Báo Cáo Thực Tập Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam: 100 Đề Tài Hay

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Hãy cùng Luận Văn Luật tìm hiểu 100 đề tài báo cáo thực tập Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam  mới nhất nhé Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam  quy định về các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đồng thời Luật này cũng đề cập đến trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của công dân.

Trong quá trình làm báo cáo thực tập nếu các bạn không có thời gian hoàn thành hoặc các bạn gặp khó khăn về bài làm của mình thì hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, trọn gói của Luận Văn Luật để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/tele : 0917193864

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam mới nhất

Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Danh sách 100 đề tài báo cáo thực tập Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Tài liệu tham khảo : Báo Cáo Thực Tập Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Ở Nước Ngoài

Tài liệu tham khảo : Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Với Các Đề Tài Được Chọn

 1. Thực trạng hoạt động xuất cảnh của công dân Việt Nam
 2. Thực trạng hoạt động nhập cảnh của công dân Việt Nam từ nước ngoài
 3. Báo Cáo Thực Tập Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam Vấn đề hộ chiếu trong hoạt động xuất nhập cảnh
 4. Thẩm quyền kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh
 5. Việc tạm hoãn xuất cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
 7. Nguyên tắc xuất cảnh, nhập cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xuất nhập cảnh
 9. Xử lý vấn đề cung cấp thông tin sai sự thật trong hoạt động xuất nhập cảnh
 10. Vấn đề giấy tờ giả trong thủ tục xuất nhập cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 11. Thực trạng lợi dụng xuất nhập cảnh để xâm phạm an ninh chủ quyền quốc gia
 12. Thực trạng xuất nhập cảnh trái phép theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 13. Quyền công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh
 14. Nghĩa vụ của công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh
 15. Giải quyết xuất cảnh trái quy định của pháp luật
 16. Giải quyết nhập cảnh trái quy định của pháp luật
 17. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện những hành vi xuất, nhập cảnh trái phép
 18. Giấy tờ xuất nhập cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 19. Nghĩa vụ nộp lệ phí xuất nhập cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 20. Thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 21. Thẩm quyền cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 22. Hộ chiếu có gắn chip điện tử và hộ chiếu thường
 23. Đối tượng được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử
 24. Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 25. Đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 26. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam Điều kiện được cấp hộ chiếu ngoại giao
 27. Điều kiện được cấp hộ chiếu công vụ theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 28. Thẩm quyền cho phép người thuộc diện được cấp ngoại giao
 29. Thẩm quyền cho phép người người thuộc diện cấp hội chiếu công vụ
 30. Thẩm quyền quyết định cử người thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại giao
 31. Thẩm quyền quyết định cử người thực diện cấp hộ chiếu công vụ
 32. Hoạt động cấp hộ chiếu công vụ trong nước theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 33. Hoạt động cấp hộ chiếu ngoại giao trong nước
 34. Hoạt động gia hạn hộ chiếu công vụ trong nước
 35. Gia hạn hộ chiếu ngoại giao trong nước theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 36. Thẩm quyền gia hạn hộ chiếu ngoại giao trong nước
 37. Thẩm quyền gia hạn hộ chiếu công vụ trong nước
 38. Thẩm quyền cấp hộ chiếu ngoại giao trong nước
 39. Thẩm quyền cấp hộ chiếu công vụ trong nước
 40. Hoạt động cấp hộ chiếu công vụ nước ngoài
 41. Hoạt động cấp hộ chiếu ngoại giao nước ngoài
 42. Hoạt động gia hạn hộ chiếu công vụ nước ngoài
 43. Gia hạn hộ chiếu ngoại giao nước ngoài theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 44. Thẩm quyền gia hạn hộ chiếu ngoại giao nước ngoài
 45. Thẩm quyền gia hạn hộ chiếu công vụ nước ngoài
 46. Thẩm quyền cấp hộ chiếu ngoại giao nước ngoài
 47. Thẩm quyền cấp hộ chiếu công vụ nước ngoài
 48. Đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông
 49. Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 50. Đề Tài Thực Tập Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam Cấp hộ chiếu phổ thông nước ngoài
 51. Thẩm quyền cấp hộ chiếu phổ thông
 52. Hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông
 53. Cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn
 54. Đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn
 55. Nội dung cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn
 56. Đối tượng được cấp giấy thông hành
 57. Thẩm quyền cấp giấy thông hành theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 58. Hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp giấy thông hành
 59. Trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh
 60. Thời hạn chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 61. Trách nhiệm của người được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh
 62. Trách nhiệm quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh
 63. Quản lý hộ chiếu ngoại giao theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 64. Quản lý hộ chiếu công vụ theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 65. Giá trị sử dụng của giấy tờ xuất nhập cảnh
 66. Sử dụng hộ chiếu ngoại giao theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 67. Hoạt động sử dụng hộ chiếu công vụ
 68. Sử dụng hộ chiếu phổ thông theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 69. Hoạt động sử dụng giấy thông hành
 70. Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 71. Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu còn thời hạn bị mất
 72. Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đối với người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam
 73. Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu ngoại giao
 74. Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu công vụ
 75. Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu của người thuộc trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm
 76. Khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông
 77. Điều kiện xuất cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 78. Điều kiện nhập cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 79. Hoạt động kiểm soát xuất nhập cảnh
 80. Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 81. Thẩm quyền quyết định trường hợp tạm hoãn xuất cảnh
 82. Gia hạn xuất cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 83. Thẩm quyền quyết định việc gia hạn xuất cảnh
 84. Việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 85. Thẩm quyền hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh
 86. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 87. Thời hạn gia hạn tạm hoãn xuất cảnh theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019
 88. Báo Cáo Thực Tập Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam Trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh
 89. Trình tự, thủ tục gia hạn, hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh
 90. Yêu cầu xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
 91. Thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
 92. Thu thập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xuất nhập cảnh
 93. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xuất nhập cảnh
 94. Trách nhiệm quản lý của nhà nước về hoạt động xuất, nhập cảnh
 95. Trách nhiệm của bộ công an trong hoạt động xuất nhập cảnh
 96. Trách nhiệm của bộ ngoại giao trong hoạt động xuất nhập cảnh
 97. Trách nhiệm của bộ quốc phòng trong hoạt động xuất nhập cảnh
 98. Trách nhiệm của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động xuất nhập cảnh
 99. Trách nhiệm của ban cơ yếu chính phủ trong hoạt động xuất nhập cảnh
 100. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ 100 đề tài báo cáo thực tập Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được chọn lọc mới nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm khóa luận. Hãy theo dõi Luận Văn Luật để luôn cập nhật những đề tài nghiên cứu mới nhất nhé!

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*