Báo Cáo Thực Tập Luật Viên Chức ▶▶ List 100 Đề Tài Tiêu Biểu Nhất

Rate this post

Các đề tài Báo cáo thực tập Luật viên chức sau đây chúng tôi dành tặng cho các bạn đang công viên chức đang tập sự ngành nghề của mình. Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời luật này còn nhắc đến vai trò quản lý và sử dụng viên chức của nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là một lĩnh vực khá mới và gây khó khăn cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu khóa luận. Hãy cùng Luận Văn Luật tìm hiểu 100 đề tài báo cáo thực tập Luật viên chức mới nhất nhé!

Trong quá trình làm bài hay ngay cả khi bạn còn đang phân vân không biết chọn đề tài nào hay và phù hợp thực tiễn thì các bạn đừng lo lắng, hãy liên hệ với về tổng đài Luận Văn Luật qua sđt/zalo/tele : 0917193864 để được hỗ trợ hoàn thiện bài làm của mình đúng thời hạn bạn nhé. Hoặc bạn có thể tham khảo dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập trọn gói từ A đến Z của Luận Văn Luật bạn nhé.

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật viên chức mới nhất

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật viên chức mới nhất
Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật viên chức mới nhất

Tài liệu tham khảo : Báo Cáo Thực Tập Luật Tổ Chức Quốc Hội

Tài liệu tham khảo : Báo Cáo Thực Tập Luật Công An Nhân Dân

 1. Thực tiễn hoạt động tuyển dụng viên chức tại Việt Nam trong 2020
 2. Xây dựng chính sách sử dụng và quản lý viên chức tại Hà Nội
 3. Làm rõ hoạt động nghề nghiệp của viên chức và thực tiễn tại Nam Định
 4. Phân tích và làm rõ các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
 5. Báo Cáo Thực Tập Luật Viên Chức Nghiên cứu và phân tích các nguyên tắc quản lý viên chức
 6. Vị trí việc làm của viên chức và thực tiễn trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hải Phòng
 7. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chức danh nghề nghiệp của viên chức
 8. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức của đơn vị nghiệp công lập
 9. Làm rõ chính sách xây dựng và phát triển đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam
 10. Nhà nước với vai trò phát triển đội ngũ viên chức
 11. Thực tiễn các chính sách ưu đãi đối với viên chức
 12. Thực hiện hoạt động quy hoạch sự nghiệp công lập tại Quảng Ninh
 13. Vấn đề xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập tại vùng sâu, vùng xa và thực tiễn tại Hà Giang
 14. Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị nghiệp công lập
 15. Chính sách phát triển đội ngũ viên chức và thực tiễn tại Hà Nam
 16. Thực tiễn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại Hà Tĩnh
 17. Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng viên chức tại Thanh Hóa
 18. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo viên chức tại Nghệ An
 19. Những khó khăn trong hoạt động đào tạo viên chức tại Ninh Bình
 20. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động của viên chức tại Hòa Bình
 21. Thực tiễn vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động của viên chức tại Nam Định
 22. Làm rõ các chính sách phụ cấp của nhà nước đối với hoạt động của viên chức tại Thái Bình
 23. Chuyên Đề Thực Tập Luật Viên Chức Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp
 24. Nhà nước với vai trò đảm bảo trang thiết bị làm việc cho viên chức và thực tiễn tại địa phương nơi anh chị thực tập
 25. Quyền của viên chức về tiền lương và chế độ liên quan đến tiền lương
 26. Làm rõ quyền của viên chức về nghỉ ngơi
 27. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến trợ cấp của viên chức
 28. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và thực tiễn tại Hải Dương
 29. Phân tích quyền của viên chức được làm việc ngoài thời gian quy định
 30. Phân tích và làm rõ các quyền khác của viên chức
 31. Phân tích nghĩa vụ chung của viên chức
 32. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động kinh doanh của viên chức tại Hòa Bình
 33. Thực tiễn vai trò quản lý của nhà nước về hoạt động của viên chức tại Nghệ An
 34. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức tại Bến Tre
 35. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp
 36. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nghĩa vụ của viên chức quản lý
 37. Quy định về những việc viên chức không được làm
 38. Báo Cáo Thực Tập Về Luật Viên Chức Phân tích căn cứ tuyển dụng viên chức
 39. Thực tiễn hoạt động tuyển dụng viên chức tại Long An
 40. Làm rõ nguyên tắc tuyển dụng viên chức
 41. Tính cạnh tranh trong tuyển dụng viên chức
 42. Phân tích tính công khai, minh bạch trong hoạt động tuyển dụng viên chức
 43. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, quản lý của nhà nước về tuyển dụng viên chức
 44. Những vi phạm hành chính trong tuyển dụng viên chức và thực tiễn tại địa phương nơi anh chị thực tập
 45. Hoàn thiện hàng lang pháp lý nhằm xử lý những vi phạm pháp luật trong tuyển dụng viên chức
 46. Phân tích điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
 47. Thực tiễn hoạt động của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại Phú Thọ
 48. Phân tích phương thức tuyển dụng viên chức
 49. Thực tiễn tổ chức hoạt động tuyển dụng viên chức tại Tây Ninh
 50. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng làm việc với viên chức
 51. Phân tích và làm rõ các loại hợp đồng làm việc với viên chức
 52. Nghiên cứu nội dung và hình thức hợp đồng làm việc
 53. Những khiếu nại, tố cáo trong hợp đồng làm việc với viên chức tại Hà Tĩnh
 54. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hợp đồng làm việc với viên chức
 55. Những tranh chấp trong hợp đồng làm việc với viên chức tại Thái Nguyên
 56. Thực tiễn việc giải quyết tranh chấp trong hợp đồng làm việc với viên chức tại Hòa Bình
 57. Đề Tài Thực Tập Luật Viên Chức Chế độ tập sự đối với viên chức mới được tuyển dụng
 58. Một số vấn đề liên quan đến thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức
 59. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức
 60. Thực tiễn hoạt động bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Bắc Ninh
 61. Vấn đề thay đổi vị trí việc làm của viên chức và thực tiễn tại Hải Phòng
 62. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức hiện nay
 63. Phân tích trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức
 64. Nghiên cứu trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng
 65. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động biệt phái viên chức
 66. Thực tiễn hoạt động biệt phái viên chức tại địa phương nơi anh chị thực tập
 67. Thực tiễn bổ nhiệm viên  chức quản lý tại Thái Nguyên
 68. Vấn đề xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý tại Hà Nam
 69. Làm rõ mục đích đánh giá viên chức
 70. Thẩm quyền đánh giá viên chức của cơ quan, tổ chức, cá nhân
 71. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Viên Chức Phân tích căn cứ đánh giá viên chức
 72. Làm rõ nội dung đánh giá viên chức và thực tiễn tại Nam Định
 73. Thực tiễn hoạt động đánh giá viên chức tại Bến Tre
 74. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng đối với viên chức tại Hà Nội
 75. Thực tiễn vai trò quản lý của nhà nước đối với viên chức tại Bình Dương
 76. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá viên chức của cơ quan nhà nước tại Lâm Đồng
 77. Vấn đề phân loại đánh giá viên chức và thực tiễn tại Huế
 78. Trách nhiệm đánh giá viên chức
 79. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức
 80. Chế độ thôi việc đối với viên chức
 81. Phân tích chế độ hưu trí đối với viên chức
 82. Thực tiễn quản lý nhà nước về viên chức
 83. Nhà nước với vai trò xây dựng vị trí việc làm cho viên chức
 84. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Viên Chức Thực tiễn hoạt động tuyển dụng viên chức tại Bắc Giang
 85. Công tác đánh giá, khen thưởng đối với viên chức tại Hà Giang
 86. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định liên quan đến quản lý viên chức
 87. Thực tiễn công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước đối với viên chức
 88. Đẩy mạnh vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động của viên chức tại Thanh Hóa
 89. Những khó khăn và vướng mắc trong công tác quản lý viên chức tại Bình Định
 90. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý viên chức tại Ninh Thuận
 91. Thực tiễn hoạt động tuyển dụng viên chức tại Cao Bằng
 92. Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng viên chức tại Thái Nguyên
 93. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá viên chức tại Tây Nguyên
 94. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động tuyển dụng viên chức tại Huế
 95. Thực tiễn công tác bổ nhiệm viên chức tại TP Hồ Chí Minh
 96. Đề cao vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động của viên chức tại Thanh Hóa
 97. Báo Cáo Thực Tập Luật Viên Chức Thực tiễn công tác đánh giá viên chức tại Quảng Ninh
 98. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến xử lý vi phạm trong hoạt động của viên chức tại Nghệ An
 99. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động của viên chức tại Phú Thọ
 100. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và vị trí của viên chức tại Hà Tĩnh

Trên đây là toàn bộ 100 đề tài báo cáo thực tập Luật viên chức hay nhất hiện nay. Hy vọng những đề tài này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình nghiên cứu báo cáo thực tập tốt nghiệp của chính các bạn. Hãy theo dõi Luận Văn Luật để liên tục cập nhật những đề tài báo cáo mới nhất nhé! Nếu cần thêm tài liệu hay hỗ trợ về bài làm làm thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói từ A đến Z của luanvanluat bạn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo