Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Với Các Đề Tài Được Chọn

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Với Các Đề Tài Được Chọn
Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Với Các Đề Tài Được Chọn

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Để Đạt Điểm Cao với các đề tài. Luanvanluat.com chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Luật chuẩn bị viết báo cáo thực tập. Tin rằng, các bạn khi mới nhận được thông tin chuẩn bị làm bài báo cáo thực tập thì đã đi tìm các tài liệu liên quan để tham khảo. Và một điều khó có thể bỏ qua, đó là Các mẹo viết báo cáo thực tập ngành Luật sao cho điểm cao, Cách viết báo cáo thực tập ngành Luật đạt điểm cao,.. 

Thì ở bài viết này, Luanvanluat.com chia sẻ đến các bạn sinh viên Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Với Các Đề Tài tương ứng. Bài viết, sẽ cho bạn biết đến hướng xây dựng đề cương, cung cấp 1 số ý chính để thu thập tài liệu, xin thông tin viết bài. Tùy vào yêu cầu của nhà trường/ giáo viên hướng dẫn các bạn có thể điều chỉnh sao cho phù hợp nhất.

Trong quá trình viết bài, nếu bạn nào có nhu cầu Thuê Viết Luận Văn/ Báo Cáo/ Khóa Luận/ Chuyên Đề ngành Luật thì liên hệ đến:

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Luật

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Với Các Đề Tài Viết Bài

Đề tài 1: Công Tác Xây Dựng Pháp Luật Tại Đơn Vị ….

 1. Mục tiêu cần đạt:

– Nắm được thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

– Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng pháp luật tại đơn vị thực tập (như hoạt động ban hành Nghị quyết của HĐND, ban hành Quyết định, Chỉ thị của UDND…) và đề xuất kiến nghị.

 1. Các học phần liên quan:

(1) Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

(2) Luật hành chính

(3) Soạn thảo văn bản

(4) Xây dựng văn bản pháp luật.

 1. Yêu cầu chi tiết về nội dung

Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập

1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập

(Tên gọi, địa chỉ, bộ máy tổ chức…)

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực tập

(Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền…)

Chương 2: Công tác xây dựng pháp luật tại đơn vị thực tập

2.1. Thực trạng công tác xây dựng pháp luật tại đơn vị

(về loại văn bản được ban hành; trình tự, thủ tục ban hành; về nội dung, hình thức của các văn bản; tính hợp pháp, hợp lý của các văn bản…)

2.2. Đánh giá, đề xuất

(đánh giá ưu điểm, hạn chế; nêu đề xuất cho công tác xây dựng pháp luật tại đơn vị)

 1. Yêu cầu khác:

Đính kèm vào Báo cáo thực tập các tài liệu của đơn vị thực tập có liên quan đến chủ đề (nếu có).

Đề tài 2: Hoạt Động Công Chứng, Chứng Thực Tại Đơn Vị Thực Tập

 1. Mục tiêu cần đạt:

– Nắm được các quy định, yêu cầu của hoạt động công chứng, chứng thực.

– Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động công chứng, chứng thực ở đơn vị thực tập và đề xuất kiến nghị.

 1. Các học phần liên quan:

(1) Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

(2) Luật hành chính

(3) Kỹ năng nghề luật

 1. Yêu cầu chi tiết về nội dung:

Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập

1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập

(Tên gọi, địa chỉ, bộ máy tổ chức…)

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực tập

(Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền…)

Chương 2: Hoạt động công chứng, chứng thực tại đơn vị thực tập

2.1. Thực trạng công tác công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị

(về chủ thể, nội dung, hình thức, thủ tục…)

2.2. Đánh giá, đề xuất

(đánh giá ưu điểm, hạn chế; nêu đề xuất cho hoạt động công chứng, chứng thực tại đơn vị)

 1. Yêu cầu khác:

          Đính kèm vào Báo cáo thực tập các tài liệu của đơn vị thực tập có liên quan đến chủ đề (nếu có).

Xem thêm bài viết khác:

Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Với Các Đề Tài Được Chọn

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Ngành Luật tại Luanvanluat.com

Để hoàn thiện một bài luận văn ngành Luật, các bạn cần phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào bài viết. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ai cũng phải bận rộn chuyện cơm áo gạo tiền khiến cho thời gian không dễ thở. Mà bài luận văn ngành Luật có hạn làm, với chút thời gian ít ỏi nên các bạn khó có một bài đầy đủ nội dung để nộp đúng hạn.

Ngoài ra, các bạn cần có thêm các kỹ năng tin học, kỹ năng về word, kỹ năng soạn thảo văn bản, … Để trình bày bài đúng với nội dung yêu cầu giáo viên. Vì thế, các bạn mới tìm các bài viết chia sẻ Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật, Mẹo Viết Luận Văn Ngành Luật,… đạt điểm cao để tham khảo. Nhận thấy, có nhiều bạn gặp khó khăn về việc hoàn thiện bài luận văn ngành Luật nên Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Ngành Luật. Hỗ trợ các bạn hoàn thiện tốt bài luận văn/ báo cáo/ khóa luận/ chuyên đề ngành Luật.

Với đội ngũ gồm có các sinh viên đã tốt nghiệp, giảng viên đang công tác các trường đại học, thạc sĩ,… Luanvanluat.com tin chắc rằng nội dung các bài viết đều chất lượng, đúng yêu cầu của nhà trường. Sẵn sàng tư vấn đề tài cho các bạn nếu bạn chưa có đề tài, xin mộc thực tập tại doanh nghiệp. Để liên hệ sử dụng Dịch Vụ, các bạn liên hệ đến SĐT/ ZALO: https://zalo.me/0917193864

Đề tài 3: Thực Hiện Pháp Luật Về Cán Bộ/Công Chức/Viên Chức Tại Đơn Vị Thực Tập

 1. Mục tiêu cần đạt

– Nắm được các quy định pháp luật về cán bộ/công chức/viên chức

– Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về cán bộ/công chức/viên chức tại đơn vị thực tập và đề xuất kiến nghị.

 1. Các học phần có liên quan

(1) Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

(2) Luật hành chính

(3) Luật hiến pháp

 1. Yêu cầu chi tiết về nội dung

Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập

1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập

(Tên gọi, địa chỉ, bộ máy tổ chức…)

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực tập

(Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền…)

Chương 2: Thực hiện pháp luật về cán bộ/công chức/viên chức tại đơn vị thực tập

2.1. Thực trạng thực hiện pháp luật về cán bộ/công chức/viên chức tại đơn vị

(về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo…)

2.2. Đánh giá, đề xuất

(đánh giá ưu điểm, hạn chế; nêu đề xuất cho đơn vị)

Chương 3: Yêu cầu khác

          Đính kèm vào Báo cáo thực tập các tài liệu của đơn vị thực tập có liên quan đến chủ đề (nếu có).

Đề tài số 4: Pháp Luật Về Tổ Chức Và Quản Lý Doanh Nghiệp

 1. Mục tiêu cần đạt

– Hiểu được về các quy định Pháp luật về tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

– Mô tả, phân tích, đánh giá được thực trạng áp dụng các quy định Pháp luật về tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

– Có ý thức và chủ động trong việc tìm kiếm, học hỏi kiến thức thực tế các quy định Pháp luật về tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

 1. Các học phần có liên quan

(1) Luật Kinh tế

(2) Luật Kinh tế nâng cao

 1. Yêu cầu chi tiết về nội dung

Chương 1. Tổng quan về đơn vị thực tập

1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập

(Tên gọi, địa chỉ, bộ máy tổ chức…)

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực tập

(Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền…)

Chương 2. Pháp luật về tổ chức và quản lý doanh nghiệp

2.1. Thực trạng thực hiện pháp luật về tổ chức và quản lý doanh nghiệp tại đơn vị

(Các quy định pháp luật về tổ chức và quản lý doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp, thẩm quyền của từng bộ phận trong doanh nghiệp theo loại hình DN, quản lý vốn doanh nghiệp, quản lý tài sản doanh nghiệp …)

2.2. Đánh giá, đề xuất

(đánh giá ưu điểm, hạn chế; nêu đề xuất)

 1.  Yêu cầu khác

Có một số văn bản liên quan vào Phụ lục, nếu thực trạng chưa nêu được cụ thể.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*