Luận văn: Quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp theo pháp Luật

Dịch vụ viết báo cáo thực tập ngành Luật
Viết báo cáo thực tập ngành Quản lý nhà nước

Một bài luận văn thạc sĩ ngành Luật được hoàn thành cần chuẩn bị rất nhiều về thời gian, công sức. Đối với các bạn học viên Luật kinh tế, các bạn cần phải chọn được một Đề tài viết luận văn thạc sĩ Luật kinh tế phù hợp, mang tính thực tiễn và nghiên cứu. Tuy nhiên, do có quá nhiều đề tài nên các bạn vẫn còn phân vân không biết nên chọn đề tài nào cho hợp.

Vậy thì đề tài: Quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam dưới đây là một đề tài viết luận văn ngành Luật mà các bạn không nên bỏ qua. 

Đề tài: Quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Dưới đây, Luận Văn Luật còn chia sẻ thêm Đề cương viết luận văn thạc sĩ ngành Luật. Những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm viết đề cương thì có thể tham khảo, đồng thời các bạn nên chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với yêu cầu, quy định về bố cục và cấu trúc của nhà trường.

Chương 1. Khái quát về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở việt nam hiện nay 

  • 1.1. Khái niệm, đặc điểm của trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điện kiện
  • 1.2. Nội dung trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
  • 1.3. Kinh nghiệm pháp luật của một số nước quy định về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Chương 2. Thực trạng quy định và thực hiện pháp luật về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở việt nam hiện nay

  • 2.1. Thực trạng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam hiện nay
  • 2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam hiện nay

Chương 3. phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở việt nam hiện nay 

  • 3.1. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
  • 3.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam hiện nay
  • 3.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam hiện nay

Xem thêm:

Cách viết luận văn thạc sĩ Luật kinh tế

Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, Việt Nam đang là thành viên của các tổ chức quốc tế như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn hợp tác kinh tế Á- Âu, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Tổ chức Thương mại Thế giới, thời gian tới Việt Nam sẽ tham gia nhiều liên minh, liên kết, hiệp định tự do hóa thương mại khác; tiến trình hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng. Dựa trên ý tưởng mang tính nguyên tắc trong quá trình phát triển “nội lực” phải tương thích với “ngoại lực” để tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quốc gia, Nhà nước đã tiến hành cải cách hết sức mạnh mẽ, sâu rộng, khá toàn diện nhằm tạo ra hành lang pháp lý ngày càng tiến bộ, từ đó tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng và hiệu quả hơn tại Việt Nam. Trong đó, giảm bớt các thủ tục ĐKKD, là một vấn đề cấp thiết được Luật doanh nghiệp 2014 đề ra nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trên trường quốc tế.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật doanh nghiệp năm 2014, với nhiều cải cách về thủ tục thành lập doanh nghiệp được chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2015 thay thế cho Luật doanh nghiệp 2005 với nhiều đột phá trong thủ tục gia nhập thị trường cho nhà đầu tư.

Luật doanh nghiệp 2014 đã đề cập đến: Kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm, bỏ ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉ sử dụng giấy phép con đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 10 ngày theo Luật doanh nghiệp 2005 và 5 ngày theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP1 xuống chỉ còn 03 ngày; kết nối liên thông giữa thủ tục đăng ký kinh doanh với đăng ký lao động, đây là bước tiến mới trong việc phối hợp liên ngành, đăng ký kinh doanh, đăng ký lao động và bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp được tự quyết định về hình thức, số lượng, nội dung đăng ký con dấu. Vấn đề này đã tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Việc bỏ nội dung ngành, nghề kinh doanh; bỏ xác định vốn pháp định, bản sao chứng chỉ hành nghề trong Hồ sơ ĐKKD để thành lập doanh nghiệp đối với những ngành, nghề kinh doanh không nằm trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã giảm bớt phiền hà cho nhà đầu tư, đẩy nhanh việc cấp ĐKKD, phù hợp với định hướng “đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và công dân, đồng thời đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp 2013.

Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Luật đầu tư quy định với 267 ngành, nghề tại Phụ lục IV, quy định này, đã giảm bớt 119 ngành, nghề so với luật cũ quy định, mới đây, Luật sử đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 đã giảm xuống còn 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, trong thời gian kinh doanh, doanh nghiệp muốn thay đổi, hoặc đăng ký thêm ngành, nghề kinh doanh, thì chỉ cần gửi thông báo tới cơ quan ĐKKD để được cấp giấy chứng nhận ĐKKD mới.

Mặc dù, Luật doanh nghiệp 2014 đã có nhiều tiến bộ, có những khởi sắc mới trong việc cải cách trình tự, thủ tục ĐKKD nói chung và ĐKKD những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nói riêng nhưng vẫn tồn tại những bất cập, hạn chế như, số lượng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam còn nhiều ngành, nghề không nhất thiết phải đưa vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Mặc dù đã sửa đổi nhưng với con số 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vẫn được cho là quá nhiều so với các nước phát triển trong cùng khu vực mà Việt Nam đã ký kết các Hiệp định song phương. Chính điều này đã gây nhiều khó khăn cho giới đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc

ĐKKD, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cải cách thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh, mâu thuẫn với Hiến pháp là cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh. Hơn thế nữa, điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới nhiều hình thức phức tạp. Cụ thể: Yêu cầu xác định vốn pháp định, Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ ĐKKD, ký quỹ, mua bảo hiểm trách nhiệm nghề, nghiệp cho hoạt động của doanh nghiệp; mặc dù đã quy định các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng lại bắt các doanh nghiệp phải tuân theo pháp luật từng chuyên ngành khi thực hiện thủ tục ĐKKD. Bên cạnh đó, thực tiễn chỉ ra rằng, cùng với cơ chế thông thoáng thì cũng cần phải có sự quản lý chặt chẽ về mặt pháp lý, tăng cường chế tài xử phạt về hành vi gian lận trong đăng ký thành lập doanh nghiệp (theo chế tài hiện nay, việc xử phạt hành chính khi gian lận trong ĐKKD còn thấp; quy định tại Điều 20 &21 Nghị định 153/2013/NĐ – CP). Nếu giải quyết được những bất cập, vướng mắc nêu trên sẽ tạo ra những cải cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu quả và công bằng.

Chính vì vậy, vấn đề quan trọng hiện nay cần phải có sự đánh giá đầy đủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam, đặc biệt là khía cạnh những hạn chế, bất cập, tồn tại, từ đó, nhìn nhận lại nhu cầu thật sự của thị trường cần có doanh nghiệp tham gia để phát triển kinh tế như thế nào? Sau đó sẽ đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Đó cũng chính là lý do tác giả lựa chọn đề tài “Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.

Ngoài ra, hiện tại Luận Văn Luật có nhận viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Luật. Bạn nào gặp phải khó khăn, cần người hỗ trợ viết bài thì liên hệ ngay đến https://zalo.me/0917193864 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*