100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mới nhất
Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mới nhất

Bài viết sau đay chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn top 100 đề tài báo cáo thực tập Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để các bạn tham khảo và chọn cho mình một đề tài phù hợp với báo cáo tốt nghiệp sắp đến của mình. Luật này quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đồng thời Luật cũng quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý, tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển đảo tại Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi bài viết nhé!

Nếu như tất cả vẫn còn quá kho khăn với các bạn từ việc tìm kiếm công ty thực tập, tìm số liệu, tài liệu cho bài làm, các bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài…thì các bạn cũng đừng quá lo lắng vì hiện tại Luận Văn Luật có cung cấp dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói từ A đến Z, nhắn tin hoặc gọi Zalo/tele : 0917193864 để được tư vấn và báo giá.

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mới nhất

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mới nhất
Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mới nhất

Tài liệu tham khảo : Báo Cáo Thực Tập Luật Cảnh Sát Biển Việt Nam

Tài liệu tham khảo : Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Khoa Luật Đh Kinh Tế Quốc Dân

 1. Hiện trạng môi trường biển và hải đảo tại Phú Quốc
 2. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại vùng biển Sầm Sơn – Thanh Hóa
 3. Quản lý của nhà nước về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Hải Phòng
 4. Báo Cáo Thực Tập Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo Thực tiễn quy hoạch sử dụng biển tại Quảng Ninh
 5. Hiện trạng môi trường biển và hải đảo tại Việt Nam giai đoạn 2020 – 2022
 6. Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2020 – 2022
 7. Xây dựng chiến lược, kế hoạch qu
 8. ản lý và tiết kiệm tài nguyên nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 9. Thực trạng sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân tại Nam Định
 10. Thống kê tài nguyên biển và hải đảo tại Việt Nam trong 2022
 11. Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật về biển và hải đảo tại Long An
 12. Thực trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tại Quảng Trị
 13. Đề xuất giải pháp cải thiện môi trường, giảm thiểu ô nhiễm tại vùng biển Đồ Sơn – Hải Phòng]
 14. Thực trạng giải quyết sự cố tràn dầu trên vùng biển Việt Nam
 15. Chính sách của nhà nước về quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo
 16. Hoàn thiện pháp luật trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong giai đoạn tới
 17. Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 18. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 19. Một số giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới của Việt Nam
 20. Tăng cường quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Cà Mau
 21. Đánh giá hiệu quả của chính sách bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại địa phương nơi anh chị thực tập
 22. Thực tiễn hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Bình Thuận
 23. Những vướng mắc trong vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường biển đảo tại Ninh Thuận
 24. Thực tiễn hoạt động thu gom rác thải, tập kết bãi rác tại các vùng biển miền trung
 25. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 26. Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo
 27. Tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của nhà nước
 28. Những vướng mắc trong giải quyết tài nguyên điện gió ngoài khơi
 29. Mối liên hệ giữa bảo vệ môi trường biển đảo và phát triển kinh tế
 30. Cải cách thể hiện và hoàn thiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 31. Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu chế xuất, khu kinh tế cao
 32. Chuyên Đề Thực Tập Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo Nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo
 33. Thực tiễn hoạt động quy hoạch, sử dụng tài nguyên biển tại Đà Nẵng
 34. Thực tiễn hoạt động sử dụng và khai thác tài nguyên biển đảo tại Nam Định
 35. Ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong công cuộc khai thác tài nguyên biển
 36. Xử lý những vi phạm hành chính trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 37. Thực trạng việc xử lý hành vi làm suy thoái môi trường, hệ sinh thái môi trường biển đảo tại Việt Nam
 38. Thực tiễn hoạt động lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên tổng hợp
 39. Nguyên tắc, căn cứ lập và ký chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
 40. Những hành vi bị cấm trong công tác quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo
 41. Nội dung của chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
 42. Lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
 43. Thống kê hoạt động khai thác tài nguyên biển tại vùng biển Thái Bình
 44. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại tỉnh Ninh Thuận
 45. Yêu cầu đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 46. Thực tiễn việc tổ chức chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Thanh Hóa
 47. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 48. Thực tiễn hoạt động nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của sinh viên Việt Nam
 49. Chương trình khoa học công nghệ và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 50. Vấn đề cung cấp nguồn tài trợ vật chất của nhà nước cho hoạt động quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo Việt Nam
 51. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý của nhà nước trong công tác quản lý tài nguyên môi trường biển đảo
 52. Thẩm quyền cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
 53. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo – Thách thức và cơ hội
 54. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
 55. Công bố và chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
 56. Quy định về vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển trên lãnh thổ Việt Nam
 57. Báo Cáo Thực Tập Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo Các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển
 58. Thực tiễn hoạt động xây dựng mới, chôn lấp chất thải ở hành lang bảo vệ bờ biển
 59. Các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển
 60. Thực tiễn ngăn chặn hoạt động thăm dò khoáng sản, dầu khí trong hành lang bảo vệ bờ biển
 61. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
 62. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 63. Mối quan hệ giữa quy hoạch tổng thể khai và sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển và hải đảo
 64. Nguyên tắc phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên bền vững
 65. Nội dung chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên tại vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu
 66. Yêu cầu quản lý tài nguyên hải đảo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền
 67. Thực tiễn hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên hải đảo tại Trường Sa
 68. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 69. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo đến công dân
 70. Nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 71. Vấn đề xử lý chất thải từ hoạt động khai thác tài nguyên môi trường biển và hải đảo tại Phú Quốc
 72. Ứng khó, khắc phục sự cố môi trường biển tại Việt Nam trong 2022
 73. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo Trách nhiệm điều tra, đánh giá môi trường biển và hải đảo
 74. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển
 75. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ đất liền
 76. Ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới – giải pháp khắc phục
 77. Trách nhiệm phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 78. Đánh giá rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 79. Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 80. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động báo cáo tình trạng môi trường biển và hải đảo định kỳ
 81. Làm rõ nguyên tắc ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển
 82. Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển Đông
 83. Xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động
 84. Thực tiễn hoạt động cứu nạn, cứu hộ trên vùng biển Thái Bình trong một số trường hợp đặc biệt
 85. Thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động ứng phó với cơ sở gây sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại
 86. Trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
 87. Đề xuất giải pháp ngăn chặn những sự cố bất ngờ trên biển
 88. Trách nhiệm của Bộ ngoại giao, Bộ quốc phòng trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo
 89. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo Yêu cầu đối với việc nhận chìm ở biển
 90. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến vật chất được nhận chìm ở biển
 91. Thực tế vật được nhận chìm tại vùng biển Đồ Sơn – Hải Phòng
 92. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển
 93. Thực tế hoạt động kiểm soát nhận chìm ở biển của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
 94. Vấn đề nhận chìm ngoài vùng biển Việt Nam gây thiệt hại tới tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Việt Nam
 95. Thực tiễn yêu cầu đối với quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 96. Vấn đề thiết lập kế thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 97. Hệ thống thông tin tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Việt Nam
 98. Thực tế hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 99. Những khiếu nại, tố cáo trong hoạt động khai thác tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Phú Quốc
 100. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức trong việc quản lý sử dụng tài nguyên biển đảo
 101. Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý tài nguyên, môi trường biển đảo tại Việt Nam trong giai đoạn tới

Trên đây là toàn bộ 100 đề tài báo cáo thực tập Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được chúng tôi tổng hợp từ những bài báo cáo thực tập đạt điểm cao hiện nay. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của các bạn. Khi có bất kì thắc mắc nào về bài làm hãy gọi về tổng đài của Luận Văn Luật sđt/Zalo/Tele : 0917.193.864 để được tư vấn và báo giá.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*