Luận văn quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án và tổ chức đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân

Báo cáo thực tập Luật hình sự

Với đề tài viết luận văn tốt nghiệp ngành Luật hình sự về Quyền công tố và viện kiểm sát, các bạn sinh viên nào chưa có đề tài hoặc muốn thử thách bản thân ở các đề tài mới lạ hơn, thì bài viết này là gợi ý hay dành cho bạn. 

Nghiên cứu về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với các vụ án nói chung và các vụ án về tổ chức đánh bạc, đánh bạc nói riêng là vấn đề quan trọng, đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức. Cũng vì lí do đấy, mà Luận Văn Luật muốn chia sẻ Đề tài luận văn tốt nghiệp Luật hình sự: “Quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án và tổ chức đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân“.

Đề tài: Quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc của viện kiểm sát nhân dân

Do các bạn lần đầu viết luận văn tố nghiệp ngành Luật, nên chưa có nhiều kinh nghiệm viết bài cũng như xây dựng một đề cương chi tiết luận văn. Vì thế mà Luận Văn Luật đã chia sẻ kèm theo một Đề cương mẫu viết luận văn tốt nghiệp ngành Luật với đề tài trên. 

Các bạn tham khảo và điều chỉnh lại sao cho phù hợp với yêu cầu của giáo viên và quy định bộ cục nha trường nhé!

Chương 1: Nhận thức chung về thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra của viện kiểm sát nhân dân và thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc

1.1. Nhận thức về điều tra tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân

 • 1.1.1. Nhận thức về tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và hoạt động điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc
   • 1.1.1.1. Khái niệm
   • 1.1.1.2. Dấu hiệu đặc trưng và pháp lý của tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc
   • 1.1.1.3. Phân biệt tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc
   • 1.1.1.4. Nhận thức về hoạt động điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc
 • 1.1.2. Nhận thức về hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân
   • 1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, mục đích, nguyên tắc
   • 1.1.2.2. Cơ sở pháp lý
   • 1.1.2.3. Nội dung quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự
   • 1.1.2.4. Biện pháp tiến hành
   • 1.1.2.5. Quan hệ phối hợp

1.2. Thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

 • 1.2.1. Tình hình diễn biến, động thái , cơ cấu, tính chất và đặc điểm của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
 • 1.2.2. Tình hình kết quả hoạt động điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
 • 1.2.3. Thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

1.3. Nhận xét, đánh giá chung

 • 1.3.1. Những kết quả đã đạt được
 • 1.3.2. Hạn chế, thiếu sót
 • 1.3.3.  Nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót

Một số bài viết các bạn có thể tham khảo thêm:

Chương 2: Dự báo  và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động  thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc của viện kiểm sát nhân dân       

2.1. Dự báo tình hình và các yếu tố tác động

2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân

 •           2.2.1. Giải pháp bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật đối với hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân
 •           2.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật đối với hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân
 •           2.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Ngoài ra, có rất nhiều bạn sinh viên đã từng tâm sự với Luận văn Luật rằng do cuộc sống quá bận rộn, sức khỏe bạn yếu kém nên không thể ngồi viết bài luận văn tốt nghiệp ngành Luật. Hoặc cũng có bạn kinh nghiệm và kỹ năng viết bài rất kém, thao tác word chậm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng bài luận văn tốt nghiệp Luật hình sự.

Đừng lo lắng, vì đã có Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành Luật của Luanvanluat.com rồi. Các bạn chỉ cần liên hệ đến Zalo: 0917193864

, gửi thông tin đề tài cụ thể và kèm theo yêu cầu viết bài sẽ có ngay nhân viên tư vấn và báo giá chi tiết đến các bạn.

Và cuối cùng, mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Luật một đoạn lời mở đầu cho bài luận văn tốt nghiệp Luật hình sự. Các bạn tham khảo thấy hay thì hãy chia sẻ và đánh giá 5 sao cho mình nhé!

Viết lời mở đầu luận văn tốt nghiệp Luật hình sự

Lời mở đầu

Trong những năm qua đất nước ta thực hiện đường lối đổi mới đã đem lại những chuyển biến hết sức tích cực: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; nghèo đói giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, an ninh được bảo đảm. Cùng với sự phát triển của xã hội, quyền con người được xem là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của các xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển và bản sắc văn hóa. Với vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi việc đảm bảo tốt hơn quyền con người là mục tiêu hướng tới của mình để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.

Quận Nam Từ Liêm là một trong 12 quận nội thành của thành phố Hà Nội, nằm phía Tây của thủ đô, giáp với nhiều quận khác của trung tâm thành phố Hà Nội, quận được coi là địa bàn phức tạp về các loại tội phạm, có vị trí hết sức quan trọng trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Những năm gần đây, lợi dụng đặc điểm địa bàn tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng hoạt động trên địa bàn Nam Từ Liêm có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm, phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh. (có số liệu chứng minh)

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra đối với các loại tội phạm nói chung và tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng. Trong những năm qua Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tăng cường các biện pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với các vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đã thu được những kết quả nhất định. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những thiếu sót nhất định, hiệu quả chưa cao. Xuất phát từ thực tế trên, trên cơ sở nghiên cứu các văn bản liên quan đến tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc và thực tế quá trình sau 6 tháng thực tập tại quận Nam Từ Liêm, yêu cầu đòi hỏi những lí luận và thực tiễn về nâng cao vai trò trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài: Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*