẩm quyền và thực tiễn việc thực hiện nhiệm vụ của công an nhân dân
 50. Thẩm quyền quy định quyền hạn của công an nhân dân của cơ quan có thẩm quyền và thực tiễn việc thực hiện quyền hạn của công an nhân dân
 51. Thẩm quyền quy định cơ cấu tổ chức của công an nhân dân của cơ quan có thẩm quyền và thực tiễn tại tỉnh Nghệ An
 52. Thẩm quyền chỉ huy công an nhân dân và thực tiễn việc chỉ huy công an nhân dân tại TP Biên Hòa
 53. Hoạt động chỉ huy công an nhân dân của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của công an nhân dân
 54. Vấn đề phân loại, bố trí sĩ quan trong luật công an nhân dân 2018
 55. Vấn đề phân loại, bố trí hạ sĩ quan trong luật công an nhân dân 2018
 56. Vấn đề phân loại, bố trí chiến sĩ công an nhân dân trong luật công an nhân dân 2018
 57. Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan trong hệ thống lực lượng công an nhân dân
 58. Hệ thống cấp bậc hàm hạ sĩ quan và thực tiễn việc phân cấp trong lực lượng công an nhân dân tại TP Hà Nội
 59. Hệ thống cấp bậc chiến sĩ công an nhân dân và thực tiễn việc thực hiện phân cấp trong lực lượng công an tại tỉnh Sơn La
 60. Nghiệp vụ sĩ quan, hạ sĩ quan và thực tiễn việc thực hiện nghiệp vụ tại tỉnh Nghệ An
 61. Đối tượng được xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân
 62. Thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân
 63. Vấn đề thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và đối tượng được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn
 64. Vấn đề thăng cấp bậc hàm vượt bậc và đối tượng được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc
 65. Chức vụ của sĩ quan công an nhân dân và thẩm quyền ban hành chức vụ của sĩ quan công an nhân dân
 66. Chức danh của sĩ quan công an nhân dân trong luật công an nhân dân 2018
 67. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan công an nhân dân và thực tiễn việc xét cấp bậc hàm cao nhất tại tỉnh Long An
 68. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức danh sĩ quan công an nhân dân trong luật công an nhân dân 2018
 69. Thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, nâng lương sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, chiến sĩ
 70. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ của cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền
 71. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh trong công an nhân dân của cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền
 72. Thủ tục phong, giáng chức, tước cấp bậc hàm trong công an nhân dân và thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa
 73. Vấn đề điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân của cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền
 74. Hoạt động biệt phái sĩ quan công an nhân dân và thực tiễn hoạt động biệt phái trong các trường hợp khẩn cấp
 75. Báo Cáo Thực Tập Luật Công An Nhân Dân Quy định giới hạn độ tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân
 76. Nghĩa vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và thực tiễn việc thực hiện nghĩa vụ tại tỉnh Lào Cai
 77. Trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và đánh giá mức độ hoàn thành của sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân
 78. Những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân không được làm theo luật công an nhân dân 2018
 79. Bảo đảo kinh phí phục vụ hoạt động của công an nhân dân và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 80. Bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của công an nhân dân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
 81. Hoạt động đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của công an nhân dân và thực tiễn việc thực hiện hoạt động này tại TP Hà Nội
 82. Ngành công nghiệp an ninh hiện nay ở Việt Nam và đánh giá mức độ phát triển của ngành công nghiệp an ninh
 83. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và các thiết bị khác
 84. Trang phục của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân theo luật công an nhân dân 2018
 85. Quy định về cờ hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân trong quá trình hoạt động
 86. Thẩm quyền cấp giấy chứng minh công an nhân dân của cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền
 87. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và thực tiễn tại các trường đại học ở Hà Nội
 88. Tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và chính sách phụ cấp trong quá trình làm việc của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân
 89. Vấn đề tiền phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và thực trạng cấp tiền phụ cấp tại tỉnh Cao Bằng
 90. Hoạt động hỗ trợ nhà ở cho sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ công an nhân dân và thực tế tại Lai Châu
 91. Cung cấp điều kiện làm việc cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và trách nhiệm cung cấp của cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền
 92. Vấn đề chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và thân nhân
 93. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Công An Nhân Dân Chế độ nghỉ ngơi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân trong quá trình hoạt động
 94. Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bệnh ninh, hy sinh, từ trần
 95. Chính sách hỗ trợ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bệnh binh, hy sinh, từ trần
 96. Chế độ đối với sinh viên, học sinh, công nhân công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ
 97. Chính sách đối với sinh viên, học sinh, công nhân công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ
 98. Chế độ khen thưởng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập
 99. Hoạt động xử lý kỷ luật đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và thực tế tại TP Đà Nẵng
 100. Trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho hoạt động của công an nhân dân của cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền và thực tế tại Hà Nội.

Trên đây là 100 đề tài Báo Cáo Thực Tập Luật Công An Nhân Dân được chúng tôi tổng hợp mới nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình nghiên cứu khóa luận. Hãy theo dõi Luận Văn Luật để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về các đề tài nhé!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo