Báo Cáo Thực Tập Luật Thực Hành Tiết Kiệm ▶▶ 100 Đề Tài Tuyệt Đỉnh👨‍🎓👨‍🎓

Rate this post

Bài viết sau đây chúng tôi muốn chia sẻ đến các đề tài Báo Cáo Thực Tập Luật Thực Hành Tiết Kiệm, để các bạn dễ dàng hơn trong việc chọn cho mình một đề tài hay và phù hợp nhất, trong quá trình nghiên cứu về bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Tiết kiệm một giải pháp luôn được chính phủ đề xuất trong công tác quản lý nhà nước. Bên cạnh việc tiết kiệm nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, việc quản lý và sử dụng tài nguyên cũng yêu cầu có sự tiết kiệm. Bên cạnh đó, chính phủ còn yêu cầu thực thi tiết kiệm trong hoạt động kinh doanh của cá nhân và hộ gia đình. Ngay bây giờ hãy cùng Luận Văn Luật theo dõi nội dung của bài viết nhé

Nếu như trong quá trình làm bào cáo thực tập Luật thực hành tiết kiệm các bạn gặp khó khăn hay vì lý do nào đó bạn không thể hoàn thiện bài làm đúng thời hạn của giáo viên quy định. Dù vậy bạn cũng đừng quá lo lắng vì hiện nay Luận Văn Luật ngoài việc cung cấp miễn phí tài liệu có giá trị cho các bạn thì còn hỗ trợ dịch vụ nhận làm thuê báo cáo thực tập trọn gói từ A đến Z, các bạn hãy nhắn tin hoặc gọi Zalo/tele : 0917193864 bạn nhé!!

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật thực hành tiết kiệm mới nhất

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật thực hành tiết kiệm mới nhất
Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật thực hành tiết kiệm mới nhất

Tài liệu tham khảo : Báo Cáo Thực Tập Luật Quản Lý Nợ Công

Tài liệu tham khảo : Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Lý Kinh Tế

 1. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác tiết kiệm trong hoạt động kinh doanh của hộ gia đình tại Hà Nam
 2. Báo Cáo Thực Tập Luật Thực Hành Tiết Kiệm Làm rõ nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 3. Triển khai đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hà Nội trong hoạt động kinh doanh tư nhân
 4. Chính sách tiết kiệm của nhà nước trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước
 5. Làm rõ nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 6. Thực tiễn công tác giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Hòa Bình
 7. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 8. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2020 – 2022
 9. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Việt Nam trong 2023
 10. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 11. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 12. Tổng kết hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Việt Nam trong 2022
 13. Đánh giá hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng cuối năm 2022
 14. Đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Hà Nội
 15. Xử lý nghiêm minh những hành vi lãng phí trong kinh doanh hộ gia đình tại Hòa Bình
 16. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động kinh doanh
 17. Báo Cáo Thực Tập Về Luật Thực Hành Tiết Kiệm Thực tiễn việc thanh tra kiểm soát, kiểm toán chi ngân sách nhà nước
 18. Làm rõ nguyên tắc công khai minh bạch trong hoạt động thu chi ngân sách nhà nước
 19. Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Việt Nam
 20. Xây dựng hành lang pháp lý nhằm xử lý nghiêm minh những hành vi lãng phí trong hoạt động sử dụng tài nguyên thiên nhiên
 21. Thực tiễn việc xử phạt cán bộ lãng phí ngân sách nhà nước
 22. Thực tiễn việc quản lý ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư công
 23. Quốc hội thực hiện giám sát trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 24. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước
 25. Thực tiễn việc xử lý những hành vi vi phạm trong ban hành, thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu chuẩn, chế độ
 26. Trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ của các cơ quan nhà nước
 27. Nghiên cứu trách nhiệm thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 28. Làm rõ trách nhiệm ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 29. Làm rõ nguyên tắc ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ
 30. Thực tiễn vấn đề sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động đầu tư công
 31. Đánh giá hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động đầu tư công trong 2022
 32. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia
 33. Thực tiễn hoạt động quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
 34. Chuyên Đề Thực Tập Luật Thực Hành Tiết Kiệm Mối liên hệ giữa nghiên cứu khoa học công nghệ gắn với phát triển đất nước
 35. Đánh giá hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ
 36. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động giáo dục và đào tạo
 37. Thực tiễn sự phát triển của hoạt động giáo dục và đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước
 38. Đánh giá việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục và đào tạo tại Hà  Nội
 39. Thực tiễn hoạt động lập quy hoạch giáo dục đào tạo có sử dụng nguồn vốn của nhà nước tại địa phương nơi anh chị đang thực tập
 40. Một số vấn đề pháp lý trong việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế
 41. Hoạt động đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động y tế của nhà nước
 42. Vấn đề thành lập, quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước
 43. Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước
 44. Đánh giá hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
 45. Thực tiễn vấn đề giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các cơ quan, tổ chức trong kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 46. Xây dựng kế hoạch toàn diện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho Việt Nam trong 2023
 47. Hành vi gây lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
 48. Thực tiễn hoạt động mua sắm trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại trong khu vực nhà nước
 49. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong khu vực nhà nước
 50. Một số khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động kinh doanh tại Thái Bình
 51. Đề Tài Thực Tập Luật Thực Hành Tiết Kiệm Đánh giá hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Lạng Sơn trong 2022
 52. Thực trạng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động kinh doanh của hộ gia đình tại Bắc Ninh
 53. Thực tiễn việc tuân thủ pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên tại Quảng Ninh
 54. Thực tiễn hoạt động mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc trong cơ quan nhà nước
 55. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động mua sắm, trang bị, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc trong hoạt động của cơ quan nhà nước
 56. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện hoạt động mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện, thông tin liên lạc
 57. Trách nhiệm lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 58. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư
 59. Thực tiễn hoạt động khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo tiêu chuẩn của nhà nước
 60. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình
 61. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý của nhà nước trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 62. Vấn đề lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát thực hiện dự án đầu tư và thực tế tại Hà Nội
 63. Thực tiễn việc thực hiện dự án đầu tư, thi công công trình tại Hà Giang
 64. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong vấn đề quản lý vốn đầu tư xây dựng
 65. Thực tiễn việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng trong các dự án đầu tư tại Tuyên Quang
 66. Vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và thực tế tại địa phương nơi anh chị thực tập
 67. Báo Cáo Thực Tập Luật Thực Hành Tiết Kiệm Một số vấn đề pháp lý trong quản lý, sử dụng nhà ở công vụ
 68. Thực tiễn việc quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng
 69. Công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng công trình phúc lợi công công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 70. Hành vi gây lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng
 71. Làm rõ nguyên tắc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên
 72. Mối liên hệ giữa quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên và chống lãng phí tài nguyên thiên nhiên
 73. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động quản lý và sử dụng đất
 74. Vấn đề quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và thực tiễn tại địa phương nơi anh chị đang thực tập
 75. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản và thực tiễn tại Hà Giang
 76. Khai thác và sử dụng tài nguyên rừng – thực trạng tại Ninh Bình
 77. Vấn đề quản lý và sử dụng lao động và thời gian lao động trong các cơ quan nhà nước khác
 78. Quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khác
 79. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát của cơ quan có thẩm quyền nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên
 80. Vấn đề sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo – thực tiễn tại Quy Nhơn
 81. Làm rõ nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
 82. Thực tiễn việc quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong cơ quan nhà nước
 83. Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Thực Hành Tiết Kiệm Một số khó khăn trong việc quản lý và sử dụng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập
 84. Thực tiễn việc xử lý những hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước
 85. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 86. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
 87. Làm rõ nguyên tắc công khai minh bạch trong hoạt động đầu tư nguồn vốn của nhà nước vào doanh nghiệp
 88. Một số vấn đề pháp lý trong việc sử dụng đất và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
 89. Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dựa trên sự đầu tư của nhà nước
 90. Thực tiễn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng tại doanh nghiệp nhà nước và thực tế tại Hà Nội
 91. Thực tiễn hành vi gây thất thoát trong nguồn tài chính của nhà nước trong 2022
 92. Làm rõ nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân
 93. Trách nhiệm của bộ tài chính trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 94. Thực tiễn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân
 95. Một số vấn đề liên quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng
 96. Tổ chức thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân
 97. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Thực Hành Tiết Kiệm Trách nhiệm của chính phủ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với toàn dân
 98. Thực tiễn quản lý của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn TP Bình Định trong giai đoạn 2021 – 2022
 99. Trách nhiệm của bộ và cơ quan ngang bộ trong việc quản lý thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 100. Xây dựng chiến lược, kế hoạch tiết kiệm ngân sách nhà nước, tài nguyên thiên nhiên cho Việt Nam trong giai đoạn 2023 – 2025

Trên đây là toàn bộ 100 đề tài báo cáo thực tập Luật thực hành tiết kiệm được chúng tôi tổng hợp từ những bài báo cáo thực tập đã đạt điểm cao trong thời gian gần đây. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn tối ưu thời gian và tạo động lực cho các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo của mình một cách hiệu quả nhất . Khi cần hỗ trợ hay tư vấn thêm về bài làm hãy liên hệ ngay với dịch vụ nhận viết báo cáo thực tập thuê của Luận Văn Luật và luôn theo dõi luanvanluat để luôn cập nhật những đề tài báo cáo mới nhất nhé!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo