Download Nhật Ký Thực Tập Ngành Luật tại UBND Xã/ Phường

Rate this post

Nhật ký thực tập ngành Luật tại UBND được rất nhiều bạn sinh viên tìm kiếm trên Google. Tuy nhiên, đa số các bài viết được chia sẻ một cách chung chung, không cụ thể. Nên các bạn khó lòng tham khảo. Và nhật ký thực tập là yêu cầu bắt buộc mà GVHD thường yêu cầu sinh viên khi nộp bản cứng bài báo cáo thực tập/ báo cáo tốt nghiệp ngành Luật phải có.

Ở các bài viết trước, Luận văn luật đã chia sẻ các bạn những mẫu Nhật ký thực tập tại Công ty, Nhật ký thực tập tại Tòa án, Nhật ký thực tập tại Viện kiểm sát,.. Thì bài viết này, Admin chia sẻ đến các bạn mẫu Nhật ký thực tập ngành Luật tại UBND Xã/ Nhật ký thực tập ngành Luật tại UBND Phường.

Ngoài ra, trong quá trình làm bài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật/ khóa luận ngành Luật/ luận văn ngành Luật. Mà các bạn gặp khó khăn thì hãy inb đến Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp thuê ngành Luật của Luận văn luật. Đội ngũ của Admin sẵn sàng hỗ trợ các bạn 24/7.

Xem thêm bài viết khác:

NHẬT KÝ THỰC TẬP NGÀNH LUẬT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN

Nhật ký thực tập ngành Luật tại đơn vị thực tập

Người thực tập: Tô Hòng My
Nơi thực tập: Ủy ban nhân dân Phương 11 Quận Phú Nhuận
Thời gian thực tập: Từ 18/11/2019 đến 26/01/2020

NỘI DUNG NHẬT KÝ THỰC TẬP NGÀNH LUẬT TẠI UBND XÃ/ PHƯỜNG

Tuần Công việc & Nhiệm vụ Việc đã thực hiện Kinh nghiệm
Tuần 1

Từ ngày 18/11/2019 đến 24/11/2019

– Tơi địa điểm thực tập tại UBND phương 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

– Được văn phòng 1 cửa giới thiệu lên gặp lãnh đạo phương 11, quận Phú Nhuận và được gặp gỡ người hướng dẫn

– Được lãnh đạo phân công về thực tập tại phòng tư pháp – hội tịch

Làm quen với cán bộ, nhân viên trong phòng Tư pháp – Hộ tịch. Tiếp cận và tìm hiểu môi trường làm việc mới.

Được nghe phổ biến nội quy và quy định của phòng

Nghiên cứu và tìm hiểu các thông tin có liên quan đến cơ sở thực tập

– Làm quen với cán bộ, nhân viên trong phòng Tư pháp – Hộ tịch. Tiếp cận và tìm hiểu môi trường làm việc mới.

Học cách photo in ấn văn bản và được giao đánh văn bản

Viết nhật ký thực tập tuần

Tiến hành gặp và làm quen với cơ sở vật chất của UBND phương 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

– Tiến hành tìm hiểu cơ sở vật chất,  tổ chức cơ cấu và xem xét các văn bản về việc thành lập và phát triển UBND phương 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và Đã nhờ anh chị trong cơ quan hướng dẩn cách photo văn bản, đồng thời quan sát cố ghi nhớ

 

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định về giờ giấc làm việc của cơ quan hành chính nhà nước

– Có thái độ tôn trọng và chấp hành nghiêm túc các công việc mà người hướng dẫn đưa ra,

Tuần 2

Từ ngày 25/11/2019 đến 01/12/2019

– Tiến hành làm quen các anh chị tại phòng tư pháp – hộ tịch nói chung

ọc và tìm hiểu trình tự thủ tục, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh, giấy khai sinh, giấy khai tử.

– Được người hướng dẫn thực tập hướng dẫn công tác của bộ phận một cửa về: tư pháp, hộ tịch hộ khẩu và hộ tịchcủa UBND phường chỉ rõ các điều thắc mắc của bản thân về hoạt động ĐKKH tại đơn vị và nhờ người hướng dẫn về trình tự tại đơn vị.

Viết nhật ký thực tập tuần

– Thích nghi với môi trường làm việc của bộ phận một cửa.

– Hiểu rõ quy định , nội quy làm việc của bộ phận một cửa và các quy định trong việc đăng ký khai sinh tại

– Điều chỉnh thái độ làm việc nghiêm túc nhằm bắt kịp với quá trình hoạt động của UBND phương 11, quận Phú Nhuận
Tuần 3

02/12/2019 đến 08/12/2019

– Tham gia các hoạt động và tiến hành nghiên cứu về vấn đề Chuyển giấy chứng nhận đăng kí khai sinh cho chủ tịch kí.

