Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A-Z

(Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A - Z)
(Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A - Z)

Danh sách 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật, tha hồ cho các bạn sinh viên khoa Luật đang tìm kiếm đề tài làm tiểu luận nhé. Ở bài viết này mình có phân loại ra các đề tài thuộc từng bộ môn khác nhau, các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đề tài  tiểu luận ngành Luật nhé, cụ thể bài viết này mình gửi các chủ đề theo các môn sau:

 • Đề tài Tiểu Luận Luật hành chính
 • Đề tài Tiểu Luận Luật dân sự
 • Đề tài Tiểu Luận Luật hình sự
 • Đề tài Tiểu Luận môi trường
 • Đề tài Tiểu Luận Xây dựng văn bản pháp luật
 • Đề tài Tiểu Luận Luật  tố tụng hành chính
 • Đề tài Tiểu Luận Luật Pháp luật đầu tư quốc tế
 • Đề tài Tiểu Luận Luật  hợp đồng thương mại quốc tế
 • Đề tài Tiểu Luận Luật WTO và các thiết chế thương mại đa phương, khu vực
 • Đề tài Tiểu Luận Luật Lĩnh vực luật so Sánh
 • Đề tài Tiểu Luận Luật lĩnh vực tư pháp quốc tế
 • Đề tài Tiểu Luận Luật Công Pháp Quốc Tế Phụ Trách
 • Đề tài Tiểu Luận Luật  Môn Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo
 • Đề tài Tiểu Luận Luật  Môn Luật tố tụng hành chính
 • Đề tài Tiểu Luận Luật  Môn Xây dựng văn bản pháp luật

LƯU Ý: Hiện nay nhóm mình có nhận viết thuê tiểu luận, bài làm chất lượng cao, thời gian triển khai nhanh chóng, thành viên nhóm có học lực giỏi và trình độ đại học, thạc sĩ, các bạn sinh viên có nhu cầu viết đề tài tiểu luận theo yêu cầu gửi inbox mình zalo nhé

Đề tài Tiểu Luận Khoa Luật Môn Luật Hành chính

 1. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.
 2. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ, cơ quan ngang Bộ (chọn một Bộ nào đó).
 3. Phiên họp Ủy ban nhân dân. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 4. Quy trình xử lý kỷ luật công chức/viên chức: thực trạng và hướng hoàn thiện.
 5. Cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ: trực trạng và giải pháp.
 6. Hoàn thiện pháp luật về chức năng, nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công lập.
 7. Xử lý kỷ luật viên chức.
 8. Trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức.
 9. Xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã, huyện, hoặc tỉnh.
 10. Trách nhiệm vật chất của công chức.
 11. Thi tuyển viên chức.
 12. Tuyển dụng công chức.
 13. Xét tuyển công chức, viên chức.
 14. Những quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.
 15. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
 16. Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 17. Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.
 18. Các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính với việc đảm bảo quyền con người.
 19. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của chính quyền đô thị và nông thôn.
 20. Chế độ làm việc sau tuyển dụng của viên chức.
 21. Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
 22. Biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính.
 23. Biện pháp quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
 24. Hình thức xử phạt phạt tiền. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 25. Các biện pháp khắc phục hậu quả.
 26. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính.
 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
 28. Pháp luật về cán bộ cấp xã, công chức cấp xã.
 29. Trách nhiệm kỷ luật của công chức, viên chức.
 30. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
 31. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.
 32. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 33. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 34. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
 35. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 36. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu – Thực tiễn và kiến nghị.
 37. Quyền cư trú của công dân. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 38. Quản lý nhà nước về Báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.
 39. Quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính.
 40. Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.
 41. Quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng tại địa phương (cụ thể).
 42. Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính.
 43. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
 44. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh – Thực tiễn và kiến nghị.
 45. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính – Thực tiễn và kiến nghị.
 46. Hoạt động thanh tra xây dựng tại quận/huyện X. thành phố Hồ Chí Minh.
 47. Vấn đề luân chuyển cán bộ, công chức – Thực trạng và kiến nghị.
 48. Quản lý hành chính Nhà nước đối với trường học dân lập.
 49. Thi tuyển và thi nâng ngạch công chức – Thực trạng và kiến nghị.
 50. Các biện pháp xử lý hành chính khác – Lý luận và thực tiễn.
 51. Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính – Lý luận và thực tiễn.
 52. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng – Thực trạng và kiến nghị.
 53. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh – Thực trạng và kiến nghị.
 54. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ khẩu – Thực trạng và kiến nghị.
 55. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch – Thực trạng và kiến nghị.
 56. Quy trình ban hành văn bản của UBND tỉnh và UBND huyện trong quản lý hành chính.
 57. Vấn đề phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong UBND các cấp.
 58. Vấn đề ban hành văn bản giữa UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh.
 59. Dân chủ cơ sở – Lý luận và thực tiễn.
 60. Khiếu nại, tố cáo của công dân – Lý luận và thực tiễn.
 61. Hoạt động chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính – Thực trạng và kiến nghị.
 62. Trách nhiệm kỷ luật của công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 63. Tuyển dụng công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 64. Chế độ công chức, công vụ trong pháp luật của các nước trên thế giới.
 65. Các biện pháp tăng cường trách nhiệm của công chức trong điều kiện nền kinh tế xã hội hiện nay.
 66. Dịch vụ hành chính công trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam.
 67. Hoàn thiện cơ chế giám sát tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính.
 68. Cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.
 69. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng – Thực trạng và kiến nghị.
 70. Phân cấp quản lý giữa chính quyền tỉnh, thánh phố với chính quyền quận, huyện, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.
 71. Vai trò của UBND trong việc thực hiện các biện pháp xử lý hành chính khác.
 72. Thanh tra chuyên ngành – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 73. Hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
 74. Thanh tra theo cấp hành chính – Lý luận và thực tiễn.
 75. Thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ.
 76. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ.
 77. Vai trò của luật hành chính Việt Nam trong đấu tranh chống tham nhũng.
 78. Vấn đề chống lãng phí của cán bộ, công chức.
 79. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính.
 80. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức.
 81. Hội đồng xử lý kỷ luật công chức, viên chức.
 82. Hợp đồng làm việc của viên chức.
 83. Vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức.
 84. Xét tuyển công chức: thực trạng và giải pháp.
 85. Nhiệm vụ, quyền hạn UBND các cấp. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 86. Cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam.
 87. Thẩm quyền áp dụng hình thức phạt tiền đối với vi phạm hành chính.
 88. Hình thức xử phạt bổ sung: thực trạng và giải pháp.
 89. Vấn đề áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính.
 90. Vấn đề hoãn, miễn, giảm, nộp phạt nhiều lần đối với hình thức phạt tiền.
 91. Cơ chế kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức.
 92. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra của thanh tra viên.
 93. Thanh tra nhân dân và việc phát huy dân chủ ở cơ sở.
 94. Tăng cường tính tự chủ của các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 95. Vấn đề xử ly kỷ luật đối với công chức, viên chức tự ý bỏ việc.
(Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A - Z)
(Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)

Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật Môn Xây dựng văn bản pháp luật

 1. Hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.
 2. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
 3. Giá trị pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật – Thực tiễn và kiến nghị.
 4. Mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 5. Các tiêu chí đảm bảo tính khả thi của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 6. Nguyên tắc giải quyết xung đột trong văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam: thực trạng và kiến nghị.
 7. Giá trị pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ của các cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản văn bản quy phạm.
 8. Vai trò của cơ quan thẩm định trong việc đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của văn bản văn bản quy phạm.
 9. Tính hợp pháp và hợp lý trong của văn bản văn bản quy phạm.
 10. Cơ sở pháp lý phân biệt văn bản văn bản quy phạm và văn bản áp dụng văn bản quy phạm.
 11. Vai trò của Chính phủ trong hoạt động lập pháp.
 12. Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính.
 13. Thẩm quyền ban hành quyết định của Thủ tướng chính phủ – Lý luận và thực tiễn.
 14. Thẩm quyền ban hành thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ – Lý luận và thực tiễn.
 15. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 16. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
 17. Giá trị pháp lý của Nghị quyết do Quốc hội ban hành.
 18. Giá trị pháp lý của Nghị quyết do Chính phủ ban hành. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 19. Thẩm định và thẩm tra dự án luật, pháp lệnh – Lý luận và thực tiễn.
 20. Thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 21. Thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.
 22. Các biện pháp xử lý văn bản khiếm khuyết – Thực trạng và một số kiến nghị.
 23. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật và một số kiến nghị.
 24. Quy trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 25. Quy trình ban hành Nghị định của Chính phủ.
 26. Quy trình đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh.
 27. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 28. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 29. Ủy quyền ban hành văn bản quy định chi tiết ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và một số kiến nghị.
 30. Hiệu lực trở về trước trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương.
 31. Các tiêu chí đảm bảo tính khả thi của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 32. Hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật.

Đề tài Tiểu Luận ngành Luật Môn Luật tố tụng hành chính

 1. Tranh tụng trong tố tụng hành chính.
 2. Bảo đảm sự vô tư của người tiến hành tố tụng.
 3. Mô hình tổ chức Tòa hành chính ở Việt Nam.
 4. Giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
 5. Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa khiếu nại vừa khởi kiện vụ án hành chính.
 6. Chuyển vụ án trong tố tụng hành chính.
 7. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền trong tố tụng hành chính.
 8. Nhập, tách vụ án hành chính.
 9. Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án cấp cao.
 10. Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án tối cao.
 11. Cơ quan tiến hành tố tụng hành chính.
 12. Quyền và nghĩa vụ của Thẩm phán trong tố tụng hành chính.
 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội thẩm nhân dân trong tố tụng hành chính.
 14. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm sát viên trong tố tụng hành chính.
 15. Quyền và nghĩa vụ của thư ký Tòa án trong tố tụng hành chính.
 16. Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành chính.
 17. Quyền và nghĩa vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính.
 18. Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong việc cung cấp chứng cứ, chứng minh.
 19. Thẩm quyền của Tòa án cấp sơ thẩm. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 20. Thẩm quyền của Tòa án cấp phúc thẩm.
 21. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính.
 22. Người giám định trong tố tụng hành chính.
 23. Người làm chứng trong tố tụng hành chính.
 24. Từ chối thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân trong tố tụng hành chính.
 25. Từ chối thay đổi Kiểm sát viên trong tố tụng hành chính.
 26. Từ chối thay đổi thư ký Tòa án trong tố tụng hành chính.
 27. Từ chối thay đổi người phiên dịch, người giám định trong tố tụng hành chính.
 28. Giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính.
 29. Án phí trong tố tụng hành chính.
 30. Xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án hành chính.
 31. Đánh giá chứng cứ trong vụ án hành chính.
 32. Nguồn của chứng cứ trong tố tụng hành chính.
 33. Nghĩa vụ cung cấp, giao nộp chứng cứ.
 34. Các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ.
 35. Bảo quản, sử dụng và bảo vệ chứng cứ.
 36. Nghĩa vụ chứng minh của đương sự trong vụ án hành chính.
 37. Phương thức chứng minh trong vụ án hành chính.
 38. Thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính.
 39. Thời hiệu khởi kiện hành vi hành chính.
 40. Thời hiệu khởi kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
 41. Thời hiệu khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
 42. Thời điểm thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính.
 43. Chủ thể khởi kiện trong vụ án hành chính.
 44. Người bị kiện trong vụ án hành chính.
 45. Thụ lý vụ án hành chính. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 46. Đơn khởi kiện vụ án hành chính.
 47. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính.
 48. Nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính.
 49. Căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.
 50. Căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.
 51. Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
 52. Sự có mặt của người tiến hành tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
 53. Sự có mặt của người tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
 54. Thủ tục xét xử trong trường hợp xét xử vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm.
 55. Thủ tục hỏi tại phiên tòa sơ thẩm.
 56. Thủ tục tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm.
 57. Thủ tục nghị án và tuyên án.
 58. Văn hóa trong tố tụng hành chính.
 59. Nội quy phiên tòa.
 60. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
 61. Kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.
 62. Đình chỉ xét xử phúc thẩm.
 63. Đình chỉ xét xử phúc thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.
 64. Rút đơn khởi kiện trong vụ án hành chính.
 65. Căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
 66. Căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.
 67. Thẩm quyền và thủ tục kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.
 68. Xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.
 69. Xét lại bản án theo thủ tục tái thẩm.
 70. Kiểm sát thi hành án hành chính. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 71. Đôn đốc, chỉ đạo thi hành án hành chính.
 72. Biện pháp bảo đảm trong thi hành án hành chính.
 73. Tính độc lập của Hội đồng xét xử trong vụ án hành chính.
 74. Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân theo lãnh thổ.
 75. Giải quyết các khiếu kiện hành chính đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 76. Áp dụng pháp luật khiếu nại trong tố tụng hành chính.
 77. Bồi thường thiệt hại trong tố tụng hành chính: Lý luận và thực tiễn.
 78. Vấn đề cấp, tống đạt các văn bản tố tụng trong tố tụng hành chính.
 79. Vấn đề thời hạn và thời hiệu trong tố tụng hành chính.

