Báo cáo thực tập: Thực trạng quy định của pháp luật việt nam về đấu giá hàng hóa

Đề tài Luật Dân sự viết báo cáo thực tập

Đề tài: Pháp luật Việt Nam về đấu giá hàng hóa – Thực trạng và giải pháp. Đây là một đề tài báo cáo thực tập ngành Luật dành cho các bạn sinh viên chưa chọn được đề tài viết báo cáo. Đặc biệt những bạn sinh viên muốn thử thách bản thân với Đề tài báo cáo thực tập ngành Luật này. 

Bởi vì đây là một Đề tài viết báo cáo thực tập ngành Luât mà rất ít bạn sinh viên ngành Luật chọn viết bài. Vì vậy, các bạn sẽ không bị lo vấn đề trùng đề tài. Nhưng thay vào đó, với Đề tài này các bạn sinh viên cần phải nắm rõ các kiến thức chuyên ngành và có kinh nghiệm thực tế để triển khai viết báo cáo thực tập ngành Luật

Lời mở đầu  

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Phương Pháp nghiên cứu
 6. Kết cấu của đề tài

Dưới đây, Luận Văn Luật chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Luật – thuộc lĩnh vực Luật Kinh Tế một Đề cương chi tiết báo cáo thực tập với đề tài: Pháp luật quy định về đầu giá hàng hóa – Thực trạng và giải pháp

Đề cương chi tiết: Thực trạng quy định của pháp luật việt nam về đấu giá hàng hóa

Chương 1: Khái quát về đấu giá hàng hóa

1.1. Lịch sử về hoạt động bán đấu giá hàng hóa

1.2. Khái niệm và đặc điểm của đấu giá hàng hóa                        

1.3. Vai trò của đấu giá hàng hóa

1.4. Các nguyên tắc đấu giá   

 • 1.4.1 Nguyên tắc công khai
 • 1.4.2. Nguyên tắc trung thực
 • 1.4.3. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia

1.5. Các hình thức đấu giá hàng hóa          

1.6. Thủ tục đấu giá hàng hóa                    

 • 1.6.1. Lập hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hóa
 • 1.6.2 Xác định giá khởi điểm
 • 1.6.3 Chuẩn bị bán đấu giá hàng hóa
 • 1.6.4 Tiến hành bán đấu giá
 • 1.6.5. Hoàn thành văn bản đấu giá hàng hóa

1.7. Phân biệt đấu giá hàng hóa trong TM và đấu giá tài sản trong dân sự

 • 1.7.1. Về cơ sở pháp lý
 • 1.7.2. Tài sản bán đấu giá
 • 1.7.3. Về chủ thể trong quan hệ đấu giá
 • 1.7.4. Về tính chặt chẽ trong hoạt động đấu giá

        Xem thêm: Báo cáo thực tập ngành Luật tại Công ty Luật TNHH viết như thế nào?

Chương 2: Thực trạng quy định của pháp luật việt nam về đấu giá hàng hóa. giải pháp nhằm hoàn thiện

2.1. Thực trạng quy định của pháp luật về  đấu giá hàng hóa             

 • 2.1.1. Thực trạng quy định của pháp luật về điều kiện để tham gia đấu giá
 • 2.1.2. Bất cập trong quy định về hậu quả pháp lý của trường hợp rút lại giá đã trả và từ chối mua hàng

2.2. Định hướng việc hoàn thiện quy định của pháp luật về đấu giá hàng hóa

 •  2.2.1. Hoàn thiện pháp luật về đấu giá hàng hóa phải đặt trong tổng thể chung của việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật thương mại, đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ, thống nhất và khả thi của pháp luật.
 • 2.2.2. Hoàn thiện pháp luật về đấu giá hàng hóa phải phù hợp với chính sách phát triển thương mại của nước ta
 • 2.2.3. Hoàn thiện pháp luật về đấu giá hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  Xem thêm: 12 Đề tài báo cáo thực tập Luật quyền lợi người tiêu dùng   

2.3. Một số kiến nghị với nhà làm luật trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh về hoạt động đấu giá hàng hóa

2.4. Các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định PL về đấu giá hàng hóa

Bên trên là Đề cương chi tiết báo cáo thực tập Luật: Pháp luật quy định đấu giá hàng hóa – Thực trạng và giải pháp. Các bạn tham khảo và chỉnh sửa lại sao cho khớp với yêu cầu của GVHD nha.

Ngoài ra, Luận Văn Luật có nhận Viết thuê báo cáo thực tập ngành Luật hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thiện bài viết một cách tốt nhất https://zalo.me/0917193864

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*