Báo Cáo Thực Tập Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật▶100 Đề Tài Nổi Bật

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật văn bản quy phạm pháp luật mới nhất
Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật văn bản quy phạm pháp luật mới nhất

Bài viết sau đây chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn Top 100 đề tài Báo Cáo Thực Tập Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật hay nhất hiện nay, để các bạn tham khảo và chọn ra cho mình một đề tài phù hợp nhất. Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời cũng đề cập đến sự quản lý của nhà nước trong hoạt động quản lý các văn bản quy phạm pháp luật. Chúng ta cùng theo dõi bài viết nhé.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn gặp khó khăn hay không có thời gian hoàn thành, hoặc hiện tại các bạn chưa tìm được công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ thuê viết báo cáo tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Luật để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/tele : 0917193864

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật văn bản quy phạm pháp luật mới nhất

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật văn bản quy phạm pháp luật mới nhất
Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật văn bản quy phạm pháp luật mới nhất

Bài viết tham khảo :Báo Cáo Thực Tập Tư Vấn Pháp Luật 

Bài viết tham khảo : Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập Khoa Luật 

 1. Thực tiễn hoạt động kiểm tra và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật tại Hà Nội
 2. Báo Cáo Thực Tập Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam
 3. Làm rõ nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 4. Tính công khai, minh bạch trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 5. Thực tiễn hoạt động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 7. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
 8. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng của văn bản quy phạm pháp luật
 9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đến công dân
 10. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
 11. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động văn bản quy phạm pháp luật
 12. Xử lý những vi phạm hành chính trong việc ban hành các bản quy phạm pháp luật
 13. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của quốc hội
 14. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Đề nghị xây dựng luật, pháp luật của cơ quan, tổ chức
 15. Căn cứ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của cơ quan, tổ chức
 16. Kiến nghị về luật, pháp lệnh, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội
 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trong việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh
 18. Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh
 19. Hoạt động lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh
 20. Kiến nghị về luật, pháp lệnh, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội
 21. Quy định về hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, văn bản kiến nghị về luật, pháp lệnh
 22. Trách nhiệm đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do chính phủ trình thi bộ, cơ quan ngang bộ
 23. Thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do chính phủ trình
 24. Đánh giá hiệu quả tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An
 25. Hoạt động trình chính phủ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do chính phủ trình
 26. Thẩm quyền xem xét, thông tin đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do chính phủ trình
 27. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động chỉnh lý và gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do chính phủ trình
 28. Chuyên Đề Thực Tập Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Lập đề nghị của chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
 29. Vấn đề Chính phủ cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và kiến nghị về luật, pháp lệnh
 30. Trách nhiệm lập và xem xét, thông qua đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do chính phủ trình
 31. Quy định về thời hạn và hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh
 32. Thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về xây dựng luật, pháp lệnh
 33. Trách nhiệm lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của các cá nhân có thẩm quyền
 34. Trình tự xem xét, thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
 35. Thực tiễn triển khai việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
 36. Thẩm quyền điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
 37. Vấn đề thành lập Ban soạn thảo và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 38. Nhiệm vụ ban soạn thảo, trưởng ban soạn thảo, thành viên ban soạn thảo
 39. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh
 40. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
 41. Thực tiễn hoạt động lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
 42. Báo Cáo Thực Tập Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hoạt động thẩm định dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do chính phủ trình
 43. Thực tiễn hoạt động đánh giá dự thảo văn bản trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 44. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình chính phủ
 45. Hoạt động chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước khi trình chính phủ
 46. Hoạt động xem xét, quyết định việc trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của chính phủ
 47. Hoạt động Chính phủ cho ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết không do Chính phủ trình
 48. Thực tiễn hoạt động thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
 49. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ và thời hạn gửi dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết để thẩm tra
 50. Nội dung thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
 51. Làm rõ những phương thức thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
 52. Lập báo cáo thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
 53. Trách nhiệm của Ủy ban pháp luật trong việc thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật
 54. Trách nhiệm của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong việc thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
 55. Quy định về thời hạn gửi tài liệu cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội
 56. Trình tự Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội
 57. Thực tiễn việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 58. Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Thực tiễn hoạt động công bố pháp luật
 59. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
 60. Trình tự xem xét luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của các cơ quan có thẩm quyền
 61. Trình tự xem xét luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết tại 2 kỳ học của quốc hội
 62. Thực tiễn hoạt động công bố nghị quyết
 63. Trình tự xem xét, thông qua luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
 64. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội thông qua
 65. Thực tiễn hoạt động công bố luật
 66. Hoạt động xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
 67. Đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết tại Việt Nam năm 2022
 68. Trách nhiệm lập danh mục văn bản quy định chi tiết của các cơ quan quyền lực nhà nước
 69. Hoạt động triển khai xây dựng văn bản quy định chi tiết của các cơ quan có thẩm quyền
 70. Vấn đề đề nghị xây dựng nghị định của các cán bộ, công chức nhà nước
 71. Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Trách nhiệm của cơ quan đề nghị xây dựng nghị định
 72. Hoạt động lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị định của cơ quan có thẩm quyền
 73. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định
 74. Thẩm định đề nghị xây dựng nghị đối của cơ quan có thẩm quyền
 75. Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị định
 76. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định
 77. Hoạt động lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định
 78. Vấn đề thẩm định dự thảo nghị định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 79. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ dự thảo nghị định trình chính phủ
 80. Hoạt động chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định trước khi trình chính phủ
 81. Xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành nghị định
 82. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị định
 83. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
 84. Hoạt động thẩm định dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
 85. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ quyết định trình chính phủ
 86. Kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký văn bản quyết định của thủ tướng chính phủ\
 87. Thực tiễn hoạt động soạn thảo thông tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 88. Hoạt động thẩm định dự thảo thông tư của cá nhân có thẩm quyền
 89. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hồ sơ dự thảo trình bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 90. Trình tự xem xét, ký ban hành thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
 91. Vấn đề xây dựng và ban hành nghị quyết của thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
 92. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Thực tiễn hoạt động xây dựng và ban hành nghị quyết liên tịch
 93. Thực tiễn việc xây dựng và ban hành thông tư liên tịch
 94. Trách nhiệm và thẩm quyền đề nghị xây dựng nghị quyết
 95. Nhiệm vụ của cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết
 96. Hoạt động lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết
 97. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết
 98. Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do ủy ban nhân dân cấp trình
 99. Hoạt động thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết
 100. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo nghị quyết

Trên đây là toàn bộ 100 đề tài báo cáo thực tập Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ để chia sẻ đến các bạn. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình nghiên cứu báo cáo thực tập tốt nghiệp của các bạn. Khi cần hỗ trợ hay tư vấn thêm về bài làm của mình hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói từ A đến Z của Luận Văn Luật bạn nhé!!

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*