Đề tài Tiểu Luận Khoa Luật Môn Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

 1. Tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 2. Tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực.
 3. Thẩm quyền thanh tra của cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính.
 4. Thẩm quyền thanh tra của cơ quan thanh tra theo ngành lĩnh vực.
 5. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra bộ.
 6. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 7. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra sở.
 8. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra huyện.
 9. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực văn hoá.
 10. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.
 11. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực thông tin.
 12. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực truyền thông.
 13. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực báo chí.
 14. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực xây dựng.
 15. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đất đai.
 16. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực lao động.
 17. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giao thông vận tải.
 18. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 19. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực y tế.
 20. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực môi trường.
 21. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực thuế. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 22. Tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời trong hoạt động thanh tra.
 23. Quy trình thanh tra chuyên ngành theo phương thức Đoàn thanh tra.
 24. Thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra.
 25. Thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra.
 26. Thanh tra theo chương trình, kế hoạch: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 27. Thanh đột xuất: Một số vấn đề lý luận về thực tiễn.
 28. Thanh tra thường xuyên: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 29. Thanh tra lại: Một số vấn đề lý luận và thưc tiễn.
 30. Thanh tra liên ngành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 31. Kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra.
 32. Xử lý sau Kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra.
 33. Hoạt động thanh tra và kiểm tra của cơ quan thanh tra theo ngành lĩnh vực.
 34. Kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra.
 35. Hoạt động thanh tra đối với đối tượng thanh tra là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.
 36. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra.
 37. Thanh tra nội bộ: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 38. Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra hành chính.
 39. Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành.
 40. Đại diện trong pháp luật khiếu nại.
 41. Đối tượng khiếu nại hành chính.
 42. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.
 43. Người khiếu nại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 44. Đối thoại trong giải quyết khiếu nại. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 45. Nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời trong giải quyết khiếu nại.
 46. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
 47. Kế thừa quyền và nghĩa vụ khiếu nại.
 48. Thụ lý giải quyết khiếu nại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 49. Xác minh, kết luận nội dung khiếu nại trong giải quyết khiếu nại.
 50. Tiếp nhận khiếu nại trong giai đoạn thụ lý giải quyết khiếu nại.
 51. Đình chỉ giải quyết khiếu nại: Một số vấn đề lý luân và thực tiễn.
 52. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi đất.
 53. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thuế.
 54. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 55. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai (qua thực tiễn tại một địa phương cụ thể).
 56. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế (qua thưc tiễn tại môt địa phương cụ thể).
 57. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng (qua thực tiễn từ một địa phương).
 58. Thời hiệu, thời hạn trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
 59. Xác minh, thu thập chứng cứ trong giải quyết khiếu nai.
 60. Điều kiện thụ lý trong giải quyết khiếu nại.
 61. Giải quyết yêu cầu dân sự trong giải quyết khiếu nại.
 62. Thanh tra, kiểm tra và giám sát thực hiện pháp luật khiếu nại.
 63. Bảo vệ người tố cáo: Thực trạng và giải pháp.
 64. Bảo mật thông tin của người tố cáo.
 65. Tố cáo, cung cấp thông tin vi phạm và tố giác tội phạm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 66. Xác minh, thu thâp chứng cứ trong giải quyết tố cáo.
 67. Trách nhiệm giải trình của người bị tố cáo.
 68. Nghĩa vụ chứng minh trong tố cáo và giải quyết tố cáo.
 69. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo.
 70. Tố cáo nặc danh, mạo danh và khuyết danh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 71. Trách nhiệm bảo vệ người tố cáo: thực trạng và giải pháp.
 72. Thụ lý giải quyết tố cáo: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 73. Điều kiện thụ lý trong giai đoạn thụ lý giải quyết tố cáo.
 74. Thẩm quyền giải quyết tố cáo: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 75. Xử lý tố cáo: Lý luận và thực tiễn. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 76. Tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 77. Tiếp công dân tại xã, phường, thị trấn.
 78. Quy trình tiếp dân công dân.
 79. Kỹ năng tiếp công dân.

Đề tài Tiểu Luận khoa Luật Môn LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHỤ TRÁCH

 1. Giám sát xã hội đối với quyền lực Nhà nước.
 2. Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển một xã hội dân sự lành mạnh.
 3. Quy chế dân chủ cơ sở, thực trạng và giải pháp (từ thực tiễn ở tỉnh…).
 4. Khía cạnh pháp lý của giám sát và phản biện xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
 5. Vai trò của pháp luật đối với việc phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam.
 6. Vấn đề pháp lý về điều kiện và thủ tục thành lập Hội trong quá trình hoàn thiện xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.
 7. Văn hoá pháp luật trong hoạt động tại Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (hoặc trên địa bàn của một tỉnh khác).
 8. Lý luận và thực trạng vấn đề áp dụng pháp luật tương tự trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân ở Việt Nam.
 9. Vai trò của ý thức pháp luật trong hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật.
 10. Những giá trị truyền thống của tư tưởng chính trị pháp lý Việt Nam.
 11. Các dấu hiệu của hành vi pháp luật.
 12. Cấu thành vi phạm pháp luật. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 13. Giải thích pháp luật, vai trò giải thích pháp luật của tòa án.
 14. Thuộc tính của pháp luật, vai trò của nó trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 15. Đặc điểm cơ bản của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền.
 16. Mối quan hệ của pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác.
 17. Hệ thống hóa pháp luật: lịch sử và hiện tại.
 18. Các phương thức thể hiện cơ bản của quy phạm pháp luật.
 19. Tính minh bạch của pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 20. Phản biện xã hội – Một hình thức chế ước quyền lực Nhà nước.
 21. Nâng cao hiệu quả sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay.
 22. Tìm hiểu về lưỡng viện trên thế giới.
 23. Đánh giá hiệu quả tác động pháp luật.
 24. Vấn đề xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam.
 25. Vấn đề pháp lý về điều kiện và thủ tục thành lập Hội trong quá trình hoàn thiện xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.
 26. Lý luận và thực trạng vấn đề áp dụng pháp luật tương tự trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân ở Việt Nam.
 27. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể: Hành chính, Dân sự, Lao động .v.v… .
 28. Mối quan hệ giữa pháp luật và các loại quy phạm xã hội khác: đạo đức, tập quán, điều lệ .v.v… .
 29. Thực hiện pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền.
 30. Nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc phân quyền trong thực tiễn tổ chức quyền lực Nhà nước (lựa chọn một số nước cụ thể để nghiên cứu).
 31. Tòa án hiến pháp – kinh nghiệm quốc tế và triển vọng cho Việt Nam.
 32. Thực trạng hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (ở một số địa phương cụ thể).
 33. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước (lựa chọn một số nước cụ thể để nghiên cứu).
 34. Đảm bảo tính hợp hiến và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam của văn bản quy phạm pháp luật.
 35. Đánh giá về tính phù hợp của pháp luật Việt Nam hiện nay (hệ thống pháp luật, lĩnh vực luật hoặc ngành luật).
 36. Vị trí, vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị.
 37. Mối quan hệ giữa Nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay.
 38. Vai trò của Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 39. Những tiêu chí để đánh giá chế độ chính trị dân chủ trong các Nhà nước hiện nay?
 40. Hình thức Nhà nước – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 41. Vai trò của pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.
 42. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa quyền lực và pháp luật.
 43. Vai trò của hoạt động áp dụng pháp luật đối với sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay.
 44. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất với vấn đề phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 45. Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước.
 46. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 47. Tìm hiểu về văn hóa pháp lý và vai trò của nó trong đời sống xã hội.
 48. Các hệ thống pháp luật trên thế giới.
 49. Hình thức pháp luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 50. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 51. Những phương thức hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước – Lịch sử và hiện tại.
 52. Tác động của toàn cầu hóa đối với Nhà nước và pháp luật.
 53. Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp (sinh viên chọn 1 cấp và gắn với một địa phương cụ thể).
 54. Hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương (sinh viên chọn 1 cấp và gắn với một địa phương cụ thể).
 55. Lịch sử hình thành và phát triển của hình thức Nhà nước cụ thể: gắn với hình thức và một Nhà nước cụ thể như: Trung Quốc, Liên bang Nga, Mỹ .v.v… .
 56. Vai trò của các đảng phái chính trị ở các nước tư bản trên thế giới hiện nay (chọn một hoặc một số Nhà nước cụ thể).
 57. Vai trò của Nhà nước trong xã hội hiện đại (chọn một lĩnh vực cụ thể).
 58. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (chọn một lĩnh vực cụ thể). (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 59. Pháp luật trong mối quan hệ với các quy tắc ứng xử khác của đời sống xã hội: pháp luật với đạo đức; pháp luật với phong tục, tập quán; và pháp luật với điều lệ .v.v… .
 60. Hệ thống pháp luật Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 61. Vấn đề giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong đời sống xã hội hiện nay (gắn với một nhóm đối tượng cụ thể: học sinh – sinh viên, công chức – viên chức,…).
 62. Sự hình thành, phát triển và vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội.
 63. Vai trò của các cơ quan lập pháp – hành pháp – tư pháp trong bộ máy nhà nước (sinh viên có thể chọn 1 cơ quan để trình bày).

Đề tài Tiểu Luận Môn LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHỤ TRÁCH

 1. Quyền dân sự, chính trị trong pháp luật nhà Lê thế kỷ XV.
 2. Tổ chức làng – xã Việt Nam thời phong kiến với nhu cầu đổi mới quản lý chính quyền địa phương hiện nay.
 3. Các hình thức pháp luật phong kiến Việt Nam – Giá trị cần kế thừa.
 4. Quyền của nhóm xã hội dễ bị tổn thương trong pháp luật phong kiến Việt Nam thế kỷ XV.
 5. Những nguyên tắc pháp lý đặc thù của luật hình sự trong Quốc triều hình luật thời Lê thế kỷ XV.
 6. Chế độ trách nhiệm của quan chức nhà Lê thế kỷ XV trong Quốc triều hình luật.
 7. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, giám sát triều Nguyễn 1802- 1884.
 8. Tam pháp ty triều Nguyễn 1802-1884.
 9. Tổ chức Hành chính – Quân sự triều Nguyễn.
 10. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Lục Bộ triều Nguyễn 1802-1884.
 11. Chính quyền địa phương triều Nguyễn 1802-1884.
 12. Lịch sử hình thành và phát triển của học thuyết phân chia quyền lực Nhà nước.
 13. Hình thức chính thể quân chủ: Anh, Nhật Bản, Liên bang Ôtrâylia.
 14. Hình thức chính thể cộng hòa: Mỹ, Liên bang Nga, Cồng hòa Liên bang Đức, Pháp, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
 15. Hình thức chính thể các nước ASEAN. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 16. Lịch sử hình thành và phát triển của học thuyết Nhà nước pháp quyền.
 17. Sự phát triển của pháp luật dân sự La Mã thời kỳ cổ đại.
 18. Hiến pháp không thành văn và hình thức chính thể quân chủ đại nghị ở Anh.
 19. Ảnh hưởng của tư tưởng chính trị xã hội đối với pháp luật Trung Quốc cổ đại.
 20. Vai trò của Nghị viện trong Nhà nước tư sản.

Đề tài Tiểu Luận ngành Luật MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 

 1. Cộng đồng kinh tế Asean – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 2. Cộng đồng kinh tế châu Âu trong tương quan so sánh với cộng đồng kinh tế Asean.
 3. Các quy định của Công ước Liên Hợp quốc về xây dựng công trình, thiết bị nhân tạo trên biển.
 4. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
 5. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động hàng hải, hàng không của khu vực và thế giới.
 6. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và đánh bắt hải sản của các quốc gia trong khu vực và thế giới.
 7. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với thương mại của khu vực và thế giới.
 8. Quy chế pháp lý của các bãi cạn và đảo nhân tạo theo quy định của Công ước Liên Hợp quốc về luật biển năm 1982.
 9. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các nước ASEAN – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 10. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài quốc tế được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS và khả năng áp dụng thủ tục này của Việt Nam.
 11. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục tòa án quốc tế về luật biển được thành lập theo Phụ lục VI của UNCLOS và khả năng áp dụng thủ tục này của Việt Nam.
 12. Phái đoàn đại diện thường trực của quốc gia tại các tổ chức quốc tế- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 13. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của các tổ chức quốc tế liên chính phủ- Những lý luận và thực tiễn.
 14. Mối quan hệ giữa Liên Hợp quốc với các tổ chức chuyên môn của Liên hiệp quốc- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 15. Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
 16. Biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 17. Các biện pháp giải quyết tranh chấp bằng tài phán theo Công ước Liên hợp quốc về luật biển quốc tế 1982.
 18. Hệ thống đảo và quần đảo của Việt Nam nhìn từ Công ước ước Luật biển của Liên Hợp quốc năm 1982.
 19. Hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước.
 20. Di dân quốc tế – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 21. Bảo lưu điều ước quốc tế và thực tiễn bảo lưu của Việt Nam.
 22. Nội luật hóa điều ước quốc tế – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 23. Phương thức thực hiện điều ước quốc tế trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 24. Mối quan hệ giữa luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 25. Nhận trở lại công dân trong luật quốc tế và thực tiễn nhận trở lại công dân của Việt Nam.
 26. Các thủ tục giải quyết tranh chấp bằng tài phán trong luật quốc tế – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 27. Quyền của người của khuyết tật trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 28. Quy chế pháp lý của người nước ngoài theo luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 29. Quản lý lao động người nước ngoài tại Việt Nam.
 30. Chế độ xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 31. Các qui định về quyền con người trong Hiến pháp năm 1992 và định hướng hoàn thiện.
 32. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nghiên cứu khoa học biển trong Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982.
 33. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền đánh cá trong Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển quốc tế năm 1982.
 34. Quyền đánh cá của các quốc gia không có biển và địa lý không thuận lợi- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 35. Sáp nhập và phân chia lãnh thổ – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 36. “Lãnh thổ hải quan” – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 37. Nguyên tắc “quyền dân tộc tự quyết” trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
 38. Nguyên tắc “Không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia” trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
 39. Nguyên tắc “Pacta Sunt Servanda” trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
 40. Các quy định liên quan đến quyền con người trong Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.
 41. Các cam kết của Việt Nam về chính sách đối ngoại trong Hiến pháp năm 2013 và khả năng thực thi.
 42. Thực tiễn khai thác chung trên biển của một số quốc gia trên thế giới và khả năng áp dụng đối với các vùng có tranh chấp trên Biển Đông.
 43. Nội luật hóa và thực tiễn nội luật hóa điều ước quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, thương mại mà Việt Nam là thành viên.
 44. Nội luật hóa và thực tiễn nội luật hóa điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
 45. Phân định cửa ngoài Vịnh Bắc Bộ – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 46. Thực tiễn giải quyết tranh chấp trên biển của một số quốc gia trong khu vực và kinh nghiệm cho Việt Nam trong vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
 47. Phạm vi, giới hạn và ngoại lệ của thủ tục giải quyết tranh chấp bằng tài phán được quy định tại Điều 287 của UNCLOS.
 48. Yêu sách về “quyền lịch sử” và ảnh hưởng của nó trong giải quyết tranh chấp biển.
 49. Giao đất cho nhà đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng của nó đối với an ninh và chủ quyền quốc gia.

Đề tài Tiểu Luận Luật tư pháp quốc tế

 1. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo pháp luật Common Law – So sánh hoan thiện pháp luật Việt Nam.
 2. Học thuyết về “Frustration” trong Luật hợp đồng nước Anh và việc ứng dụng vào luật hợp đồng của Việt Nam.
 3. Nghiên cứu quy định về thẩm quyền của tòa án theo sự lựa chọn của các bên trong pháp luật của Common Law và Việt Nam.
 4. Nghiên cứu quy định về thẩm quyền của tòa án theo sự lựa chọn của các bên trong pháp luật của Liên minh châu Âu và Việt Nam.
 5. Hoàn thiện hệ thống các quy phạm xung đột trong pháp luật Việt Nam về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 6. Hoàn thiện hệ thống các quy phạm xung đột trong pháp luật Việt Nam về hợp đồng.
 7. Giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng – nhìn từ góc độ so sánh giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Liên minh châu Âu.
 8. Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng – nhìn từ góc độ so sánh giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Liên minh châu Âu.
 9. Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết xung đột pháp luật.
 10. Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng.
 11. Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 12. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
 13. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
 14. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 15. Tìm hiểu pháp luật EU về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
 16. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài – Nhìn từ góc độ so sánh giữa Pháp luật Việt Nam và pháp luật EU.
 17. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động logistics của các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và các Điều ước quốc tế có liên quan.
 18. Các giải pháp pháp lý nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Trọng tài Thương mại quốc tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
 19. Cơ chế công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam – So sánh với Công ước New York 1958.
 20. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài – Những vướng mắc và hướng giải quyết. (Có thể cụ thể hóa nội dung nghiên cứu vào từng loại hợp đồng mua bán gắn với hoạt động của doanh nghiệp: Hợp đồng gia công, HĐMB các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, HĐMB các mặt hàng nông sản, HĐMB các mặt hàng thực phẩm chế biến…).
 21. Vấn đề chọn luật áp dụng trong các hợp đồng thương mại quốc tế – Nhìn từ góc độ so sánh giữa pháp luật của Liên minh châu Âu và pháp luật Việt Nam.
 22. Vấn đề chọn luật áp dụng điều chỉnh lĩnh vực dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật của Liên minh châu Âu và pháp luật Việt Nam.
 23. Vấn đề lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng thương mại quốc tế.
 24. Vấn đề cư trú của người nước ngoài tại VN – căn cứ pháp lý và thực tiễn áp dụng trong việc xác định thẩm quyền của tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
 25. Ký kết, thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế – nhìn từ thực tiễn tại doanh nghiệp nơi anh/ chị thực tập hoặc công tác.
 26. Bảo hộ các tác phẩm âm nhạc trong điều kiện thực thi Công ước Berne tại Việt Nam.
 27. Quyền sao chép tác phẩm theo Công ước Berne và theo pháp luật Việt Nam. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 28. Bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả trong điều kiện thực thi Công ước Rome tại Việt Nam.
 29. Áp dụng pháp luật nước ngoài trong điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài – những vướng mắc và hướng hòa thiện.
 30. Thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam – những vướng mắc và hướng hoàn thiện.
 31. Thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam – những vướng mắc và hướng hòa thiện.
 32. Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngòai tại Việt Nam – những vướng mắc và hướng hoàn thiện.
 33. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa của các chủ thể nước ngoài tại Việt Nam.
 34. Thực trạng đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh.
 35. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại tòa án ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 36. Giải quyết tranh chấp quyền tác giả có yếu tố nước ngòai ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 37. Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 38. Quy phạm xung đột một bên trong hệ thống pháp luật của Cộng hòa Pháp và Việt Nam.
 39. Thực trạng áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam, tồn tại và kiến nghị.
 40. Thực trạng công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài về các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và hướng hoàn thiện.
 41. Thực tiễn áp dụng pháp luật nước ngoài trong công tác xét xử các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và hướng hoàn thiện.
 42. Vai trò của tổ chức trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế.
 43. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam – thực trạng và hướng hoàn thiện.
 44. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam – thực trạng và hướng hoàn thiện Công ước của LHQ về quyền miễn trừ nhà nước của quốc gia nước ngoài và vấn đề gia nhập của Việt Nam.
 45. Công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài từ một số vụ việc thực tế tại Việt Nam.
 46. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền tác giả theo hướng khai thác hiệu quả các quy định linh hoạt của các Điều ước quốc tế về quyền tác giả.
 47. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền SHCN theo hướng khai thác hiệu quả các quy định linh hoạt của các Điều ước quốc tế về quyền SHCN.
 48. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế.
 49. Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường số trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
 50. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại quốc tế. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 51. Tìm hiểu pháp luật EU về Hợp đồng License và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 52. Tìm hiểu pháp luật EU về Hợp đồng License phần mềm máy tính và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 53. Tìm hiểu pháp luật EU về Hợp đồng License quyền tác giả và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 54. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về Hợp đồng License và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 55. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về Hợp đồng License phần mềm máy tính và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 56. Giải quyết xung đột pháp luật theo pháp luật EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 57. Giải quyết xung đột pháp luật theo pháp luật Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 58. Công nhận và cho thi hành bản án của Tòa án nước ngoài theo pháp luật Hoa Kỳ và pháp luật Việt Nam – so sánh.
 59. Tìm hiểu pháp luật EU về xác định thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 60. Giải quyết xung đột pháp luật theo pháp luật EU và kinh nghiệm cho Việt Nam.
 61. Những tồn tại của hệ thống quy phạm liên quan đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam và hướng hoàn thiện.
 62. Áp dụng pháp luật nước ngoài tại Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam.
 63. Hoàn thiện hệ thống các quy phạm xung đột điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong pháp luật Việt Nam – Dưới góc độ so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu.
 64. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài tại Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 65. Giải quyết xung đột pháp luật về ly hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Liên minh châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 66. Giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật các nước ASEAN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 67. Áp dụng pháp luật nước ngoài điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 68. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài – nghiên cứu so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu.
 69. So sánh vấn đề về di sản không người thừa kế trong pháp luật của các quốc gia theo Thông Luật với các quốc gia trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa.
 70. Tranh chấp nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam và Hiệp định TRIPs.
 71. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số tại Việt Nam. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 72. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển theo pháp luật Việt Nam và liên hệ đến pháp luật một số nước ASEAN.
 73. Giải quyết các sự cố hàng hải theo pháp luật hàng hải Việt Nam và thông lệ hàng hải quốc tế.
 74. Một số vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo pháp luật Việt Nam.
 75. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 76. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài theo pháp luật Liên minh châu Âu: Kinh nghiệm cho Việt Nam.
 77. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: Nghiên cứu so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu.
 78. Quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng trong tư pháp quốc tế Việt Nam: So sánh với pháp luật một số nước.
 79. Áp dụng pháp luật nước ngoài trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Đề tài Tiểu Luận ngành Luật so Sánh