– Sắp xếp tờ khai đăng kí khai sinh, dọn dẹp văn phòng ngăn nắp.

Hướng dẫn công dân viết tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ghi chép thông tin người đến đăng kí kết hôn, đăng kí giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vào sổ lưu trữ.

Đọc hỏi đáp về đăng kí hộ tịch

Viết nhật ký thực tập tuần

– Học và nắm vững quy định về Đăng ký khai sinh và các vấn đề có liên quan đến hộ tịch trên địa bàn

– Nghiên cứu các quy định về ĐKKH trong thực tế.

 

– Nắm vững cách thức hoạt động của hoạt động hộ tịch trên địa bàn phương 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thông qua các quy chế…

Hoàn thành tốt công việc được giao.Tiến hành hỏi người hướng dẫn về quy định đăng kí hộ tịch.

Tuần 4

09/12/2019 đến 15/12/2019

Tham gia hoạt động của UBND phường.

Tiến hành nghiên cứu các quy định về ĐKKH:

+ Luật HN&GĐ

+ Luật hộ tịch

+ Luật cư trú

+ Các văn bản hướng dẫn thi hành

– Đóng dấu văn bản

– Nghiên cứu quy trình về đăng ký khai sinh

– Tìm kiếm tài liệu cho bài báo cáo và khóa luật tốt nghiệp

– Viết nhật ký thực tập tuần

–  ghi chép và tổng hợp các kinh nghiệm từ người hướng dẫn trong việc tiến hành đăng ký khai sinh trong thực tế

– Có các nguồn tài liệu về đăng ký khai sinh để phục vụ cho việc nghiên cứu và áp dụng trong thực tế

– Chú trọng việc tập trung, học tập kinh nghiệm đảm bảo tính nghiêm túc, chính xác trong quá trình làm việc.

– Tiến hành phối hợp nhịp nhàng với các cán bộ, người hướng dẫn tại bộ phận Tư pháp – Hộ tịch

Tuần 5

16/12/2019 đến 22/12/2019

– Giúp việc cho cán bộ hướng dẫn trong công tác hằng ngày

– Hỏi ý kiến người hướng dẫn về đề tài ĐKKH và thực tiễn tại đơn vị

Photo mẫu đăng ký giấy tờ các loại.

Tìm hiểu về thủ tục ĐKKH tại đơn vị trong những năm trở lại đây

Dọn dẹp văn phòng.

Chuyển giấy chứng nhận đăng kí khai sinh cho chủ tịch kí.

Viết nhật ký thực tập của tuần

Ghi chép thông tin người đến đăng kí khai sinh, đăng kí giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vào sổ lưu trữ.

Giúp cho cán bộ nhập thông tin lưu trữ về ĐKKH

– Kết quả thực hiện là đã giúp đỡ cho người hướng dẫn trong việc sắp xếp, lưu hồ sơ và nghiên cứu về những điểm không rõ trong báo cáo về đăng ký khai sinh của địa phương trong quá trình áp dụng pháp luật

Chuyển giấy chứng nhận đăng kí khai sinh chủ tịch xã ký.

Hoàn thành công việc được giao

Tăng cường kỹ năng giao tiếp, rèn luyện và tiếp thu kinh nghiệm đã học hỏi được giữa cá nhân và người hướng dẫn trong thực tế.
Tuần 6

23/12/2019 đến 29/12/2019

– Tham gia hoạt động của Bộ phận một cửa

– Sắp xếp hồ sơ cho các anh/chị của bộ phận

– Nghiên cứu hồ sơ đăng ký kết hôn trên địa bàn phường 11 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

Tìm kiếm tài liệu phục vụ cho bài báo cáo, bắt đầu viết báo cáo.

viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Kết quả nghiên cứu đảm bảo cho việc viết khóa luận của sinh viên

– biết được thực tiễn áp dụng quy định về đăng ký khai sinh trong thực tế

– Hệ thống và tổng hợp các tài liệu cần thiết để xây dựng và hoàn thiện báo cáo thực tập tại đơn vị.
Tuần 7

30/12/2019 đến 05/01/2020

– Xây dựng đề cương và đề nghị người hướng dẫn chỉ rõ và hoàn thiện các vấn đề về bài báo cáo thực tập tại UBND phương 11, quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

– Xây dựng và đề nghị người hướng dẫn được tiếp xúc với các vụ việc đăng ký khai sinh trên địa bàn phương 11, quận Phú Nhuận

Tiến hành hoàn thiện và viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Định hướng được nghiên cứu và hoàn thiện được tài liệu để viết đề tài và báo cáo thực tập tốt nghiệp

– tiến hành viết Báo cáo và nhật ký thực tập

Tiếp thu và hoàn thiện được quy trình ĐKKH và các thủ tục ĐKKH tại UBND cấp xã, phường theo quy định và thực tiễn áp dụng tại UBND phương 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Tuần 8

06/01/2020 đến 12/01/2020

– Tham gia hoạt động của đơn vị thực tập

– Viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ về ĐKKH và hướng dẫn về thủ tục đăng ký khai sinh cho công dân

Hoàn thiện các hồ sơ về ĐKKH cho công dân trên địa bàn

– Giúp việc theo yêu cầu của người hướng dẫn

– Biết được các hoạt động của UBND phương 11, quận Phú Nhuận

– Hoàn thiện Nhật ký thực tập

– Thu thập tài liệu

– Học tập được kỹ năng của người hướng dẫn

– Thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của người hướng dẫn thực tập

– Đưa ra câu hỏi và đề xuất đề nghị người hướng dẫn giải đáp thắc mắc

Tuần 9

13/01/2020 đến 18/01/2020

– Tóm tắt lại quy trình về ĐKKH trên địa bàn và có sự so sánh giữa các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng trong thực tiễn ở nước ta hiện nay mà cụ thể là UBNP phương 11, quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống các công việc cần làm cho các bài báo cáo thực tập. Hoàn thành và đưa cho người hướng dẫn góp ý

Nhận lại báo cáo thực tập đã được góp ý và tiến hành chỉnh sửa

– Đưa ra những câu hỏi và đề nghị người hướng dẫn giải đáp

– Đề xuất người hướng dẫn đưa ra những tài liệu và được phô tô tài liệu

– Viết và chỉnh sửa, đưa nhật ký cho người hướng dẫn chỉ rõ những điểm cần sửa chữa

– Biết thực tiễn áp dụng các quy định về Đăng ký khai sinh tại UBND phương 11, quận Phú Nhuận

– Biết các giao tiếp

– nghiên cứu những khó khăn, bất cập về ĐKKH trong thực tiễn và lý luận

– Lắng nghe các kinh nghiệp của cán bộ tư pháp trong giải thích và chỉ dẫn cho công dân về thủ tục ĐKKH

– Phối hợp nhịp nhàng trong quá trình ĐKKH đất đai trong thực tế

 

Tuần 10

19/01/2020 đến 26/01/2020

– Xin được cung cấp tài liệu hồ sơ về đăng ký khai sinh trên địa bàn và tiến hành hoàn thiện bài báo cáo thực tập.

– Chỉnh sửa Nhật ký và báo cáo thực tập

– Hoàn thiện báo cáo và Nhật ký thực tập

Tổng hợp các nội dung mà mình đã học hỏi trong quá trình tiến hành thực tập tại UBND phương 11, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

– Kết thúc thực tập và xin đánh giá, nhận xét và quá trình thực tập tại cơ sở. Tiến hành hoàn thiện các thủ tục cần thiết để kết thúc đợt thực tập tại đơn vị đã được phân công.

– Hoàn thiện về nhật ký và học hỏi được kỹ năng áp dụng trong hoạt động đăng ký khai sinh trong thực tế

– Hoạt động chức năng và nhiệm vụ của UBND và bộ phận một của của UBND

 

– Học tập được kỹ năng hòa giải và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về đăng ký khai sinh trong thực tế ở nước ta hiện nay.

Ở trên đây, là Mẫu viết Nhật ký thực tập ngành Luật tại UBND Xã/ Nhật ký thực tập ngành luật tại UBND Phường mà Admin chia sẻ đến các bạn. Bài viết này nội dung đầy đủ, form viết nhật ký tiêu chuẩn của trường. Tuy nhiên, các bạn cần chỉnh sửa lại nội dung, ngày tháng sang cho phù hợp với địa phương thực tập và công việc thực tập của bản thân. Để tránh bị trùng lặp nhé.

Hãy liên hệ đến Dịch vụ viết báo cáo thực tập ngành Luật thuê của Admin bằng cách liên hệ qua Zalo: https://zalo.me/0917193864 . Thêm vào đó, các bạn có ý tưởng, suy nghĩ, cảm nhận và thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận bên dưới cho admin biết nhé. 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo