Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Ngân Hàng Ngành Luật

Nhật Ký Thực Tập Tại Ngân Hàng Ngành Luật
Nhật Ký Thực Tập Tại Ngân Hàng Ngành Luật

📢🛎️ Tải Nhanh !!! Tải Free !!! Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Ngân Hàng Ngành Luật là một trong những nguồn tài liệu vô cùng xuất sắc mà chắc hẳn các bạn sinh viên học chuyên ngành luật đang quan tâm và tìm kiếm, chính vì thế các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nhé. Nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là ngày tháng năm, nội dung công việc, văn bản pháp lý liên quan và cuối cùng là kết quả thực hiện. 

Ngoài ra, bên mình hiện tại đang có viết thuê báo cáo thực tập với rất nhiều đề tài đa dạng điểm cao chất lượng và phổ biến nhất hiện nay. Bạn đang loay hoay trong thời gian dài nhưng vẫn không thể hoàn thành bài báo cáo, không vấn đề gì cả chỉ cần bạn tìm đến dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0917.193.864 để được tư vấn báo giá và mọi vấn đề sẽ được giải quyết trong tích tắc.

Ngày/tháng/năm Nội dung công việc Văn bản pháp lý liên quan Kết quả thực hiện
24/02/2022 Làm quen với phòng thực tập Điều lệ ngân hàng

Quy chế tổ chức và hoạt động

Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
25/02/2022 Tìm hiểu quy chế tổ chức hoạt động của ACB Lộc Ninh Điều lệ ngân hàng

Quy chế tổ chức và hoạt động

Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
28/02/2022 Tìm hiểu về phân cấp thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban ACB Lộc Ninh Điều lệ ngân hàng

Quy chế tổ chức và hoạt động

Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
01/03/2022 Tìm hiểu về phân cấp thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban ACB Lộc Ninh Điều lệ ngân hàng

Quy chế tổ chức và hoạt động

Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
02/03/2022 Tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng: tiền gửi, cho vay, bảo lãnh, LC,… tại ACB Lộc Ninh Sách giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ACB Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
03/03/2022 Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Ngân Hàng Ngành Luật hỗ trợ mở tài khoản, mở thẻ cá nhân

Tìm hiểu quy định pháp luật về lãi suất hợp đồng vay tài sản

Bộ luật dân sự 2015

Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017

Nắm được quy trình mở tài khoản, mở thẻ cá nhân

Nắm được một số quy định về lãi suất hợp đồng vay tài sản

 

04/03/2022 Hỗ trợ mở tài khoản doanh nghiệp

Tìm hiểu quy định pháp luật về lãi suất hợp đồng vay tài sản

Bộ luật dân sự 2015

Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017

Nắm được quy trình mở tài khoản doanh nghiệp

Nắm được một số quy định về lãi suất hợp đồng vay tài sản

07/03/2022 Hỗ trợ sắp xếp, lưu hồ sơ tín dụng

Tìm hiểu quy định pháp luật về lãi suất hợp đồng vay tài sản

XEM THÊM : Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật

Bộ luật dân sự 2015

Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017

Nắm được một số quy định về lãi suất hợp đồng vay tài sản

 

08/03/2022 Hỗ trợ sắp xếp, lưu hồ sơ tín dụng

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng cho vay, lãi suất áp dụng, tranh chấp xảy ra liên quan đến hợp đồng cho vay tài sản liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nắm được thực trạng áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng cho vay tại cơ sở thực tập
09/03/2022 Hỗ trợ sắp xếp, lưu hồ sơ tín dụng

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng cho vay, lãi suất áp dụng, tranh chấp xảy ra liên quan đến hợp đồng cho vay tài sản liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nắm được cách luuw trữ và sắp xếp hồ sơ

Nắm bắt được thực trạng áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng cho vay tại cơ sở thực tập

10/03/2022 Hỗ trợ nghiệp vụ định giá tài sản

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng cho vay, lãi suất áp dụng, tranh chấp xảy ra liên quan đến hợp đồng cho vay tài sản liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nhận biết quy trình định giá xe

Nắm được thực trạng áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng cho vay tại cơ sở thực tập

11/03/2022 Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Ngân Hàng Ngành Luật hỗ trợ nghiệp vụ nhận tài sản bảo đảm, công chứng hợp đồng bảo đảm

Tìm hiểu các bản án về tranh chấp hợp đồng liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nhận biết quy trình nhận tài sản bảo đảm

Nắm được thực trạng áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng cho vay tại cơ sở thực tập

14/03/2022 Hỗ trợ hoạt động lắp POS

Tìm hiểu các bản án về tranh chấp hợp đồng liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nhận biết quy trình lắp đặt POS

Nắm được một số thông tin về tình hình cho vay lãi nặng

15/03/2022 Hỗ trợ hoạt động phát triển doanh nghiệp đổ lương

Tìm hiểu các bản án về tranh chấp hợp đồng liên quan đến lãi suất

XEM THÊM : Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Thương Mại

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Khuyến khích khách hàng đổ lương tại ACB, mở thẻ, mở tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp

Nắm được một số thông tin về tình hình cho vay lãi nặng

16/03/2022 Hỗ trợ hoạt động phát triển doanh nghiệp đổ lương

Tìm hiểu những bất cập trong việc áp dụng quy định pháp luật và đề xuất giải pháp

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Khuyến khích khách hàng đổ lương tại ACB, mở thẻ, mở tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp

Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

17/03/2022 Hỗ trợ hoạt động phát triển sản phẩm ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp

Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Ngân Hàng Ngành Luật  tìm hiểu những bất cập trong việc áp dụng quy định pháp luật và đề xuất giải pháp

 

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ACB, mở thẻ, mở tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp

Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

18/03/2022 Hỗ trợ hoạt động phát triển sản phẩm ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp

Tìm hiểu những bất cập trong việc áp dụng quy định pháp luật và đề xuất giải pháp

 

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ACB, mở thẻ, mở tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp

Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

 

NHẬN XÉT

Nhận xét của người hướng dẫn trực tiếp tại nơi thực tập:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                         

                                                                              Ký tên

Nhận xét của thủ trưởng nơi thực tập:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                             Ký tên và đóng dấu

Trên đây là toàn bộ Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tại Ngân Hàng Ngành Luật hoàn toàn hay mà mình cũng đã chia sẻ và gửi gấm đến cho các bạn cùng xem và tham khảo. Nếu như nguồn tài liệu mình triển khai trên đây chưa đủ để làm bạn hài lòng thì hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với đa dạng đề tài và các ngành nghề thông dụng nhất hiện nay. Nếu bạn đang thật sự gặp khó khăn trong quá trình làm bài thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến nhận viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0917.193.864 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*