 1. Tìm hiểu về điều khoản “consideration” trong luật hợp đồng nước Anh và việc vận dụng vào pháp luật Việt Nam.
 2. Tìm hiểu quy định về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật của Đài Loan – đề nghị ban hành quy định này tại Việt Nam.
 3. Tìm hiểu quy định về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật của Hàn Quốc – đề nghị ban hành quy định này tại Việt Nam.
 4. Tìm hiểu quy định về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật của Hoa Kỳ – đề nghị ban hành quy định này tại Việt Nam.
 5. Nghề luật với tư cách ủy viên công quyền của Pháp – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 6. Nghiên cứu so sánh quy định về thẩm quyền riêng biệt đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của Việt Nam và EU.
 7. Hủy quyết định trọng tài theo pháp luật Việt Nam và một số nước.
 8. Vấn đề sửa đổi, bổ sung hiến pháp của Hoa Kỳ.
 9. So sánh và đánh giá về ngành luật tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ và Việt Nam.
 10. So sánh và đánh giá về ngành luật tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật của nước Anh và Việt Nam.
 11. So sánh và đánh giá ngành luật tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật nước Pháp và Việt Nam.
 12. Định danh tài sản trong pháp luật dân sự của nước Pháp – So sánh và đánh giá với pháp luật Việt Nam.
 13. Định danh tài sản trong pháp luật dân sự của Anh – So sánh và đánh giá với pháp luật Việt Nam.
 14. Định danh tài sản trong pháp luật dân sự của Hoa Kỳ – So sánh và đánh giá với pháp luật Việt Nam.
 15. Vấn đề công nhận và cho thi hành các bản án của tòa án nước ngoài tại Australia.
 16. Vấn đề công nhận và cho thi hành các bản án của tòa án nước ngoài tại Hoa Kỳ.
 17. Chế định về nuôi con nuôi trong pháp luật nước Pháp và pháp luật Việt Nam – So sánh và đánh giá.
 18. Tìm hiểu về hợp đồng hôn nhân (Pre-nuptial Agreement) trong pháp luật của nước Anh.
 19. Tìm hiểu về hợp đồng hôn nhân (Pre-nuptial Agreement) trong pháp luật của Hoa Kỳ.
 20. Tìm hiểu về hợp đồng hôn nhân (Pre-nuptial Agreement) trong pháp luật của nước Anh.
 21. Bộ quy tắc đạo đức hành nghề Công chứng viên của Cộng hòa Pháp – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 22. Tìm hiểu về nghề công chứng viên tại nước Cộng hòa Pháp.
 23. Tìm hiểu về nghề Thừa phát lại tại nước Cộng hòa Pháp.
 24. Những đặc trưng của hệ thống tòa án Pháp – Bài học cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hệ thống tòa án.
 25. Hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài. Nhìn từ góc độ so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 26. Pháp luật Liên minh châu Âu về giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 27. Giải quyết xung đột pháp luật về lao động có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Dưới góc độ so sánh với pháp luật của các nước ASEAN.
 28. Hoàn thiện hệ thống các quy phạm xung đột của tư pháp quốc tế trong pháp luật Việt Nam. Dưới góc độ so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu.
 29. Cơ chế bảo hiến của Việt Nam và Liên bang Mỹ.
 30. Hệ thống tòa án Anh sau Luật cải tổ Hiến pháp năm 2005.
 31. Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc áp dụng án lệ tại Việt Nam.
 32. Giải quyết xung đột pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình theo pháp luật EU và pháp luật Việt Nam.
 33. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật EU và pháp luật Việt Nam.
 34. Công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài theo pháp luật EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 35. Tìm hiều pháp luật Hoa Kỳ về quyền miễn trừ Nhà nước của quốc gia nước ngoài.
 36. Tìm hiều pháp luật Vương quốc Anh về quyền miễn trừ Nhà nước của quốc gia nước ngoài.
 37. Tìm hiểu pháp luật Vương quốc Anh về giải quyết xung đột pháp luật.
 38. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết xung đột pháp luật.
 39. Tìm hiểu pháp luật Nhật Bản về công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài.
 40. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo pháp luật quốc tế và Việt Nam.
 41. Tìm hiểu các hệ thuộc luật trong tư pháp quốc tế của Nhật Bản – So sánh với pháp luật Việt Nam.
 42. Vai trò của Hội công chứng trong hoạt động nghề nghiệp của công chứng viên tại Pháp – kinh nghiệm cho công chứng Việt Nam.
 43. Điều kiện trở thành công chứng viên của pháp luật Việt Nam và Pháp. So sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam.
 44. Lịch sử hình thành và vai trò của án lệ tại Pháp. Kinh nghiệm cho Việt Nam.
 45. Những thách thức đối với đề án phát triển án lệ tại Việt Nam. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 46. Tiếp nhận án lệ trong truyền thống pháp luật luật thành văn – Kinh nghiệm từ Nhật Bản.
 47. Vai trò bảo vệ Hiến pháp của Tòa án tối cao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
 48. Phương pháp tiếp cận thông tin pháp luật nước ngoài qua ngôn ngữ Anh.
 49. Tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu pháp luật của các nước Thông Luật.
 50. So sánh vấn đề lựa chọn pháp luật để giải quyết các quan hệ dận sự có yếu tố nước ngoài giữa hệ thống pháp luật Việt Nam và hệ thống pháp luật Australia.
 51. Tìm hiểu về việc áp dụng phương pháp tình huống (case-study) trong việc giảng dạy pháp luật.
 52. Luật so sánh – công cụ hữu hiệu cho việc hoàn thiện pháp luật quốc gia.
 53. Những đặc điểm cơ bản của truyền thống pháp luật châu Âu lục địa.
 54. Những đặc điểm cơ bản của Truyền thống pháp luật Anh – Mỹ.
 55. Tìm hiểu quy định về nhân quyền trong pháp luật nước Anh.
 56. Tìm hiểu quy định về nhân quyền trong pháp luật nước Pháp.
 57. Tìm hiểu quy định về nhân quyền trong pháp luật Hoa Kỳ.
 58. Đặc điểm cơ bản của hệ thống pháp luật Hồi giáo.
 59. Vai trò của Kinh Koran đối với Hệ thống pháp luật Hồi giáo.

Đề tài Tiểu Luận Luật WTO và các thiết chế thương mại đa phương, khu vực

 1. Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc và thực tiễn bảo hộ trá hình của nguyên tắc không phân biệt đối xử.
 2. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia và chủ nghĩa bảo hộ trá hình.
 3. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia trong Hiệp định GATS. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 4. Ngoại lệ về tính mạng sức khỏe và sự liên hệ với vấn đề bảo vệ quyền con người trong GATT/WTO.
 5. Ngoại lệ theo Điều 24 của GATT: xu hướng “khu vực hóa” trong hệ thống thương mại đa phương.
 6. Áp dụng biện pháp trả đũa chéo liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong giải quyết tranh chấp tại WTO qua một số vụ tranh chấp.
 7. Nâng cao cơ chế thực thi phán quyết trong thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.
 8. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng chế độ GSP trong thương mại quốc tế.
 9. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do khu vực.
 10. Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN và NAFTA: so sánh sự khác biệt và tính hiệu quả.
 11. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn của Việt Nam khi tham gia thụ tục giải quyết tranh chấp trong WTO với tư cách bên đi kiện và bên thứ ba.
 12. Các hiệp định thương mại khu vực – nhìn từ luật WTO và luật nhân quyền.
 13. Rà soát thương mại trong khuôn khổ WTO năm 2013 và các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.
 14. Trách nhiệm chứng minh đối với các vụ kiện về ngoại lệ Điều XX, GATT trong thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.
 15. Nguyên tắc cân bằng hợp lý: phân tích từ góc độ các vụ việc tranh chấp trong khuôn khổ WTO.

Đề tài Tiểu Luận ngành Luật hợp đồng thương mại quốc tế

 1. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại Hoa Kỳ – một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.
 2. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại một số nước ở Liên minh châu Âu – kinh nghiệm đối với Việt Nam.
 3. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại một số tổ chức trọng tài thương mại quốc tế – một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.
 4. Chế định bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại quốc tế.
 5. Tranh chấp trong hoạt động thanh toán thư tín dụng chứng từ.
 6. Thực tiễn việc lựa chọn và áp dụng pháp luật nước ngoài trong hoạt động giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài tại Việt Nam.
 7. Vấn đề gia nhập Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam – những thách thức từ mặt pháp lý.
 8. Những vấn đề pháp lý về Hợp đồng trong bản Nguyên tắc của châu Âu về Luật Hợp đồng – PECL.
 9. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đối với miễn trách do hành vi của người thứ ba trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
 10. Hậu quả pháp lý của miễn trách theo CISG 1980 – So sánh với pháp luật Việt Nam.
 11. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam: những vấn đề trong thực tiễn pháp lý.
 12. Hủy phán quyết trọng tài thương mại: so sánh pháp luật nước ngoài và đề xuất hoàn thiện cơ chế trọng tài Việt Nam.
 13. Yêu cầu về tính thống nhất trong việc giải thích và áp dụng Công ước Viên về Mua bán hàng hóa quốc tế.
 14. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 – So sánh với pháp luật Việt Nam.
 15. Chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa theo quy định của Công ước Viên 1980 (CISG) và Incoterm.
 16. Pháp luật trọng tài của Nhật Bản về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. (Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A – Z)
 17. Vấn đề bảo lưu trật tự công cộng trong pháp luật thương mại của Nhật Bản.

Đề tài Tiểu Luận Pháp luật đầu tư quốc tế

 1. Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Tranh chấp giữa Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài và các phương thức giải quyết tranh chấp hiện nay.
 3. Bảo hộ nhà đầu tư theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc – New Zealand (AANZFTA): nhìn nhận từ góc độ hội nhập của Việt Nam.
 4. Trách nhiệm bồi thường đối với truất hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài (expropriation).
 5. Bồi thường do truất hữu trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện đại của ISCID.
 6. Điều khoản truất hữu trong các Hiệp định đầu tư quốc tế song phương của Việt Nam.
 7. Điều khoản bình ổn (stabilization clause) trong hợp đồng đầu tư quốc tế.
 8. Khái niệm đầu tư và nhà đầu tư trong các hiệp định bảo đầu tư của Việt Nam.
 9. Giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài bằng phương thức trọng tài.
 10. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), sự thay đổi của hệ thống pháp luật đầu tư và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 11. Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản và vai trò của nó trong bối cảnh thu hút đầu tư Nhật Bản.

Trên đây là danh sách Trọn bộ 984 Đề tài Tiểu Luận Ngành Luật [Khoa Luật] từ A-Z dành cho các bạn sinh viên tham khảo khi đăng ký đề tài làm tiểu luận môn luật nhé, các bạn có thể liên hệ với mình qua ZALO để được hỗ trợ dịch vụ viết thuê tiểu luận ngành Luật và luận văn thạc sĩ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*