Báo Cáo Thực Tập Luật Quản Lý Thuế: Danh Sách 100 Đề Tài Mới Nhất

Rate this post

Bài viết về các đề tài báo cáo thực tập Luật quản lý thuế được chúng tôi chọn lọc từ những bài báo cáo đạt điểm cao của nhiều bạn sinh viên ưu tú ở các khóa trước, để giúp các bạn sinh viên chuyên ngành tiết kiệm nhiều thời gian trong quá trình tìm kiếm cho mình một đề tài phù hợp nhất cho bài báo cáo thực tập sắp đến của mình. Tình trạng gian lận thuế, trốn thuế diễn ra tại Việt Nam ngày càng nhiều với thủ đoạn tinh vi. Luật quản lý thuế được ban hành mới nhất nhằm quản lý thuế, các khoản thu nhập khác thuộc ngân sách nhà nước và quy định quyền, nghĩa vụ của các cá nhân có liên quan. Hãy cùng Luận Văn Luật theo dõi bài viết dưới đây bạn nhé!!

Để hoàn thiện một bài báo cáo thực tập chất lượng tốt, đòi hỏi các bạn phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu, thu thập tài liệu, số liệu và có kinh nghiệm trong quá trình làm bài. Tuy nhiên nếu như tất cả vẫn còn khó khăn với bạn thì đừng chần chờ hãy liên hệ ngay với Luận Văn Luật qua Zalo/tele : 0917193864 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập bạn nhé!!

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật quản lý thuế mới nhất

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật quản lý thuế mới nhất
Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật quản lý thuế mới nhất

Tài liệu tham khảo : Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Khoa Luật Đh Kinh Tế Quốc Dân

Tài liệu tham khảo : Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Với Các Đề Tài Được Chọn

 1. Tình trạng trốn thuế tại Việt Nam và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 2. Xử lý hoạt động trốn thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 3. Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế thu và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 4. Vấn đề rủi ro về thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 5. Hoạt động thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 6. Hệ thống thông tin quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 7. Báo Cáo Thực Tập Luật Quản Lý Thuế Nguyên tắc giao dịch độc lập hoạt động quản lý thuế
 8. Nội dung quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 9. Nguyên tắc quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 10. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 11. Vấn đề đồng tiền khai thuế, nộp thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 12. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 13. Hoạt động quản lý rủi ro trong quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 14. Xây dựng lực lượng quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 15. Hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 16. Vấn đề hợp tác quốc tế về thuế của cơ quan quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 17. Hoạt động kế toán, thống kê về thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 18. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong hoạt động quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 19. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ trong hoạt động quản lý thuế
 20. Quyền của người nộp thuế và thực tế việc thực hiện quyền này tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 21. Trách nhiệm của người nộp thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 22. Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 23. Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân trong hoạt động quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán nhà nước và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra nhà nước và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân trong hoạt động quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thông tin, báo chí và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 31. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 33. Quy định về đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 34. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Quản Lý Thuế Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 35. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 36. Thời hạn đăng ký thuế lần đầu và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 37. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 38. Vấn đề sử dụng mã số thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 39. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 40. Thông báo khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 41. Hoạt động đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 42. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 43. Hoạt động khôi phục mã số thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 44. Trách nhiệm của bộ trưởng bộ tài chính, cơ quan nhà nước có liên quan trong việc đăng ký thuế
 45. Nguyên tắc hoạt động khai thuế, tính thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 46. Hồ sơ khai thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 47. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 48. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 49. Gia hạn việc nộp hồ sơ khai thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 50. Khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 51. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 52. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Luật Quản Lý Thuế Nguyên tắc ấn định thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 53. Ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 54. Xác định mức thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 55. Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 56. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 57. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số tiền thuế ấn định và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 58. Quy định về thời hạn nộp thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 59. Địa điểm và hình thức nộp thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 60. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 61. Vấn đề xác định ngày đã nộp thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 62. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 63. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 64. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 65. Gia hạn việc nộp thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 66. Gia hạn nộp thuế trong trường hợp đặc biệt và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 67. Hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 68. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 69. Hành thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 70. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 71. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, được tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự
 72. Trường hợp được hoàn thuế theo quy định và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 73. Đề Tài Thực Tập Luật Quản Lý Thuế Hồ sơ hoàn thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 74. Tiếp nhận và phản hồi thông tin trong hồ sơ hoàn thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 75. Phân loại hồ sơ hoàn thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 76. Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 77. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 78. Thẩm quyền quyết định hoàn thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 79. Thanh tra, kiểm tra sau khi hoàn thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 80. Vấn đề thu thuế với hàng hóa xuất – nhập khẩu và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 81. Vấn đề miễn thuế, giảm thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 82. Hồ sơ được miễn thuế, giảm thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 83. Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 84. Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định số tiền thuế được miễn, giảm
 85. Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 86. Thủ tục, hồ sơ, thời gian, thẩm quyền khoanh nợ và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 87. Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 88. Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 89. Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 90. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 91. Hóa đơn điện tử trong hoạt động quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 92. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong việc quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 93. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 94. Dịch vụ về hóa đơn điện tử và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 95. Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử trong hoạt động quản lý thuế
 96. Chứng từ điện tử trong hoạt động quản lý thuế
 97. Hệ thống thông tin người nộp thuế trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 98. Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 99. Trách nhiệm của người nộp thuế trong cung cấp thông tin và thực tế tại địa phương nơi anh/chị thực tập.
 100. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thu

Trên đây là toàn bộ danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật quản lý thuế mới nhất được chúng tôi chọn lọc. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong thời gian làm báo cáo thực tập. Hãy theo dõi Luận Văn Luật để liên tục cập nhật những đề tài mới nhất nhé!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo