Khái Niệm Đầu Tư Và Các Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư

Khái Niệm Đầu Tư Và Các Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư
Khái Niệm Đầu Tư Và Các Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư

Ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn khái niệm đầu tư và các biện pháp bảo hộ đầu tư hoàn toàn hay mà các bạn nên xem và tham khảo nhé, nội dung của nguồn tài liệu này mình đã tiến hành triển khai là như là khái niệm đầu tư, các biện pháp bảo hộ đầu tư và đồng thời là các biện pháp khuyến khích đầu tư. Đây là một trong những nguồn tài liệu vô cùng hữu ích mình hi vọng nguồn tài liệu mình sắp chia sẻ dưới đây ít nhiều sẽ giúp được cho các bạn có nhiều kiến thức đa dạng hơn về luật đầu tư.

Có phải bạn đang cần viết thuê một bài luận văn thạc sĩ? Bạn muốn làm một đề cương luận văn? Tính đến thời điểm hiện tại bên mình có nhận viết thuê luận văn thạc sĩ với nhiều đề tài đa dạng phổ biến khác nhau. Nếu như bạn đang thật sự muốn viết bài luận văn thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến nhận làm luận văn thạc sĩ qua zalo : 0917.193.864 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Khái Niệm Đầu Tư Là Gì?

Theo từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học thì: ”đầu tư được hiểu là việc bỏ nhân lực, vật lực tài lực vào công việc gì trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội. Đầu tư được xem là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Thông qua hoạt động đầu tư, quốc gia có thể huy động nguồn lực trong và ngoài nước về vốn và công nghệ kỹ thuật… để đẩy nhanh nền kinh tế của đất nước phát triển[1]”. Như vậy qua khái niệm này có thể thấy, đầu tư được hiểu là bỏ vốn dưới một hình thức vào sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở tính toán đến lợi ích kinh tế, xã hội.

Trên phương diện nghiên cứu khoa học về kinh tế thì ”hoạt động đầu tư được hiểu là việc sử dụng các nguồn lực sẵn có đưa vào hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra những lợi ích vật chất và phát triển nền kinh tế hiện tại, tương lai từ hoạt động đưa các nguồn lực vào hoạt động kinh doanh. Hoạt động đầu tư này vào mục đích chính là tạo ra những lợi nhuận nhưng cùng với đó có thể đem lại những lợi ích về xã hội, văn hóa[2]”.

Khái Niệm Đầu Tư Và Các Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư ở Việt Nam trước khi ban hành Luật đầu tư 2005 khái niệm đầu tư kinh doanh chưa được thống nhất trong các văn pháp luật. Trong giai đoạn này các nhà làm luật chỉ đưa ra hai khái niệm là ”đầu tư trong nước” và ”đầu tư trực tiếp nước ngoài”. Luật Đầu tư năm 2005 đã định nghĩa về đầu tư là ”việc nhà đầu tư bỏ vốn để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư[3]”. Luật đầu tư năm 2014 đã sử dụng khái niệm ”Đầu tư kinh doanh” để thay thế khái niệm ”Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp”. Định nghĩa chung về đầu tư kinh doanh được quy định như sau: ”Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, phần gốn vóp của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư[4]”. Luật đầu tư năm 2020 đã định nghĩa đầu tư kinh doanh như sau: ”Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh[5]” và đưa ra điều kiện để đầu tư kinh doanh ”là điều kiện cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện[6]”.

XEM THÊM : Thực Trạng Pháp Luật Việt Nam Về Bảo Hộ Đầu Tư

2. Các Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư

Bảo hộ đầu tư ”là một thuật ngữ kinh tế/luật đề cập đến bất kỳ hình thức đảm bảo hoặc bảo hiểm nào mà các khoản đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị mất, có thể thông qua gian lận hoặc bằng hình thức khác[7]”.

Dưới góc độ khoa học pháp lý, ”biện pháp bảo hộ đầu tư được hiểu là những biện pháp mà pháp luật quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư với mục đích kinh doanh. Theo một cách khác thì các quy định về bảo hộ đầu tư là những cam kết tạo ra cơ sở, hành lang pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư vào Việt Nam[8]”.

      Khái Niệm Đầu Tư Và Các Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hiện tại chưa có một khái niệm cụ thể nào vệ bảo hộ đầu tư, nhưng qua quá trình nghiên cứu về bản chất của vấn đề khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài thì đây là những chính sách của Nhà nước nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư kinh doanh vào trong nước.

Để có thể nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư trong nước cũng như ngoài nước thì các quốc gia nhất định phải ban hành nhưng quy định pháp luật có tính chất hấp dẫn đầu tư. Một quốc gia có hệ thống pháp luật càng thống nhất và hoàn thiện thì khả năng thu hút đầu tư của quốc gia đó càng cao. Các quy định của pháp luật đầu tư là sự thể hiện của quốc gia tiếp nhận đầu tư với các chủ đầu tư và dự án đầu tư của họ. Trong đó, các quy định về bảo hộ đầu tư được coi như sự thể hiện rõ nét nhất thiện ý của nhà nước tiếp nhận đầu tư.

3. Các Biện Pháp Khuyến Khích Đầu Tư

        Theo định nghĩa của Diễn đàn của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) thì: ” Khuyến khích đầu tư hay còn gọi là ưu đãi đầu tư là các biện pháp được Chính phủ sử dụng để thu hút đầu tư, hướng các dự án đầu tư vào các ngành các khu vực cần thiết hoặc ảnh hưởng đến tính chất của đầu tư”. Như vậy, có thể hiểu khuyến khích đầu tư là tập hợp của nhiều biện pháp thu hút đa dạng và phong phú với mục đích để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn theo quy hoạch của từng quốc gia nhất định.

       Khái Niệm Đầu Tư Và Các Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư các biện pháp khuyến khích đầu tư được hiểu là tất cả những quy định do Nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoặc tạo ra những lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế, trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, lợi ích của nền kinh tế – xã hội và của các nhà đầu tư.

Khái Niệm Đầu Tư Và Các Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư
Khái Niệm Đầu Tư Và Các Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư

Dưới góc độ pháp lí, ”khuyến khích đầu tư được coi là một trong những biện pháp thu hút vốn đầu tư có hiệu quả. Đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đều có điểm chung là cần vốn đầu tư như một yếu tố thiết yếu giúp nền kinh tế có thể tồn tại và phát triển, việc khuyến khích đầu tư càng trở nên không thể thiếu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề khuyến khích đầu tư như là thứ công cụ hữu ích và phù hợp với thông lệ quốc tế trong việc tạo lập môi trường đầu tư có sức cạnh tranh lớn trong lĩnh vực thu hút đầu tư[9]”.

       Biện Pháp Bảo Hộ Đầu Tư từ những phân tích trên, có thể đưa ra khái niệm về khuyến khích đầu tư như sau: ”Khuyến khích đầu tư là những cam kết cụ thể của Nhà nước dành cho các nhà đầu tư khi đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư, đồng thời để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư thì nhà đầu tư phải đáp ứng được một số điều kiện do pháp luật nước tiếp nhận đầu tư quy định”.

Theo Luật đầu tư năm 2020, các biện pháp khuyến khích đầu tư bao gồm các biện pháp ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư. Việc áp dụng các biện pháp khuyến khích đầu tư dựa trên cơ sở các lĩnh vực đầu tư và địa bàn đầu tư. Luật đã hoàn thiện các quy định của Luật đầu tư hiện hành về ưu đãi đầu tư về nguyên tắc, điều kiện áp dụng ưu đãi nhằm đảm bảo thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, tập trung vào các ngành sử dụng công nghệ cao, kĩ thuật hiện đại, dự án sản xuất có quy mô lớn, dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng nhiều lao động, dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án sản xuất có quy mô lớn, dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng nhiều lao động, dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trự, dự án thực hiện trong các lĩnh vực xã hội hóa đầu tư (y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa…).

Bài viết trên đây là toàn bộ nguồn tài liệu khái niệm đầu tư và các biện pháp bảo hộ đầu tư hoàn toàn hay mà mình đã chia sẻ và đồng thời cũng đã liệt kê rõ ràng trên đây cho các bạn, nếu như nguồn tài liệu trên đây chưa đủ làm bạn hài lòng thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến thuê viết luận văn thạc sĩ qua zalo : 0917.193.864 để được hỗ trợ từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

[1] Viện ngôn ngữ học (2003), Từ Điển Tiếng Việt, Nxb. Từ điển Bách Khoa, tr.303.

[2] Trần Kiều Linh (2019), Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Pháp luật và thực tiễn áp dụng, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.5.

[3] Khoản 1 điều 3 Luật đầu tư năm 2005.

[4] Khoản 3 điều 5 Luật đầu tư năm 2014.

[5] Khoản 8 điều 3 Luật đầu tư năm 2020.

[6] Khoản 9 điều 3 Luật đầu tư năm 2020.

[7] Tietije, Christian (2008), The Relevance of International Investment Protection and its Dispute Resolution Laws. International Investment, Protection and Arbritration: Theorectical Perspsectives. Berlin: BWV Verlag. Pp 19 – 20.

[8] Trần Kiều Linh (2019), Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Pháp luật và thực tiễn áp dụng, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.5.

[9] Trần Thị Kim Ngân (2019), Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường đại học ngoại thương, tr.6.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*