Khóa Luận Pháp Luật Về Điều Kiện Giải Quyết Vụ Án Dân Sự

Rate this post

Sau đây mình xin giới thiệu đến cho các bạn Khóa Luận Pháp Luật Về Điều Kiện Giải Quyết Vụ Án Dân Sự hoàn toàn hay, đây cũng là một trong những đề tài khoá luận pháp luật được nhiều bạn sinh viên lựa chọn nhất. Bài mẫu khoá luận pháp luật cụ thể là về điều kiện giải quyết vụ án dân sự mình xin phép được triển khai cho các bạn như là lý do chọn đề tài,tình hình nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu… Chẳng những thế, bên mình có nhận viết thuê khoá luận pháp luật với nhiều đề tài đa dạng hay khác nhau, nếu bài mẫu khoá luận dưới đây chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn thì có liên hệ ngay với làm thuê luận văn giá rẻ qua zalo/telegram 0917193864 mọi vấn đề mình xin hỗ trợ cho các bạn tất tần tật.

1. Lý do chọn đề tài khoá luận pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự

Trong sự phát triển của xã hội, khi Nhà nước và pháp luật ra đời thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được ghi nhận bằng pháp luật và bảo đảm thực hiện thông qua các thiết chế do Nhà nước thiết lập. Theo đó, quyền khởi kiện của tổ chức, cá nhân đã được pháp luật quy định và chủ thể cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình thông qua việc khởi kiện. Khởi kiện vụ án dân sự (VADS) được pháp luật ghi nhận là hoạt động tố tụng đầu tiên bảo vệ quyền dân sự của chủ thể có quyền hay lợi ích hợp pháp bị xâm phạm và các chủ thể được pháp luật trao quyền; là cơ sở pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Khi đơn khởi kiện của các chủ thể đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật quy định thì Tòa án có trách nhiệm thụ lý vụ án

Khóa Luận Pháp Luật Về Điều Kiện Giải Quyết Vụ Án Dân Sự Quyền khởi kiện vụ án dân sự được thừa nhận tại điều 14 Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa tại điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và những điều kiện cụ thể để khởi kiện được quy định tại điều 169 Bộ luật này. Việc quy định về quyền khởi kiện và điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mang ý nghĩa chính trị – xã hội to lớn, góp phần xây dựng một nền tư pháp dân chủ. Tuy nhiên, các quy định về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự nói riêng vẫn còn có những quy định chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, chưa thực sự bảo đảm quyền con người, quyên công dân. Thực tiễn tố tụng tại Tòa án cho thấy, có nhiều vụ án dân sự sau khi đã được thụ lý giải quyết trong một thời gian khá dài, các bên đương sự trong vụ án phải tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để theo kiện tại Tòa án nhưng sau đó lại nhận được quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện. Thậm chí có vụ án đã qua nhiều cấp xét xử cả sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm nhưng sau đó Tòa án lại ra phán quyết đình chỉ việc giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện do các căn cứ thụ lý vụ án không đúng.

Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát một phần do năng lực của một bộ phận Thẩm phán, cán bộ Tòa án còn hạn chế nhưng nguyên nhân khách quan là do trong quá trình triển khai thực hiện cũng cho thấy có một số quy định còn bất cập, hạn chế cần có những sửa đổi, bổ sung để các chủ thể có thể thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án của mình được tốt hơn.

Trước tình hình đó, việc nghiên cứu toàn diện, sâu sắc các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 điều kiện khởi vụ án dân sự để nhận biết được những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập của quy định pháp luật cũng như những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện, từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật cũng như đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Chính vì thế sinh viên chọn đề tài Khóa Luận Pháp Luật Về Điều Kiện Giải Quyết Vụ Án Dân Sự  làm khoá luận tốt nghiệp đại học ngành Luật học của mình.

Xem Thêm : Báo Giá Nhận Viết thuê Khoá Luận tốt nghiệp

Khoá Luận Pháp Luật Về Điều Kiện Giải Quyết Vụ Án Dân Sự
Khoá Luận Pháp Luật Về Điều Kiện Giải Quyết Vụ Án Dân Sự

2. Tình hình nghiên cứu pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự

   Việc nghiên cứu về điều kiện khởi kiện được nhiều các nhà nghiên cứu quan tâm. Đến nay, ở các mức độ khác nhau, trực tiếp và gián tiếp đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố như luận văn, luận án, sách chuyên khảo, tham khảo, bình luận, giáo trình… như sau:

Sách, giáo trình:

– Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình luật tố tụng dân sự, Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam. Giáo trình gốm có 13 chương trong đó có 1 chương 7 trình bày những nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục thông thường gồm có: khởi kiện, nhận và xử lý đơn kiện; thụ lý vụ án dân sự; chuẩn bị xét xử sơ thẩm, hòa giải trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm; phiên tòa hòa giải sơ thẩm theo thủ tục thông thường; thủ tục thực hiện sau khi tòa tuyên án sơ thẩm. Tuy nhiên giáo trình chưa đi sâu phân tích nội dung điều kiện thụ lý vụ án dân sự.

– Trần Anh Tuấn (chủ biên) (2017), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Nxb. Tư pháp. Sách cung cấp những kiến thức và thông tin thiết thực về những nội dung của từng điều luật; Bình luận các nội dung tích cực và phù hợp với thực tiễn áp dụng quy địn của Bộ luật dân sự; phát hiện những nội dung còn hạn chế, chồng chéo, trùng lập khuyết thiếu.

Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ:

   – Trần Việt Đức (2014), Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự trong pháp luật dân sự hiện hành, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật đại học quốc gia Hà Nội. Luận văn nghiên cứu tập trung làm rõ một số vấn đề về lý luận, phân tích các quy định của pháp luật dân sự về thời hiệu khởi kiện và tìm ra những điểm bất cập, hạn chế trong thực tiễn áp dụng từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện và thực hiện pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.

   – Nguyễn Thị Hương (2019), Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự – những vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận án chỉ nghiên cứu về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự và chỉ luận giải về khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự; chủ thể có quyền khởi kiện; phạm vi khởi kiện; đơn khởi kiện và phương thức gửi đơn khởi kiện; các căn cứ trả lại đơn khởi kiện; khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện; trình tự, thủ tục thụ lý vụ án.

Tạp chí nghiên cứu khoa học

Nguyễn Thị Thu Hà và Vũ Hoàng Anh (2020), “Nguyên tắc yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự”, truy cập tại trang, ngày truy cập 21/02/2022. Nguyên tắc “Quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự” là một trong các nguyên tắc cơ bản và đặc trưng của pháp luật tố tụng dân sự. Khi xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nguyên tắc này đã được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung chứa đựng triết lý pháp luật mới ảnh hưởng sâu sắc tới việc xây dựng và thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung trình bày về nội dung quy định của pháp luật về nguyên tắc quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo BLTTDS năm 2015 và từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.

XEM THÊM : 63 Đề Tài Luật Dân Sự Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp

3. Mục tiêu nghiên cứu

   Bài báo cáo sẽ tập trung làm rõ những nội dung đó là:

Thứ nhất, làm rõ cơ sở lý luận và quy định của pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự.

Thứ hai, tìm hiểu thực trạng áp dụng pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự.

Thứ ba, tìm ra nguyên nhân dẫn đến những bất cập, khó khăn đối với việc áp dụng pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự.

Thứ tư, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật

4. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu đề tài khoá luận pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự

   Đề tài khoá luận pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự Để giải quyết vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu đề tài, báo cáo sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành khác như phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp thống kê…

   – Phương pháp tổng hợp được sử dụng để khái quát hóa nội dung nghiên cứu một cách có hệ thống, làm cho vấn đề nghiên cứu trở nên ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

– Phương pháp so sánh được sử dụng để làm rõ mức độ tương quan giữa các qui định, các quan điểm để từ đó có những đánh giá, nhận định khách quan về nội dung nghiên cứu.

– Phương pháp phân tích: được sử dụng để làm sáng tỏ những nội dung thuộc phạm vi nghiên cứu.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

   Trong phạm vi của đề tài tác giả nghiên cứu những quy định của pháp luật về điều kiện khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

5. Bố cục của khoá luận pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự

   Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, báo cáo gồm 3 chương:

   Chương 1. Những vấn đề chung về điều kiện giải quyết vụ án dân sự

Đề tài khoá luận pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự Trong giai đoạn hiện nay, việc giải quyết vụ án dân sự là một trong những quyền con người được pháp luật công nhận. Khái niệm về vụ án dân sự có thể được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Vụ án dân sự được phát sinh tại Tòa án nhân dân trong trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Dấu hiệu có tranh chấp là dấu hiệu đặc trưng của vụ án dân sự. Khi giải quyết vụ án dân sự phải tuân thủ những điều kiện nhất định để bảo đảm việc giải quyết nội dung này tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

   Chương 2. Những quy định của pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự

Những quy định của BLTTDS năm 2015 đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch cho những người tham gia tố tụng. Nghiên cứu những quy định của pháp luật vè điều kiện giải quyết vụ án dân sự có thể nghiên cứu ở 3 nội dung: chủ thể giải quyếtvụ án dân sự; điều kiện về thẩm quyền theo loại việc dân sự của Tòa án; điều kiện về sự việc chưa được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

   Chương 3. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Khóa Luận Pháp Luật Về Điều Kiện Giải Quyết Vụ Án Dân Sự Sau một thời gian thi hành BLTTDS cho thấy vẫn còn có những quy định chưa cụ thể, có sự mâu thuẫn và không thống nhất dấn đến nhận thức và cách giải quyết khác nhau. Trong chương 3 tác giả tập trung đi sâu vào những vướng mắc, bất cập về điều kiện giải quyết vụ án dân sự thông qua những vụ án, tình huống và phân tích những nguyên nhân cơ bản. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật.

XEM THÊM : Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Dân Sự Dễ Làm

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU

 1. Tình hình nghiên cứu
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu

4.2. Phạm vi nghiên cứu

 1. Bố cục của tiểu luận

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT

VỤ ÁN DÂN SỰ

 • 1.1. Khái quát chung về vụ án dân sự
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Đặc điểm
 • 1.1.3. Phân loại
 • 1.2. Khái quát chung về điều kiện giải quyết vụ án dân sự
 • 1.2.1. Khái niệm về điều kiện giải quyết vụ án dân sự
 • 1.2.2. Đặc điểm của điêù kiện giải quyết vụ án dân sự
 • 1.2.3. Ý nghĩa của điều kiện giải quyết vụ án dân sự
 • 1.3. Những nguyên tắc cơ bản của điều kiện khởi kiện vụ án dân sự
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT ÁN DÂN SỰ

 • 2.1. Chủ thể giải quyết vụ án dân sự
 • 2.2. Điều kiện về thẩm quyền theo loại việc dân sự của Tòa án
 • 2.3. Điều kiện về sự việc chưa được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

 • 3.1. Vấn đề pháp lý
 • 3.1.1. Chủ thể giải quyết vụ án dân sự
 • 3.1.2. Điều kiện về thẩm quyền theo loại việc dân sự của Tòa án
 • 3.1.3. Điều kiện về sự việc chưa được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật
 • 3.2. Vấn đề thực tiễn
 • 3.2.1. Đối với tòa án nhân dân
 • 3.2.2. Nhận thức pháp luật trong nhân dân
 • 3.2.3. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây mình đã liệt kê đầy đủ một bài khoá luận pháp luật về điều kiện giải quyết vụ án dân sự chẳng những thế mình đã liệt kê thêm cho các bạn mục lục để các bạn có thể tha hồ mà tham khảo. Nếu bạn đang rối não về việc làm một bài khoá luận, bạn không có nhiều thời gian, bạn chưa biết cách làm như thế nào, bạn không hiểu ý của đề tài yêu cầu, giáo viên quá khắt khe trong việc làm bài. Mọi vấn đề các bạn cứ liên hệ với nhận làm luận văn thạc sĩ  qua zalo/telegram 0917193864 để mình hỗ trợ nhiều thêm nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo