Tiểu luận Kỹ Năng Nghề Luật Phân tích các kỹ năng của Luật Sư

Rate this post

Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Nghề Luật Phân Tích Các Kỹ Năng Luật Sư cần sử dụng trong quá trình thực hiện nghề nghiệp của mình (lấy ví dụ minh hoạ cho các phân tích)? Bài tiểu luận mang tính chất tham khảo cho các bạn sinh viên nhé.

I. Phần mở đầu Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Nghề Luật Phân Tích Các Kỹ Năng Luật Sư

1 Lý do lựa chọn đề tài

Nghề luật sư là một trong những nghề luật thuộc xã hội pháp quyền, theo đó luật sư hành nghề và tổ chức hành nghề luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng một cách độc lập và chuyên nghiệp; được khách hàng trả thù lao và chi phí theo quy định của pháp luật và quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, góp phần bảo vệ công lý trong xã hội.

Nghề luật sư là một nghề giữ vai trò quan trọng trong xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích về mặt pháp lý của nhiều chủ thể khác nhau. Đồng thời với vai trò là một ngành dịch vụ, nghề luật sư cũng có những cạnh tranh nhất định, đòi hỏi mỗi người luật sư khi hành nghề vừa phải bồi dưỡng kiến thức pháp lý vừa rèn luyện cho bản thân những kỹ năng hành nghề cần thiết khác nhau. Tuy nhiên đó là nhữg ký năng gì và được sử dụng trong những hoạt động nào của nghề luật sư lại là điều cần phải trải qua quá trình tích luỹ, tổng hợp mới có thể xác định được.

Xuất phát từ những lý do trên, em đã lựa chọn đề tài: Phân tích các kỹ năng mà một luật sư cần sử dụng trong quá trình thực hiện nghề nghiệp của mình (lấy ví dụ minh hoạ cho các phân tích)? làm đề tài bài Tiểu luận kết thúc môn Kỹ năng nghề luật của mình. Qua đó, em có thể tìm hiểu và nghiên cứu rõ hơn các kỹ năng cần thiết đối với một luật sư trong quá trình thực hiện nghề nghiệp để có thể áp dụng vào thực tiễn hành nghề của ban thân.

2. Kết cấu bài Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Nghề Luật Phân Tích Các Kỹ Năng Luật Sư

Để triển khai nghiên cứu đề tài này, em chia nội dung bài Tiểu luận theo kết cấu gồm 4 phần theo từng kỹ năng của luật sư như sau:

Phần 1: Kỹ năng nghe, đọc, hỏi, lập luận và tranh luận của luật sư

Phần 2: Kỹ năng nói và viết

Phần 3: Kỹ năng tra cứu, sử dụng pháp luật và suy luận luật học

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Nghề Luật Phân tích vai trò của đạo đức nghề luật

XEM THÊM ==> Danh sách 999 bài mẫu tiểu luận ngành Luật

XEM THÊM ==> Tiểu Luận Luật Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật

II. Phần Nội Dung Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Nghề Luật Phân Tích Các Kỹ Năng Luật Sư

Kỹ năng hiểu theo cách đơn giản và chung nhất chính là năng lực, khả năng, sự thành thạo của một người trong một công việc nhất định, là năng lực, khả năng của một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh, về kiến thức hoặc kinh nghiệm được sử dụng để giải quyết tình huống hay công việc phát sinh trong cuộc sống. Cũng giống như những ngành nghề khác trong xã hội, để hành nghề luật sư một cách có hiệu quả, đạt kết quả cao cũng đòi hỏi phải sử dụng những kỹ năng nhất định phù hợp với tính chất cũng như đặc trưng công việc.

Để hành nghề luật sư thành công, luật sư cần có nhiều kỹ năng khác nhau. Theo đó, ở góc độ quan hệ giữa cái chung và cái riêng, kỹ năng hành nghề luật sư được cấu thành bởi Kỹ năng chung hay còn được gọi là kỹ năng bổ trợ chung và Kỹ năng chuyên ngành khi luật sư hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể nào đó về pháp luật. Kỹ năng mềm bổ trợ là các kỹ năng mà bất kỳ luật sư nào, hành nghề trên lĩnh vực pháp luật nào cũng phải rèn luyện, tích luỹ. Kỹ năng chuyên ngành là những kỹ năng chuyên sâu, riêng biệt ở mộ lĩnh vực về pháp luật. Hai loại kỹ năng này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, kỹ năng mềm bổ trợ cho kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng chuyên ngành làm cụ thể, sâu sắc thêm cho kỹ năng mềm.[1]

Chính bởi sự đặc trưng, riêng biệt liên quan đến tính chất ngành nghề cụ thể mà kỹ năng chuyên ngành không cố định đối với bất kỳ ngành nghề nào mà luật sư theo, ví dụ như: kỹ năng hành nghề tư vấn pháp luật và hợp đồng, kỹ năng tranh tụng trong vụ án hành chính, đại diện pháp lý. Chính vì vậy, trong phạm vi bài tiểu luận này sẽ chỉ nhắc và đề cập đến những kỹ năng mềm mà một luật sư cần sử dụng trong quá trình hành nghề của mình. Cụ thể bao gồm:

1.Kỹ năng nghe, đọc, hỏi, lập luận và tranh luận của luật sư

Đây là nhóm kỹ năng được luật sư sử dụng trong việc thu thập thông tin để giải quyết vấn đề pháp lý trong công việc. Chi tiết như sau:

Thứ nhất, đối với kỹ năng nghe.

Trong nghề luật sư, với vai trò là một ngành nghề dịch vụ, điều quan trọng đầu tiên là phải thấu hiểu khác hàng. Để làm tốt điều này, luật sư cần phải biết cách lắng nghe. Nếu biết cách lắng nghe, không những luật sư có thể thu hoạch nhiều thông tin từ những đối tác xung quanh mà còn tạo ra được hình ảnh của một người biết lắng nghe, tôn trọng người khác. Đó cũng là hình ảnh và phẩm chất tốt của một luật sư chuyên nghiệp.

Ví dụ khi luật sư tiếp xúc với khách hàng để khai thác thông tin vụ việc thì cần phải có cách nghe chọn lọc, nghe đúng trọng tâm thông tin cần thiết để, đồng thời phải biết cách lắng nghe để cho khách hàng cảm nhận được sự quan tâm từ phía luật sư và tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Thứ hai, đối với kỹ năng đọc.

Đây cũng là một trong những kỹ năng, phương tiện quan trọng giúp luật sư thu thập thông tin. Có kỹ năng đọc tốt, tức là biết cách tiếp cận thông tin theo hình thức đọc một cách phù hợp sẽ giúp luật sư tìm kiếm thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề. Đọc là một kỹ năng quan trọng bởi luật sư cần phải biết lựa chọn tài liệu, nội dung để đọc, có cách thức đọc phù hợp để hiểu và tìm được thông tin mình tìm kiếm.

Ví dụ khi luật sư đọc một bộ hồ sơ pháp lý thì cần phải có kỹ năng đọc để lựa chọn phương pháp đọc phù hợp với từng mục tiêu, nội dung vụ việc như: tuần tự theo thời gian hay đọc theo nhóm tài liệu liên quan, đọc những nội dung về vấn đề cụ thể nào đó,…

Thứ ba, đối với kỹ năng hỏi.

Không đơn thuần là đọc văn bản hay nghe thông tin từ khác hàng, nghề luật sư cần phải khai thác nhiều thông tin, vấn đề từ nhiều chủ thể khác nhau có liên quan. Tuy nhiên việc khai thác thông tin sao cho có hiệu quả, đúng trọng tâm và có giá trị lại phụ thuộc nhiều vào kỹ năng hỏi của luật sư.

Ví dụ trong một vụ án hình sự, để luật sư có thể tìm kiếm được thông tin từ những nhân chứng, bị cáo hay người bị hại hay những chủ thể có liên quan khác, cần phải biết cách đặt câu hỏi sao cho phù hợp với từng đối tượng được hỏi để chủ thể đó đưa ra câu trả lời đúng trọng tâm, mục đích của luật sư.

Thứ tư, đối với kỹ năng lập luận và tranh luận.

Kỹ năng lập luận giúp luật sư có thể tư duy, tổng hợp, kết nội vấn đề một cách phù hợp nhất để đem lại hiệu quả cuối cùng. Trong khi đó, tranh luận là kỹ năng để luật sư bày tỏ quan điểm của mình, là một cách bàn bạc để tìm ra vấn đề đúng đắn, thể hiện sự phân tích lý lẽ của luật sư. Hai kỹ năng này được sử dụng rất nhiều trong hoạt động hành nghề của luật sư bởi vậy cũng trở thành những kỹ năng vô cùng quan trọng.

Ví dụ trong hoạt động tranh tụng tại toà dân sự, luật sư cần phải sử dụng kỹ năng lập luận của mình thông qua các luận điểm, chứng cứ, lỹ lẽ thuyết phục và thể hiện nó qua phần tranh luận với luật sư đối phương để bảo vệ được quyền và lợi ích cho khách hàng của mình.

Tiểu luận Kỹ Năng Nghề Luật Phân tích các kỹ năng của Luật Sư
Tiểu luận Kỹ Năng Nghề Luật Phân tích các kỹ năng của Luật Sư

2. Kỹ năng nói và viết

Đây là nhóm kỹ năng liên quan đến hoạt động phân tích, truyền đạt thông tin từ phía luật sư ra bên ngoài, là kết quả của quá trình thu thập và giải quyết thông tin. Bao gồm:

Thứ nhất, đối với kỹ năng nói.

Với môi trường làm việc đặc trưng liên quan đến vấn đề pháp lý trong môi trường pháp lý như trước Toà án hay trước cơ quan tiến hành tố tụng, trợ giúp pháp lý cho khách hàng,… vì vậy có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền hoặc lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Khi nói, luật sư cần phải có sự điều khiển, kiểm soát nhất định bằng lý trí, thể hiện tính logic, chặt chẽ và rõ ràng trong ngôn ngữ. Cách nói của luật sư phải mang tính khách quan, không suy diễn theo ý chí chủ quan và phô trương, sáo rỗng.

Ví dụ khi luật sư bảo vệ cho thân chủ tại phiên toà, những điều được luật sư nói ra cần phải rõ ràng, logic để cho các chủ thể khác, đặc biệt là hội đồng xét xử có thể hiểu và nắm bắt được ý kiến.

Thứ hai, đối với kỹ năng viết.

Kỹ năng viết có vai trò rất quan trọng trong nghề luật sư bởi nó thể hiện đầy đủ nhất và truyền tải thông tin nghề nghiệp, thông điệp pháp lý một cách rõ ràng và chính thức của luật sư. Trong quá trình hành nghề luật sư không thể tách rời kỹ năng viết, luật sư cần phải biết cách để viết ra những văn bản, tài liệu sao cho đúng, chính xác về mặt pháp lý, rõ ràng về mặt nội dung và thể hiện được tính lập luận, logic, thuyết phục trong đó.

Ví dụ, khi luật sư muốn viết một đơn khởi kiện cho khách hàng thì cần phải có kỹ năng về về việc viết đơn khởi kiện sao cho đúng quy định của pháp luật, nội dung đơn khởi kiện phải thể hiện rõ được các vấn đề liên quan: nguyên đơn, bị đơn, lý do khởi kiện một cách xác đáng để từ đó toà án có thể xét căn cứ tiếp nhận đơn khởi kiện đó.

3.Kỹ năng tra cứu, sử dụng pháp luật và suy luận luật học

Với đặc thù nghề nghiệp luật sư phải tiếp xúc với những quy định của pháp luật vì vậy luật sư cần trau dồi và rèn luyện cho mình kỹ năng về tra cứu, sử dụng pháp luật và suy luận luật học để nâng cao hiệu quả hành nghề. Theo đó, việc áp dụng kỹ năng tra cứu, sử dụng pháp luật giúp luật sư xác định được nguồn luật có liên quan, các văn bản pháp luật cụ thể nào cần phải nghiên cứu khi tiếp xúc với một vấn đề pháp lý. Cần phải tra cứu và sử dụng pháp luật làm sao cho hợp lý, không bị bỏ sót, chính xác với nội dung pháp lý đưa ra đó chính là điều cần thiết.

Bên cạnh đó, luật sư cũng cần có kỹ năng suy luận luật học, trước hết là để hiểu các quy định pháp luật, sau đó là để giải thích, giải quyết các vấn đề theo hướng suy luận luật học trong trường hợp không có quy định liên quan.

Ví dụ khi khách hàng yêu cầu luật sư tìm hiểu về vấn đề đăng ký doanh nghiệp, luật sư cần phải biết nguồn luật để tra cứu: luật doanh nghiệp, các thông tư, nghị định hướng dẫn. Trong nguồn luật đó, luật sư lại cần có kỹ năng để tìm ra nội dung mà hỗ trợ mình thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Iii. Phần kết luận Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Nghề Luật Phân Tích Các Kỹ Năng Luật Sư

Trên đây là những kỹ năng nói chung hay cụ thể là kỹ năng mềm bổ trợ chính cần thiết cho hoạt động hành nghề của một luật sư. Có thể thấy, luật sư với vai trò là một ngành nghề liên quan đến hoạt động pháp lý trong nhà nước pháp quyền góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích của con người, vì vậy đòi hỏi những yêu cầu rất cao về cả kiến thức cũng như kỹ năng nghề nghiệp. Bởi vậy, mỗi luật sư cần phải tự ý thức được tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của mình, tự rèn luyện, nâng cao bản thân.

Những kỹ năng mềm đã được liệt kê ở trên là những kỹ năng chính yếu, có liên quan mật thiết và sử dụng thường xuyên trong quá trình hành nghề của luật sư, ngoài ra vẫn còn những kỹ năng mềm, có tác dụng bổ trợ khác như: kỹ năng làm việc với với cơ quan quyền thông, kỹ năng làm việc với cơ quan nhà nước,… Để nâng cao được những kỹ năng này, đồng thời vận dụng một cách nhuần nhuyễn trong quá trình hành nghề của mình, luật sư cần phải chủ động thực hành, liên tục tiếp thu và học hỏi cho bản thân. Qua đó, khi đã vận dụng được tốt những kỹ năng này, bản thân luật sư vừa có thể phát triển bản thân đồng thời giúp tạo được niềm tin, danh tiếng của luật sư với bạn nghề hay khách hàng trong lĩnh vực hoạt động của mình.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. ThS. Nguyễn Hữu Ước và TS. Nguyễn Văn Điệp (chủ biên) (2020), Giáo trình luật sư và nghề luật sư, tr193.

[1] GVC.ThS. Nguyễn Hữu Ước và TS. Nguyễn Văn Điệp (chủ biên) (2020), Giáo trình luật sư và nghề luật sư, tr193.

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo