Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp

Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu
Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu

Tham khảo mẫu đề tài luận văn ngành Luật: Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp, Bài luận văn được mình Chính sách tiền lương tối thiểu là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những người lao động, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất và hiệu quả công tác, tăng  trưởng kinh tế và ổn định chính trị, xã hội

Ở bài làm Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp này, mình hoàn thành năm 2022, sử dụng các luật mới nhất còn hiệu lực nhé, các nội dung các bạn có thể tham khảo như đề cương chi tiết luận văn, lời mở đầu của luận văn, kết luận của luận văn..

LƯU Ý, Qúa trình làm luận văn, khóa luận tốt nghiệp ngành Luật, nếu các bạn có nhu cầu bài làm điểm cao có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Luật để được hỗ trợ nhé. SĐT/ZALO : 0909232620

Đề cương chi tiết luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG – SƠ ĐỒ
 • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 • LỜI MỞ ĐẦU
 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài
 4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Kết cấu Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp
 • CHƯƠNG  1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1. Khái quát chung về tiền lương và tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp
 • 1.1.1. Khái niệm về tiền lương và tiền lương tối thiểu
 • 1.1.2.  Bản chất của tiền lương tối thiểu
 • 1.1.3. Chức năng của tiền lương
 • 1.2. Sự điều chỉnh của pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp
 • 1.2.1. Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật về tiền lương
 • 1.2.2. Nội dung pháp luật về tiền lương tối thiểu doanh nghiệp
 • 1.2.3. Vai trò pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp
 • 1.3. Pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm với Việt Nam
 • 1.3.1. Pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp một số quốc gia trên thế giới
 • 1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp
 • CHƯƠNG  2.  THỰC TRẠNG PHÁP  LUẬT  VỀ  TIỀN  LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG  DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở U MINH
 • 2.1. Thực trạng pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp
 • 2.1.1. Quy định về tiền lương tối thiểu
 • 2.1.2. Quy định về thang lương, bảng lương
 • 2.1.3. Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
 • 2.1.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong lĩnh vực tiền lương
 • 2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp  ở U Minh
 • 2.2.1. Tình hình lao động, việc làm và hoạt động của các doanh nghiệp tại U Minh
 • 2.2.2. Những kết quả đạt được
 • 2.2.3. Những bất cập về áp dụng pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp ở U Minh
 • 2.3: Giải pháp  hoàn  thiện pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp  U Minh
 • 2.3.1. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp hiện nay
 • 2.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tiền lương tối thiểu tại doanh nghiệp ở U Minh
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Xem thêm: ==> Đề Tài tốt nghiệp: Pháp Luật Về Đăng Ký Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

Xem thêm: ==>  Luận văn: Quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp theo pháp Luật

Lời mở đầu luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp

1. Lý do chọn đề tài

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội, lao động có năng suất chất lượng hiệu quả cao, là nhân tố quyết định sự phát triển của Đất nước. Do vậy, việc bảo đảm quyền lợi cho NLĐ đặc biệt là vấn đề tiền lương luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Trên thực tế doanh nghiệp nào có chính sách đãi ngộ và trả tiền lương cho NLĐ phù hợp, tiền lương mà NLĐ nhận được xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra thì NLĐ trong doanh nghiệp sẽ hăng hái làm việc, tích cực cải tiến kỹ thuật, sáng tạo… đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Ngược lại, nếu doanh nghiệp không có chính sách tiền lương tốt, NLĐ không được trả lương xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra, hoặc doanh nghiệp không công bằng trong việc trả lương, thì không kích thích được NLĐ, thậm chí NLĐ bỏ việc dẫn tới hậu quả doanh nghiệp làm ăn không có lãi, ảnh hưởng không chỉ tới doanh nghiệp mà còn tác động xấu đến đời sống xã hội.

Chính sách tiền lương doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản của nền kinh tế, vận hành theo cơ chế thị trường và trong thị trường này, tiền lương, tiền công là giá cả của loại hàng hoá đặc biệt, hàng hoá sức lao động. Do vậy, mối quan hệ tương quan giữa giá cả với hàng hoá cùng các quan hệ cung, cầu, cạnh tranh, sự vận động của thị trường hàng hoá sức lao động luôn là mối quan tâm của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách về lao động, việc làm và tiền lương.

Tại huyện U Minh tỉnh Cà Mau, số lượng các doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Do đó, số lượng lao động làm việc cũng rất lớn. Chính vì vậy mà vấn đề mức lương tối thiểu luôn được các chủ doanh nghiệp có những chính sách phù hợp với NLĐ. Tuy nhiên bên cạnh những doanh nghiệp quan tâm về mức lương tối thiểu thì vẫn có những doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác tiền lương cho NLĐ. Hệ quả đã dẫn đến những bức xúc khiến NLĐ bỏ việc. Từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của Huyện.

Vì những lý do trên, em chọn đề tài: “Pháp luật về mức lương tối thiểu và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp ở U Minh” làm luận văn tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu này gồm những ỹ chính sau đây:

 • Hệ thống lại cơ sở lý luận về mức lương tối thiểu theo quy định của Pháp luật
 • Phân tích, đánh giá thực tiễn mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện U Minh.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Pháp luật về mức lương tối thiếu cho NLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn U Minh.

3. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Từ trước tới nay, vấn đề tiền lương luôn được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu. Do đó đã có rất nhiều bài báo khoa học, khóa luận thạc sỹ tập trung vào vấn đề mức lương tối thiểu tại các địa phương trên cả nước hoặc các doanh nghiệp cụ thể. Sau quá trình tìm hiểu, em đã tổng hợp được một số công trình nghiên cứu có liên quan như sau:

Đề tài Nghiên cứu khoa học “Quyền con người trong pháp luật lao động Việt nam”, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội;

 1. Phạm Thị Thuý Nga “Quyền được bảo đảm thu nhập và đời sống của NLĐ trong pháp luật lao động Việt Nam” ngày 21/10/2011;
 2. Nguyễn Công Nhự (chủ biên), “Vấn đề phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam: thực trạng, quan điểm và giải pháp hoàn thiện”, Nxb Thống kê, năm 2003;

PGS.TS. Phan Hữu Thực (chủ biên), “Vai trò của Nhà nước trong phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay”, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2004.

Khóa luận Thạc sỹ  Kinh tế của  Nguyễn Mạnh Tuân (2010) với đề tài: “Pháp luật lao động về tiền lương trong các doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hải Dương” đã trình bày các vấn đề lý luận chung nhất về tiền lương như: Khái niệm tiền lương, bản chất tiền lương, chức năng tiền lương và những quy định khác về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp . Nghiên cứu thực tiễn áp dụng tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương nhằm đánh giá thực trạng, tìm hiểu những hạn chế khó khăn trong quá trình áp dụng. Đề xuất một số giải pháp: Về cải cách tiền lương; Về lương tối thiểu; Về việc xây dựng thang lương, bảng lương; Về cơ chế quản lý tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp nhà nước; Về cơ chế quản lý tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp nhà nước; Về trả công lao động; Nâng cao vai trò của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương góp phần hoàn thiện pháp luật về tiền lương.

Tác giả Phạm Minh Huân (2012), với bài viết “Chính sách tiền lương trong các DN: Thực tiễn và đề xuất hướng cải cách“, Tạp chí Lao động và xã hội. Bài viết đã nêu rõ nội dung chính sách tiền lương, đưa ra cái nhìn tổng quan về chính sách tiền lương trước khi Bộ luật Lao động 2012 được ban hành, đánh giá chính sách tiền lương và định hướng cải cách.

Tác giả Đinh Thu Nga (2012), với bài viết: “Một số đánh giá về hiệu quả của việc thực hiện chính sách tiền lương cho đối tượng lao động trong DN thời gian qua“, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế – xã hội số 84 năm 2012. Bài viết đã khái quát về những mốc thay đổi lớn của chính sách tiền lương, nêu những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương nói chung và tiền lương tối thiểu nói riêng của pháp luật về tiền lương trước năm 2012.

Tác giả Nguyễn Hữu Dũng (2012) với bài viết: “Những khuyến nghị nhằm đảm bảo công bằng xã hội trong phân phối tiền lương khu vực DN” đăng trên tạp chí Lao động và Xã hội số 383, năm 2010, đã nêu quan điểm chung trong phân phối tiền lương khu vực và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế phân phối tiền lương trong DN.

Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu
Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu

Các nghiên cứu, bài viết, bài báo khoa học và khóa luận Thạc sỹ trên đều đã nghiên cứu và chỉ ra những ưu nhược điểm trong việc thực thi Pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đi sâu vào vấn đề mức lương tối thiểu tại các doanh nghiệp. Do đó, một nghiên cứu về mức lương tối thiểu tại các doanh nghiệp ở U Minh cần được thực hiện.

4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

Nhiệm vụ của nghiên cứu là phân tích thực trạng mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công các thực hiện pháp luật về mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp tại U Minh.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Phạm vi nội dung: Pháp luật về mức lương tối thiểu và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp ở U Minh
 • Phạm vi thời gian: Dữ liệu nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn 2018-2020
 • Phạm vi không gian: Các doanh nghiệp tại U Minh.

5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các phạm trù của triết học Mác – Lênin mà hạt nhân là phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu Khóa luận đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nói chung và chính sách tiền lương nói riêng.

Ngoài việc sử dụng phương pháp luận, khóa luận còn sử dụng các phương pháp cụ thể sau:

 • Phương pháp phân tích, phương pháp bình luận, phương pháp diễn giải v.v được sử dụng tại Chương 1 khi nghiên cứu những vấn đề lý luận về và pháp luật về mức lương tối thiểu.
 • Phương pháp so sánh, phương pháp đánh giá, phương pháp tổng hợp được sử dụng tại Chương 2 khi nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật về mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp tại U Minh
 • Nghiên cứu này sử dụng phương pháp logic để sắp xếp các vấn đề được trình bày trong khóa luận một cách có hệ thống.

6. Kết cấu Luận văn

Ngoài lời mở đầu, tài liệu tham khảo, khóa luận được chia làm hai chương cụ thể như sau:

Chương 1 Khái quát chung về tiền lương tối thiểu và pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp

Chương 2. Thực trạng pháp  luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp và thực tiễn thi hành tại các doanh nghiệp ở U Minh

 

Kết luận luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp

Chính sách tiền lương tối thiểu là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những người lao động, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất và hiệu quả công tác, tăng 78 trưởng kinh tế và ổn định chính trị, xã hội. Khi nền kinh tế đất nước vận hành theo cơ chế thị trường và hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, việc hoàn thiện chính sách tiền lương ngày càng cần thiết và cấp bách. Trong đó, khắc phục những điểm bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành; bổ sung phương án xây dựng Luật tiền lương tối thiểu trên cơ sở lập luận chặt chẽ về pháp lý, kỹ thuật có tính đến các yếu tố chi phối, tác động tiền lương tối thiểu. Thiết kế hành lang là nhiệm vụ và định hướng hoàn thiện về chính sách cho Nhà nước; biện pháp đảm bảo cho giới chủ; phương án đối với giới thợ và vai trò của Hội đồng tiền lương quốc gia. Qua cách tiếp cận vấn đề khá đầy đủ và bám sát với thực tiễn tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cùng với đó là việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp, so sánh, phân tích kết hợp với các vụ việc xảy ra trên thực tế trong khóa luận, nhằm thống hóa lại toàn bộ những nội dung lý luận liên quan tới các quy định của pháp luật về tiền lương tối thiểu mà với những báo cáo, phân tích, thống kê trên thực tế đã cho thấy cái nhìn khách quan nhất về những bước phát triển cũng như những hạn chế còn tồn tại trong pháp luật lao động về nội dung này. Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp

Từ kết quả nghiên cứu trên, những nội dung đã được phân tích tạo tiền đề nhất định làm cơ sở để tham khảo, nghiên cứu và ứng dụng trong hoạt động xây dựng và áp dụng chính sách pháp luật về tiền lương tối thiểu trong chế định về tiền lương. Cũng từ kết quả trên, mở ra những hướng đi mới trong tiến trình hoàn thiện pháp luật về tiền lương tối thiểu, tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn trong thực tiễn thi hành pháp luật về tiền lương tối thiểu nói riêng, pháp luật về tiền lương nói chung. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng khóa luận cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Kính mong các thầy cô chỉ dẫn, các bạn đồng nghiệp góp ý để khóa luận được tiếp tục hoàn thiện với chất lượng cao hơn.

Tác giả cho rằng Khóa luận sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện quy định pháp luật về chính sách tiền lương trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tới vấn đề này, cũng như sự quan tâm của các công trình nghiên cứu tiếp theo liên quan tới vấn đề chính sách tiền lương tối thiểu trong pháp luật lao động nhằm đóng góp, bổ sung thêm các vấn đề về lý luận và thực tiễn để hoàn thiện chế định của pháp luật nhằm hoàn thiện quy định pháp luật.

Trên đây là mẫu Luận văn pháp luật về tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp mình soạn ra sơ lược cho các bạn sinh viên, học viên tham khảo để triển khai bài làm nhé, các bạn sinh viên, học viên có nhu cầu viết thuê luận văn ngành Luật có thể liên hệ với mình qua ZALO để được hỗ trợ bài làm chất lượng tốt. SĐT/ZALO : 0909232620

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*