Quy Định Của Pháp Luật Về Thời Gian Làm Việc Nghỉ Ngơi – CTY Minh Hòa Thành

Rate this post

Trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt , vì vậy việc hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học, thực sự trở thành việc làm tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp nói chung, Công ty Minh Hòa Thành nói riêng. Hoàn thiện công tác tổ chức lao động một cách khoa học không những đảm bảo nâng cao vai trò, chức năng chủ đạo trong sản xuất kinh doanh mà còn là nhân tố cơ bản quyết định cho sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

Triển khai một đề tài không quá mới lạ, Luận Văn Luật hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về đề tài cũng như tham khảo thêm chút thông tin về công ty Minh Hòa Thành. Chúc các bạn làm bài thật tốt!

MỤC LỤC

Phần mở đầu:

 1. Lý do chọn đề tài:
 2. Mục đích. 2
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Phần nội dung:

Phần 1: Tổng quan về công ty TM-DV-XNK Minh Hoà Thành. 

 • 1.1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển.
 • 1.2.Chức năng và nhiệm vụ,tôn chỉ hoạt động của công ty.
 • 1.2.1. Chức năng.
 • 1.2.2. Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động
 • 1.3.Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị
 • 1.4. Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của Công ty.
 • 1.4.1.Đặc điểm về sản phẩm..
 • 1.4.2. Đặc điểm về lao động.
 • 1.4.2. Đặc điểm công nghệ và thiết bị của Công ty.
 • 1.4.3. Cơ cấu về vốn và nguồn vốn của Công ty.
 • 1.4.4.  Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.

Phần 2: Thực trạng và giải pháp về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại công ty TNHH TMDV Minh Hòa Thành. 

 • 2.1. Thực trạng pháp luật về thời giờ làm việc.
 • 2.1.1. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn:
 • 2.1.2. Thời giờ làm việc rút ngắn.
 • 2.1.3. Thời giờ làm thêm..
 • 2.1.4. Thời giờ làm việc ban đêm:
 • 2.1.5. Thời giờ làm việc linh hoạt
 • 2.2. Thực trạng pháp luật về thời giờ nghỉ ngơi
 • 2.2.1. Thời giờ nghỉ có hưởng lương
 • 2.2.1.1. Thời giờ nghỉ giữa ca, nghỉ chuyển ca.
 • 2.2.1.2. Nghỉ lễ, tết
 • 2.2.1.3. Nghỉ hàng năm..
 • 2.2.1.4. Nghỉ về việc riêng.
 • 2.2.2. Thời giờ nghỉ không hưởng lương.
 • 2.2.2.1. Nghỉ hàng tuần.
 • 2.2.2.2. Nghỉ không hưởng lương theo thỏa thuận.
 • 2.2. Thực trạng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại công ty TNHH TMDV Minh Hòa Thành.
 • 2.2.1.Bản thoả ước lao động tại công ty Minh Hòa Thành:
 • 2.2.2. Điều kiện lao động, chế độ làm việc, nghỉ ngơi:
 • 2.2.3. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động.
 • 2.2.4. Định mức lao động:
 • 2.2.5. Môi trường làm việc.
 • 2.2.6.Các hình thức kích thích vật chât & tinh thần đối với người lao động.
 • 2.3. Đề xuất, kiến nghị:
 • 2.3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 • 2.3.2. Một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 • 2.3.3. Với công ty Minh Hòa Thành:

KẾT LUẬN..

TÀI LIỆU THAM KHẢO..

PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Lý do chọn đề tài:

Thực tập tốt nghiệp là một yêu cầu cần thiết đối với mỗi sinh viên trước khi kết thúc khoá học . Đây là phương pháp thực tế hóa kiến thức giúp cho sinh viên khi ra trường có thể vững vàng, tự tin hơn để đáp ứng được yêu cầu cuả xã hội nói chung và của các công việc nói riêng .Trong thời gian thực tập này sinh viên được tiếp cận với tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như quan sát để học tập phong cách và kinh nghiệm làm việc, học hỏi nhiều nội dung trong thực tế đồng thời để phát hiện ra những kiến thức chưa đầy đủ từ đó bổ sung, bù đắp chúng trước khi ra trường.

Bên cạnh đó, pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là một trong những quy định quan trọng của pháp luật lao động, vì nó liên quan thiết thực đến đời sống và việc làm của người lao động. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực này ngày càng nhiều và phổ biến, các vi phạm về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi chủ yếu là vi phạm trong việc tăng thời giờ làm việc tiêu chuẩn, tăng số giờ làm thêm vượt quá mức cho phép, giảm và cắt bớt thời gian nghỉ ngơi của người lao động v.v. Các hành vi vi phạm về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp may mặc, thủy sản, da giày v.v. Các vi phạm này không những xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động mà còn tác động tới gia đình và một phần tới xã hội nói chung. Một trong những lý do chính dẫn tới các cuộc đình công trong thời gian gần đây là việc người lao động bị yêu cầu làm việc tăng ca, bị cắt bớt thời giờ nghỉ ngơi.

Với bản thân là một sinh viên chuyên ngành luật, mục tiêu đặt ra cho 06 tuần thực tập của em là học hỏi thêm những kinh nghiệm thực tế đồng thời được trực tiếp tìm hiểu những công việc liên quan đến chuyên ngành đã học. Được sự giới thiệu của nhà trường và đồng ý của Công ty TNHH TMDV Minh Hòa Thành em đã được thực tập ở đây .Trong quá trình thực tập tổng hợp, em đã tiếp cận được một số nội dung về hoạt động kinh doanh chung của Công ty , và công tác tổ chức lao động tại đơn vị. Đó cũng là lý do em chọn đề tài QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV XNK MINH HÒA THÀNH”

Vì điều kiện thời gian có hạn với cách tiếp cận , tìm hiểu và phân tích tình hình thực tế còn nhiều hạn chế , nên bản báo cáo này không thể tránh khỏi thiếu sót . Em rất mong được sự đóng góp, bổ sung, sửa chữa của các Thầy, Cô giáo, và toàn thể cán bộ công nhân viên đơn vị thực tập. Xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn : …………………. , cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH TMDV Minh Hòa Thành đã nhiệt tình giành thời gian quý báu giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành bài báo cáo thực tập này .

Bản luận văn của em gồm 2 phần :

 • Phần 1: Tổng quan về công ty TNHH TMDV Minh Hòa Thành
 • Phần 2: Thực trạng và giải pháp về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại công ty TNHH TMDV Minh Hòa Thành – Giải pháp và kiến nghị

Xem thêm:

2. Mục đích

Mục đích nghiên cứu của đề tài được cụ thể hóa ở những nhiệm vụ nghiên cứu sau:

– Khái quát chung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Làm rõ thực trạng pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi ở công ty Minh Hòa Thành;

– Đánh giá những ưu điển, nhược điểm của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và thực hiện các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi ở công ty Minh Hòa Thành;

– Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi ở công ty Minh Hòa Thành.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Chuyên đề tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Các quy định cụ thể của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong mối quan hệ so sánh với các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của các nước trong khu vực và trên thế giới và các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động.

Trong quá trình nghiên cứu về vấn đề này, Tác giả đã vận dụng những phương pháp của chủ nghĩa Mác- Lênin như phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, tư tương Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển lực lượng lao động ở Việt Nam trong giai đoạn mới. Ngoài ra, Bài luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp diễn giải và quy nạp.

Trên đây là bài mẫu mình làm sơ lược để các bạn có thể tham khảo, nếu bạn nào trong quá trình làm bài có gặp khó khăn hoặc có nhu cầu muốn sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Ngành Luật thì hãy liên hệ với Luận Văn Luật qua sđt zalo: https://zalo.me/0917193864

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo