Chuyên Đề Thực Tập Pháp Luật Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế

Rate this post

Danh sách Chuyên Đề Thực Tập Pháp Luật Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế của trường Trường Đại Học Luật Hà Nội Khoa Pháp Luật Thương Mại Quốc Tế, Các bạn sinh viên có thể tham khảo qua các đề tài. Các bạn gặp khó khăn về hoàn thiện nội dung có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của mình nhé.

Chuyên Đề Thực Tập Pháp Luật Thương Mại  Và Dịch Vụ Quốc Tế

Chuyên Đề Thực Tập 

STT TÊN CHUYÊN ĐỀ NGÀNH BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
Bộ môn: Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế
1.       Rủi ro pháp lý trong ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam – thực trạng và kiến nghị. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế
2.       Rủi ro pháp lý trong hoạt động thanh toán quốc tế và những vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế
3.       Thực trạng và kiến nghị đối với việc tư vấn về hoạt động thanh toán quốc tế và giải quyết tranh chấp liên quan tại công ty/văn phòng luật mà bạn đang thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế
4.       Lưu ý với doanh nghiệp khi đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế qua 1 số vụ việc giải quyết tại Toà. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế
5.       Các tranh chấp phổ biến liên quan đến thương mại dịch vụ và các lưu ý cho doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động thương mại dịch vụ tại Việt Nam. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế
6.       Các tranh chấp phổ biến liên quan đến thương mại hàng hoá và các lưu ý cho doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động thương mại hàng hoá tại Việt Nam. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế
7.       Thực trạng thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và những vấn đề cần lưu ý qua một số vụ việc. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế
8.       Những lưu ý khi đàm phán và soạn thảo điều khoản về thanh toán cho hợp đồng thương mại hàng hoá quốc tế cụ thể qua một số vụ việc. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế
9.       Thực trạng tranh chấp trong thanh toán quốc tế và những lưu ý cho doanh nghiệp. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế
10.         Đề tài khác do sinh viên đề xuất và được Bộ môn chấp nhận Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ quốc tế

Chuyên Đề Thực Tập PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

11.         Thực trạng xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư muốn thành lập một tổ chức kinh tế mới theo quy định của pháp luật Việt Nam tại công ti nơi anh/chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
12.         Thủ tục thực hiện việc mua cổ phần của công ty trong nước đối với nhà đầu tư nước ngoài tại công ti nơi anh/chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
13.         Những biện pháp nhằm thu hút Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương anh chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
14.         Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BOT Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
15.         Những vưỡng mắc trong quá trình quản lý dự án đầu tư tại nơi anh chị thực tập –  Đề xuất giải pháp hoàn thiện. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
16.         Những vướng mắc về thủ tục pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động nhập khẩu thực phẩm Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
17.         Thực tiễn hoạt động tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi anh/chị thực tập. Chuyên đề thực tập luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
18.         Thực tiễn áp dụng các Hiệp định trong khuôn khổ WTO tại cơ sở – nơi anh/chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
19.         Thực tiễn đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
20.         Thực tiễn áp dụng các nguyên tắc về tự do hóa đầu tư tại cơ sở nơi anh/chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
21.         Thực tiễn áp dụng các quy định về khắc phục thương mại tại cơ sở nơi anh chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
22.         Tác động của các Biện pháp khắc phục thương mại đến hoạt động xuất nhập khẩu nơi anh chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
23.         Thực trạng áp dụng pháp luật mua sắm công tại nơi anh/chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
24.         Thực trạng tư vấn các tranh chấp đầu tư quốc tế liên quan đến nguyên tắc công bằng và thoả đáng tại nơi anh/chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
25.         Thực trạng tư vấn về áp dụng các quy định liên quan tới tự vệ thương mại tại nơi anh/chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
26.         Thực trạng tư vấn về áp dụng các quy định liên quan tới chống bán phá giá tại nơi anh/chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
27.         Thực trạng tư vấn về áp dụng các quy định liên quan tới trợ cấp tại nơi anh/chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
28.         Phòng tránh và giải quyết các tranh chấp về chống bán phá giá tại địa phương/hiệp hội ngành hàng/doanh nghiệp nơi Anh/Chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
29.         Thực tiễn tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tại văn phòng luật nơi Anh/Chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
30.         Thực trạng về thủ tục xin giấy phép đầu tư tại nơi anh/chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
31.         Thực tiễn về các hình thức của hợp đồng đầu tư nơi anh/ chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế
Bộ môn: Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
32.         Thực trạng hoạt động tư vấn nhượng quyền thương mại tại văn phòng luật sư anh/chị thực tập. Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
33.         Thực trạng hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại quốc tế tại văn phòng luật sư anh/chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
34.         Thực trạng hoạt động tư vấn ký kết/giải quyết tranh chấp về hợp đồng li xăng/hợp đồng nhượng quyền thương mại tại văn phòng luật sư anh/chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
35.         Thực trạng việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại tòa án anh/ chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
36.         Thực trạng vấn đề công nhận và cho thi hành bản án của toà án nước ngoài tại toà án anh/chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
37.         Thực trạng vấn đề công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại toà án anh/chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
38.         Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng của luật sư trong các phiên toà dân sự tại toà án anh/chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
39.         Phân tích hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế của một/một số công ty Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
40.         Thực tiễn hoạt động đăng ký văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu/tên thương mại tại cơ quan anh/chị thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
41.         Phân tích một/một số vụ việc tranh chấp về sở hữu trí tuệ/thương mại quốc tế mà cơ quan anh/chị thực tập gặp phải Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
42.         Phân tích một/một số vụ việc tranh chấp thương mại quốc tế của Việt Nam trên cơ sở tư liệu anh/chị thu thập được trong quá trình thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
43.         Phân tích một/một số vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam trên cơ sở tư liệu anh/chị thu thập được trong quá trình thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
44.         Phân tích thực trạng sử dụng một/một số phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của Nhà nước/doanh nghiệp Việt Nam Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
45.         Các đề tài khác do sinh viên đề xuất trên cơ sở trao đổi với người hướng dẫn thực tập Ngành luật và  Ngành luật thương mại quốc tế Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo